Palvelut - 301484-2018

12/07/2018    S132    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Oulu: Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut

2018/S 132-301484

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2296962-1
PL 86
Oulu
90101
Suomi
Sähköpostiosoite: tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi: FI1D9

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (puite)

Viitenumero: POPELY/2718/2017
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee kahdelle (2) koulutustarvealueelle hankittavia rakennusalan yrityslähtöisiä koulutuksia (puitehankinta):

Koulutustarvealue A: Oulun, Oulunkaaren ja Koillismaan seutukunnat, enintään 4 000 opiskelijatyöpäivää.

Koulutustarvealue B: Nivala-Haapajärven, Raahen, Ylivieskan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnat, enintään 4 000 opiskelijatyöpäivää.

Puitteelta hankittavien koulutusten sisällöt räätälöidään kouluttajan ja TE-hallinnon toteamien yritysten osaamistarpeiden pohjalta. Hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Alhaisin tarjous: 873 000.00 EUR / korkein tarjous: 1 018 000.00 EUR joka on otettu huomioon
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (puite), Koulutustarvealue A

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka:

Oulun, Oulunkaaren ja Koillismaan seutukuntien alueet.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Koulutustarvealueelle hankitaan koulutusta rakennusalan ammattilaisille alueen yritysten työllistämistarpeiden mukaisesti. Koulutukset voivat olla henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan 20–100 päivän pituisia.

Hankinta toteutetaan puitehankintana.

Puitetoimittajiksi on valittu kaksi (2) palveluntarjoajaa.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014–2020 ESR-määrärahaa ja EGR-määrärahaa. Kohdissa II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo sekä V2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta on otettu huomioon mahdollinen optio.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (puite), Koulutustarvealue B

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
80000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
Pääasiallinen suorituspaikka:

Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueet.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Koulutustarvealueelle hankitaan koulutusta rakennusalan ammattilaisille alueen yritysten työllistämistarpeiden mukaisesti. Koulutukset voivat olla henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan 20–100 päivän pituisia.

Hankinta toteutetaan puitehankintana.

Puitetoimittajiksi on valittu kaksi (2) palveluntarjoajaa.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014–2020 ESR-määrärahaa ja EGR-määrärahaa. Kohdissa II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo sekä V2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta on otettu huomioon mahdollinen optio.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jonka perusteella solmitaan puitesopimukset hyväksyttyjen koulutuspalvelun tuottajien sekä ELY-keskuksen välillä puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Puitetoimittajiksi voidaan hyväksyä kaksi (2) kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta kummallekin koulutustarvealueelle. Puitemenettely ei anna puitejärjestelyyn hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää koulutuksia.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 1
Nimi:

Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (puite), Koulutustarvealue A

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18/06/2018
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
OSAO Edu Oy
2796943-6
Kotkantie 2 C
Oulu
90250
Suomi
NUTS-koodi: FI
Urakoitsija on pk-yritys
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Suomen Ammattiakatemia Oy / Suomen Liikennevalmennus
2567541-8
c/o Tilitilda, Pitkämäentie 121
Lapua
62100
Suomi
NUTS-koodi: FI
Urakoitsija on pk-yritys
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Alhaisin tarjous: 498 000.00 EUR / korkein tarjous: 518 000.00 EUR joka on otettu huomioon
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 2
Nimi:

Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (puite), Koulutustarvealue B

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18/06/2018
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Suomen Ammattiakatemia Oy / Suomen Liikennevalmennus
2567541-8
c/o Tilitilda, Pitkämäentie 121
Lapua
62100
Suomi
NUTS-koodi: FI
Urakoitsija on pk-yritys
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Jokiedu Oy
2663909-9
Maliskyläntie 2
Nivala
85500
Suomi
NUTS-koodi: FI
Urakoitsija on pk-yritys
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Alhaisin tarjous: 375 000.00 EUR / korkein tarjous: 500 000.00 EUR joka on otettu huomioon
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa 25.1.2018, ilmoitusnumero on 2018-001803.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/07/2018