Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 301493-2021

16/06/2021    S115

Suomi-Tampere: Suojavaatteet ja -varusteet

2021/S 115-301493

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0952029-9
Postiosoite: PL 69
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Postinumero: FI-33541
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: purchase4.fdflogcom@mil.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.puolustusvoimat.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=350397&tpk=973c5163-fd39-47df-bdf9-abbeaeaa95ff
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=350397&tpk=973c5163-fd39-47df-bdf9-abbeaeaa95ff
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Palosuojahaalari, pakkassään takki ja karttatasku 2021—2023

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
18143000 Suojavaatteet ja -varusteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on palosuojahaalareiden, pakkassään takkien ja karttataskujen toimittaminen Puolustusvoimille tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Palosuojahaalarit ja pakkassään takit on tarkoitettu henkilökohtaiseksi suojavarusteeksi ensisijaisesti taisteluajoneuvomiehistölle. Karttatasku kiinnittyy haalarin reiden etutaskuun tarranauhalla.

Kilpailutuksen perusteella Puolustusvoimien ja valitun toimittajan välille solmitaan puitesopimus sopimuskaudeksi 1.9.2021—31.12.2023.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3 475 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on yhden (1) toimittajan kanssa tehtävä puitesopimus Puolustusvoimien kaikkien joukko-osastojen/vast. (jäljempänä tilaaja) käyttöön. Tuotteet toimitetaan erillisten tilausten perusteella ja laskutetaan tilaajilta. Luettelo Puolustusvoimien toimipisteiden sijaintipaikkakunnista on saatavilla internetissä osoitteessa http://www.puolustusvoimat.fi. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Rajavartiolaitoksen tilausmäärien arvioidaan olevan vähäisiä.

Solmittava sopimus koskee seuraavia tuotteita

— Palosuojahaalari (10456685 Haalari, palosuoja-\M21 MKU)

— Pakkassään takki (10456773 Takki, pakkassään-\M21 MKU)

— Karttatasku (10456772 Tasku\kartta, haalarin M21).

Palosuojahaalarin ja karttataskun vaatimukset, valmistus ja toimitus teknisen spesifikaation 2701-a\21.5.2021 mukaisesti. Toimittaja hankkii kaikki tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet. Spesifikaatioista poiketen pienet haalarimäärät (alle 500 kpl) voidaan toimittaa FIN-lavoille ladottuina pahvilaatikoihin pakattuina. Pakkauksen sivuun (päätyyn) kiinnitetään pakkausmerkintä teknisen spesifikaation mukaisesti.

Pakkassään takin M21 vaatimukset, valmistus ja toimitus teknisen spesifikaation 2702-a\21.5.2021 mukaisesti. Toimittaja hankkii kaikki tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet. Spesifikaatioista poiketen pienet takkimäärät (alle 500 kpl) voidaan toimittaa FIN-lavoille ladottuina pahvilaatikoihin pakattuina. Pakkauksen sivuun (päätyyn) kiinnitetään pakkausmerkintä teknisen spesifikaation mukaisesti. Tekniset spesifikaatiot ovat tämän tarjouspyynnön liitteinä 1—2.

Tilaaja luovuttaa pyydettäessä kaavat jo tarjouspyyntövaiheessa. Lectra-järjestelmässä sarjotut kaavat luovutetaan pyydettäessä sähköpostilla, pyyntö kaavojen lähettämisestä tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen: purchase4.fdflogcom@mil.fi. Tarjoaja/alihankkija saa käyttää kaavoja ainoastaan tähän tarjouspyyntöön liittyvän tarjouksen valmisteluun. Tarjoaja vastaa aina kaavojen oikeasta käytöstä.

Palosuojahaalareita arvioidaan hankittavan ensimmäisenä vuonna noin 4 000 kpl ja seuraavina vuosina noin 1 000 kpl / vuosi. Pakkassään takkeja arvioidaan hankittavan vuosittain noin 1 000 kpl. Karttataskuja arvioidaan hankittavan ensimmäisenä vuonna noin 4 000 kpl ja seuraavina vuosina noin 1 500 kpl / vuosi. Tilauksia arvioidaan tehtävän vuosittain 5—15 kpl. Esitetyt luvut ovat sitoumuksettomia arvioita.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa tarjousnäytteitä (materiaalinäytteet). Näytteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan visuaalisesti, mittaamalla ja/tai laboratoriossa testaamalla. Näytteillä sekä tarjoukseen liitetyillä selvityksillä varmistutaan siitä, että tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos varaa oikeuden koe-erän tilaamiseen ennen sopimuksen tekemistä tarjouspyynnön Muut asiat -kohdassa esitetyn mukaisesti. Mahdollisella koe-erällä todennetaan tarjottujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 3 475 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/09/2021
päättymispäivä: 31/12/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuskaudella hankintayksiköllä on mahdollisuus tilata edellä ilmoitettujen määrien lisäksi optiona enintään

1 200 kpl palosuojahaalareita, 600 kpl pakkassään takkeja ja 1 400 kpl karttataskuja.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 29/07/2021
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/11/2021
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 29/07/2021
Paikallinen aika: 14:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/06/2021