W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 301541-2016

Wyświetl widok skrócony

31/08/2016    S167

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Różne maszyny specjalnego zastosowania

2016/S 167-301541

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., al. Jana Pawła II 4, Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009, Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jastrzębie-Zdrój 44-330, Polska. Tel.: +48 327564423. Faks: +48 327564445. E-mail: gpytel@jsw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.7.2016, 2016/S 145-262716)

Przedmiot zamówienia:
CPV:42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania, 45252150 Roboty budowlane w zakresie zakładów przerobu węgla, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Roboty budowlane w zakresie zakładów przerobu węgla

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

6.9.2016 (11:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

2.12.2016

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

6.9.2016 (12:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.9.2016 (9:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

14.12.2016

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

16.9.2016 (10:00)