Suministros - 301677-2018

12/07/2018    S132    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo informático diverso

2018/S 132-301677

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, Departament Zamówień Publicznych, w zakresie określonym w sekcji VI.3) ogłoszenia: SekretariatDZP@zus.pl, A la atención de: Marta Wałkuska, Warszawa 01-748, Polonia. Teléfono: +48 226671728. Fax: +48 226671733. Correo electrónico: marta.walkuska@zus.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 20.4.2016, 2016/S 077-136308)

Objeto:
CPV:30236000, 48000000, 48820000, 72541000, 80510000

Equipo informático diverso

Paquetes de software y sistemas de información

Servidores

Servicios de expansión informática

Servicios de formación especializada

En lugar de: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

12.7.2018 (09:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

12.7.2018 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

12.7.2018 (09:30)

Léase: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

22.10.2018 (09:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

22.10.2018 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

22.10.2018 (09:30)