Storitve - 301854-2019

Submission deadline has been amended by:  403967-2019
01/07/2019    S124

Belgija-Bruselj: GRO/SME/19/C/006 Izziv za digitalna mesta

2019/S 124-301854

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja, EASME.A.1.2 — Competitiveness and Internationalisation
Poštni naslov: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: B–1049
Država: Belgija
E-naslov: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/easme/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5020
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5020
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

GRO/SME/19/C/006 Izziv za digitalna mesta

Referenčna številka dokumenta: EASME/2019/OP/0016
II.1.2)Glavna koda CPV
79411000 Storitve splošnega managerskega svetovanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj tega naročila storitev je spodbujati razvoj močnih visokotehnoloških inovacijskih ekosistemov v evropskih mestih/regijah, da bi spodbudili industrijsko preoblikovanje in pametno ter trajnostno rast.

Cilj je spodbuditi vodenje in sodelovanje v mestih in regijah v vseh akterjih gospodarstva, preoblikovati njihova ozemlja in olajšati zlasti dostop MSP do talentov, naprednih tehnologij in masovnih podatkov, inovativnih poslovnih modelov in najnovejše infrastrukture, ki bi jim pomagali ustvariti pametne proizvode in storitve prihodnosti.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79411000 Storitve splošnega managerskega svetovanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih, ki jih določi izvajalec, razen v primeru sestankov, ki bodo potekali v prostorih agencije EASME ali Evropske komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajalec mora prenesti naslednje naloge in jih organizirati v naslednje 4 delovne pakete:

delovni paket 1: pregled in posodobitev metodologije in orodij izziva za digitalna mesta ter pregled sodelovanja 41 mest;

delovni paket 2: okrepitev in razširitev trenutne mreže mest;

delovni paket 3: zagotavljanje svetovalne podpore mestom;

delovni paket 4: dejavnosti komuniciranja in razširjanja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

7 500 000,00 EUR za prvotno naročilo s trajanjem 30 mesecev + 7 500 000,00 EUR za 30-mesečno podaljšanje.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Izvedbeni sklep Komisije z dne 5.12.2018 o sprejetju delovnega programa za leto 2019 in financiranju za izvajanje Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (C(2018) 8098 final).

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 02/09/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 03/09/2019
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIJA

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/06/2019