We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Доставки - 301876-2019

TIЗаглавиеБeлгия-Геел: Доставка, монтиране, обучение и поддръжка на система за свръхвисокоефективна течна хроматография (UHPLC), комбинирана с тандемно квадруполен масспектрометър
NDНомер на документа301876-2019
PDДата на публикуване01/07/2019
OJНомер на броя124
TWМястоГЕЕЛ
AUНаименование на органаЕвропейска комисия, JRC — Joint Research Centre, JRC.F — Health, Consumers and Reference Materials (Geel), JRC.F.5 — Food and Feed Compliance
OLЕзик на произходEN
HDРубрикаЕвропейска комисия - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура
CYДържаваBE
AAВид на органа5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAEU InstitutionЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен24/06/2019
DTКраен срок04/09/2019
NCПоръчка2 - Доставки
PRПроцедура1 - Открита процедура
TDВид на документа3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCКод CPV38000000 - Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
RCКод NUTSBE21
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/jrc/
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048