Usluge - 301880-2019

01/07/2019    S124

Belgija-Bruxelles: H2020: EGNOS i Galileo kao usluga U-space

2019/S 124-301880

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 097-233262)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Poštanska adresa: Avenue d'Auderghem 45
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

H2020: EGNOS i Galileo kao usluga U-space

Referentni broj: 746/PP/GRO/RCH/19/113057
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj predmeta je ubrzati korištenje EGNOS-a i Galilea, europskih komponenti GNSS-a (EGNSS), na tržištu UAS-a uspostavljanjem potrebnih sredstava na razini pružanja usluga kako bi se operaterima olakšala operativna uporaba EGNSS-a i odobrenje od zrakoplovnih vlasti.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/06/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 097-233262

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 05/07/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 19/08/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 08/07/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 21/08/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: