TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 302132-2016

01/09/2016    S168

Slovakia-Bratislava: Highways engineering services

2016/S 168-302132

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
National registration number: 35919001
Postal address: Mlynské nivy 45
Town: Bratislava-Ružinov
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 821 09
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Katarína Andraščíková
E-mail: katarina.andrascikova@ndsas.sk
Telephone: +421 258311106
Internet address(es):
Main address: http://www.ndsas.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP).

II.1.2)Main CPV code
71311220 Highways engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Svrčinovec, úsek Oščadnica – Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 449 405.83 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311220 Highways engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Svrčinovec, úsek Oščadnica – Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014–2020.
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2015/S 113-205194
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

ZM/2016/0352

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/08/2016
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Dopravoprojekt, a.s.
National registration number: 31322000
Postal address: Kominárska 2, 4
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 832 03
Country: Slovakia
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
National registration number: 35925621
Postal address: Panenská 13
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 811 03
Country: Slovakia
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 600 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 2 449 405.83 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 18 %

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Mená a priezviská členov komisie: Ing. Anna Holásková, Ing. Katarína Andraščíková, Ing. Marcela Bošková, Mgr. Petra Horváthová, Ing. Martina Juhásová, RNDr. Marek Laho, PhD. K bodu I.1) Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) – zmena adresy verejného obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Názov a adresa dodávateľa: Združenie D3 Oščadnica Čadca, Bukov, kde hl. člen: Dopravoprojekt a.s., Bratislava a Člen 2: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Dunajská 68, P.O.Box 58
Town: Bratislava 24
Postal code: 820 04
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Dunajská 68, P.O.Box 58
Town: Bratislava 24
Postal code: 820 04
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/08/2016