Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 302132-2016

01/09/2016    S168

Slovakia-Bratislava: Highways engineering services

2016/S 168-302132

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
National registration number: 35919001
Postal address: Mlynské nivy 45
Town: Bratislava-Ružinov
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 821 09
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Katarína Andraščíková
E-mail: katarina.andrascikova@ndsas.sk
Telephone: +421 258311106
Internet address(es):
Main address: http://www.ndsas.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP).

II.1.2)Main CPV code
71311220 Highways engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Svrčinovec, úsek Oščadnica – Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 449 405.83 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311220 Highways engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Svrčinovec, úsek Oščadnica – Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014–2020.
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2015/S 113-205194
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

ZM/2016/0352

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/08/2016
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Dopravoprojekt, a.s.
National registration number: 31322000
Postal address: Kominárska 2, 4
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 832 03
Country: Slovakia
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
National registration number: 35925621
Postal address: Panenská 13
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 811 03
Country: Slovakia
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 600 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 2 449 405.83 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 18 %

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Mená a priezviská členov komisie: Ing. Anna Holásková, Ing. Katarína Andraščíková, Ing. Marcela Bošková, Mgr. Petra Horváthová, Ing. Martina Juhásová, RNDr. Marek Laho, PhD. K bodu I.1) Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) – zmena adresy verejného obstarávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Názov a adresa dodávateľa: Združenie D3 Oščadnica Čadca, Bukov, kde hl. člen: Dopravoprojekt a.s., Bratislava a Člen 2: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Dunajská 68, P.O.Box 58
Town: Bratislava 24
Postal code: 820 04
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Dunajská 68, P.O.Box 58
Town: Bratislava 24
Postal code: 820 04
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/08/2016