Services - 302242-2021

16/06/2021    S115

Finland-Espoo: Repair and maintenance services

2021/S 115-302242

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Espoon seurakuntayhtymä
National registration number: 0200562-2
Postal address: Kirkkokatu 1
Town: Espoo
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postal code: FI-02770
Country: Finland
Contact person: Timo Vehmas
E-mail: timo.vehmas@evl.fi
Telephone: +358 505773900
Internet address(es):
Main address: http://www.espoonseurakunnat.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/espoonseurakunnat?id=353175&tpk=644f69f7-f995-4f8d-b58b-61c2130bfa33
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/espoonseurakunnat?id=353175&tpk=644f69f7-f995-4f8d-b58b-61c2130bfa33
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Virkistys, kulttuuri ja uskonto

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Turvallisuustekniikan puitejärjestely 2021—2025

Reference number: D/773/02.09.04/2020
II.1.2)Main CPV code
50000000 Repair and maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne Turvallisuustekniikan puitejärjestely 2021—2025 tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena ovat Espoon seurakuntayhtymän turvallisuustekniikkaan, -laitteisiin ja -järjestelmiin liittyvät hankinnat. Hankinnan kohde kattaa rikosilmoitinjärjestelmät, kameravalvontajärjestelmät, kulunvalvontajärjestelmät sekä niihin liittyvät työajanseurantajärjestelmät.

Hankintaan sisältyy turvallisuustekniikkaan, -laitteisiin ja -järjestelmiin liittyvät huolto-, kunnossapito-, ylläpito- ja päivitys-, muutos- ja laajennustyöt sekä uusien järjestelmien hankintaan liittyvät tuotteet ja palvelut.

Puitejärjestelyyn valitaan enintään viisi (5) toimittajaa. Sopimuskauden kesto on sopimuksen voimaantulosta alkaen 48 kuukautta. Tarkempi kuvaus on tämän tarjouspyynnön liitteessä Hankinnan kohteen kuvaus. Kohteet, joihin hankinta kohdistuu sopimuskauden alussa, on listattu liitteessä Espoon seurakuntayhtymä kohdeluettelo. Puitejärjestely on kuvattu liitteessä Puitejärjestelyn kuvaus. Sopimusehdot on esitetty liitteessä Turvallisuustekniikan puitejärjestely 2021—2025 sopimusluonnos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35120000 Surveillance and security systems and devices
51000000 Installation services (except software)
31625300 Burglar-alarm systems
45312200 Burglar-alarm system installation work
35125300 Security cameras
42961100 Access control system
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Main site or place of performance:

Espoo, Kirkkonummi

II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan kohteena ovat Espoon seurakuntayhtymän turvallisuustekniikkaan, -laitteisiin ja -järjestelmiin liittyvät hankinnat. Hankinnan kohde kattaa rikosilmoitinjärjestelmät, kameravalvontajärjestelmät, kulunvalvontajärjestelmät sekä niihin liittyvät työajanseurantajärjestelmät.

Hankintaan sisältyy turvallisuustekniikkaan, -laitteisiin ja -järjestelmiin liittyvät huolto-, kunnossapito-, ylläpito- ja päivitys-, muutos- ja laajennustyöt sekä uusien järjestelmien hankintaan liittyvät tuotteet ja palvelut. Tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteessä Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 450 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Hankintaa koskevissa asiakirjoissa esitetyn mukaisesti.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Hankintaa koskevissa asiakirjoissa esitetyn mukaisesti.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/08/2021
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/08/2021
Local time: 10:00
Place:

Espoo

Information about authorised persons and opening procedure:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjoukset voidaan avata myös muuna kuin ilmoitettuna ajankohtana tarjousten jättöajan umpeutumisen jälkeen.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/06/2021