Services - 302242-2021

16/06/2021    S115

Suomi-Espoo: Korjaus- ja huoltopalvelut

2021/S 115-302242

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoon seurakuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0200562-2
Postiosoite: Kirkkokatu 1
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-02770
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Timo Vehmas
Sähköpostiosoite: timo.vehmas@evl.fi
Puhelin: +358 505773900
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.espoonseurakunnat.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/espoonseurakunnat?id=353175&tpk=644f69f7-f995-4f8d-b58b-61c2130bfa33
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/espoonseurakunnat?id=353175&tpk=644f69f7-f995-4f8d-b58b-61c2130bfa33
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Turvallisuustekniikan puitejärjestely 2021—2025

Viitenumero: D/773/02.09.04/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne Turvallisuustekniikan puitejärjestely 2021—2025 tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena ovat Espoon seurakuntayhtymän turvallisuustekniikkaan, -laitteisiin ja -järjestelmiin liittyvät hankinnat. Hankinnan kohde kattaa rikosilmoitinjärjestelmät, kameravalvontajärjestelmät, kulunvalvontajärjestelmät sekä niihin liittyvät työajanseurantajärjestelmät.

Hankintaan sisältyy turvallisuustekniikkaan, -laitteisiin ja -järjestelmiin liittyvät huolto-, kunnossapito-, ylläpito- ja päivitys-, muutos- ja laajennustyöt sekä uusien järjestelmien hankintaan liittyvät tuotteet ja palvelut.

Puitejärjestelyyn valitaan enintään viisi (5) toimittajaa. Sopimuskauden kesto on sopimuksen voimaantulosta alkaen 48 kuukautta. Tarkempi kuvaus on tämän tarjouspyynnön liitteessä Hankinnan kohteen kuvaus. Kohteet, joihin hankinta kohdistuu sopimuskauden alussa, on listattu liitteessä Espoon seurakuntayhtymä kohdeluettelo. Puitejärjestely on kuvattu liitteessä Puitejärjestelyn kuvaus. Sopimusehdot on esitetty liitteessä Turvallisuustekniikan puitejärjestely 2021—2025 sopimusluonnos.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
35120000 Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet
51000000 Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta)
31625300 Murtohälytysjärjestelmät
45312200 Murtohälytysjärjestelmän asennustyöt
35125300 Turvakamerat
42961100 Kulunvalvontajärjestelmä
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo, Kirkkonummi

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Espoon seurakuntayhtymän turvallisuustekniikkaan, -laitteisiin ja -järjestelmiin liittyvät hankinnat. Hankinnan kohde kattaa rikosilmoitinjärjestelmät, kameravalvontajärjestelmät, kulunvalvontajärjestelmät sekä niihin liittyvät työajanseurantajärjestelmät.

Hankintaan sisältyy turvallisuustekniikkaan, -laitteisiin ja -järjestelmiin liittyvät huolto-, kunnossapito-, ylläpito- ja päivitys-, muutos- ja laajennustyöt sekä uusien järjestelmien hankintaan liittyvät tuotteet ja palvelut. Tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteessä Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 450 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankintaa koskevissa asiakirjoissa esitetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintaa koskevissa asiakirjoissa esitetyn mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/08/2021
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12/08/2021
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Espoo

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjoukset voidaan avata myös muuna kuin ilmoitettuna ajankohtana tarjousten jättöajan umpeutumisen jälkeen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/06/2021