Services - 30254-2022

19/01/2022    S13

Netherlands-Utrecht: Recruitment services

2022/S 013-030254

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stichting het Juridisch Loket
National registration number: 531914125
Postal address: Moreelsepark 1 3de etage
Town: UTRECHT
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3511EP
Country: Netherlands
Contact person: Susan van der Linden
E-mail: ea@pro10.nl
Telephone: +31 703819724
Internet address(es):
Main address: http://www.juridischloket.nl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Landelijke Stichting
I.5)Main activity
Other activity: Juridische Dienstverlening

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Inhuur van personeel via een Broker

II.1.2)Main CPV code
79600000 Recruitment services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het Juridisch Loket heeft behoefte aan de inhuur van personeel en wil hiertoe een raamovereenkomst sluiten met één opdrachtnemer. Om in deze behoefte te voorzien ziet het Juridisch Loket voordelen in het contracteren van een Broker voor inhuur. Een Broker heeft geen eigen mensen voor detacheringsopdrachten in dienst, maar kan de hele markt benaderen om de beste kandidaten te vinden en voor te selecteren. Verder zorgt een Broker voor de administratieve afhandeling en het beperken van arbeidsrechtelijke risico’s o.a. in het kader van de wet DBA. De Broker kan ook enkel voor de administratieve afhandeling worden ingezet, bijvoorbeeld als het Juridisch Loket zelf een kandidaat aandraagt. Via een Broker komt het Juridisch Loket snel in control over haar totale inhuur aan tijdelijke krachten.

Alle ondernemers die aan de eisen voldoen worden uitgenodigd een inschrijving in te dienen. Dat kan zelfstandig, als samenwerkingsverband en/of door een beroep te doen op derden.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 8 000 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
75131100 General personnel services for the government
79610000 Placement services of personnel
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De verwachte omvang van de Opdracht laat zich op basis van historische gegevens moeilijk inschatten doordat deze sterk fluctueert van € 500.000 per jaar tot € 2.000.000 per jaar. Voor deze aanbesteding gaan wij uit van een raming gebaseerd op het laatste jaar en een zekere groei, dus van maximaal € 8.000.000 bij een looptijd van 4 jaar. De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie. Opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen, immers de behoeften kunnen sterk fluctueren en zijn moeilijk voorspelbaar. Het Juridisch Loket heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Implementatieplan / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Werving en (voor)selectie / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Administratieve afwikkeling / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Maatschappelijk verantwoord ondernemen / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Mondeling deel / Weighting: 35
Price - Weighting: 25
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zie verlengingen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 153-407306
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Inhuur van personeel via een Broker

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Onestopsourcing B.V.
National registration number: 30230123
Postal address: Storkstraat 26
Town: Leusden
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3833 LB
Country: Netherlands
E-mail: info@onestopsourcing.nl
Telephone: +31 343476366
Fax: +31 343415336
Internet address: http://www.onestopsourcing.nl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 8 000 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

De wachtkamerovereenkomst wordt gegund aan Reijn B.V.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden Nederland
Postal address: Vrouwe Justitiaplein 1
Town: Utrecht
Postal code: 3511 EX
Country: Netherlands
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883620000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/01/2022