Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Pakalpojumi - 302656-2017

02/08/2017    S146

Latvija-Salaspils: Skolas ēdināšanas pakalpojumi

2017/S 146-302656

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi – publiskā iepirkuma līgumi

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Salaspils novada dome
Valsts reģistrācijas numurs: 90000024008
Pasta adrese: Līvzemes iela 8
Pilsēta: Salaspils
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 2169
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Līga Bogdāne
E-pasts: liga.bogdane@salaspils.lv
Tālrunis: +371 67981016
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.salaspils.lv
Pircēja profila adrese: http://www.salaspils.lv
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Salaspils vidusskolās 2017./2018. un 2018./2019. mācību gados.

Atsauces numurs: SND 2017/40
II.1.2)Galvenās CPV kods
55524000 Skolas ēdināšanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Salaspils vidusskolās 2017./2018. un 2018./2019. mācību gados.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 701 028.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
55524000 Skolas ēdināšanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Lauku iela 1, Ceru iela 1, Skolas iela 6, Salaspils.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Salaspils vidusskolās 2017./2018. un 2018./2019. mācību gados.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Salaspils vidusskolās 2017./2018. un 2018./2019. mācību gados

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
26/07/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 3
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: SIA “Žaks-2”
Valsts reģistrācijas numurs: 40103137553
Pasta adrese: Žagatu iela 20a-97
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 1084
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 701 028.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 701 028.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: 1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: 1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
31/07/2017