Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 302753-2021

16/06/2021    S115

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 115-302753

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
E-mail: erdei.gabor@bfk.hu
Telefon: +36 204512014
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bfk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezés Zsámbéki-medence autóbuszos közlek fejl.

Hivatkozási szám: EKR001383012020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztése projekt előkészítés kapcsán előkészítő dokumentáció (tanulmány), engedélyezési tervek elkészítése, a létesítéshez szükséges engedélyek megszerzése, valamint a kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 394 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Pest megye, Budakeszi, Budapest területe, 1027 Budapest, Horvát u. 14–26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budakeszi és környékének lakossága az elmúlt években többszörösére nőtt. Reggelenként, a csúcsidőben másfélpercenként közlekedő buszjáratokon óránként 2 ezer ember utazik a fővárosba vezető Budakeszi úton, ezzel egyidőben óránként 1000-1200 autóban mintegy 1500 ember közlekedik Budapest felé. A közösségi közlekedés és az autós forgalom aránya 60:40 százalék a közösségi közlekedés javára. A bedugult sávok és a gyakori torlódások miatt azonban az autóbuszok csak lassan tudnak haladni, menetidejük megnő, így a buszos közlekedés nem tud további jelentős számú utazóközönséget vonzani a Budakesziről vagy a térség más településeiről ingázók közül.

Azért, hogy a közösségi közlekedés az autózással versenyképessé váljon és kevesebb legyen a Budakeszi úton a budai agglomerációban kialakuló dugó, a Budapest Fejlesztési Központ az érintett önkormányzatokkal - a XII. kerülettel és Budakeszivel - közösen átfogó tervezési programot indít. A cél az, hogy az ott élők autókról buszokra váltsanak Budapesten belül, Budakeszi belvárosában vagy akár a környező településekről érkezve Budakeszi határában is.

A Budakeszi területén, illetve a fővárosba vezető Budakeszi úton új, szakaszos buszsávok kialakításával jelentősen javulnak az agglomeráció közösségi közlekedési feltételei, a Budakeszin tervezett P+R parkolók kiépítése pedig szintén hozzájárulhat a közösségi közlekedés részarányának növekedéséhez.

Tervezési szerződés a Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztése projekt előkészítés kapcsán előkészítő dokumentáció (tanulmány), engedélyezési tervek elkészítésére, a létesítéshez szükséges engedélyek megszerzésére, valamint a kiviteli tervek és tenderdokumentáció elkészítésére a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Magyarország Kormánya a 1738/2020. (XI.4.) Korm. határozatában a Zsámbéki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztésének teljes körű előkészítéséről, azaz tanulmányterv készítéséről, engedélyezési tervek építési engedélyeinek megszerzéséről, kiviteli terveinek és tenderdokumentációjának elkészítéséről rendelkezett, melyek megvalósításához az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

Általános fejlesztési célok:

— Közösségi közlekedés szolgáltatási minőségének javítása, ezzel a munkamegosztási részarányának növelése

— Csúcsidőben kiszámítható autóbuszos közlekedés biztosítása (min 2 km autóbuszsáv tervezése)

— A módváltást ösztönző infrastrukturális elemek fejlesztése (P+R min 50 db és B+R)

— A közösségi közlekedés előnyben részesítésével kapacitás bővítés, szabályozott csomópontok kialakításával

— Gépjármű forgalom rendszerszintű szabályozása, intelligens forgalom szabályozó eszközökkel

— Kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítása, hálózatfejlesztése

— Városias humanizált területek megtartása, létrehozása

— Közmű kérdések (pl.: csapadékvíz-elvezetés min 2 km hosszon)) korszerűsítése

Irányadó tervezési határok:

Út megnevezése:

— Budakeszi területén:

O 1103 út

O 1102 út

O 8102 út

— Budapest területén

O Budakeszi út

Határszelvények:

— Budakeszi lakott terület (kezdete/vége) tábláktól kifelé 200-500 méter

— Budapest, Budakeszi út meglévő autóbuszsáv

A tervezési feladat magában foglalja a meghatározott tervezési helyszínre vonatkozóan megalapozó vizsgálatok készítését tanulmánytervi szinten, majd azt követően az egyesített építési engedélyezési, kiviteli és tenderterv készítését a hídépítési, útépítési és minden egyéb szakági munkarész vonatkozásában. Magába foglalja a költségbecslés készítését, méret- és mennyiségszámítást, költségvetési kiírás készítését minden egyes tervfázisban, illetve a Megrendelői döntést igénylő kérdésekben a változatelemzések során is.

A jelen tervezési munka keretében szükséges a következő feladatok elvégzése:

— Műszaki koncepciót véglegesítő tanulmányterv elkészítése, valamint jóváhagyatása,

— Tervezéshez szükséges felmérések elvégzése

— Hatályos településrendezési eszközök vizsgálata és szükséges mértékű módosításának elvégzése

— Környezeti Hatástanulmány (KHT) dokumentáció elkészítése

— Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat elkészítése

— Kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása

— Tulajdonosi, kezelői és üzemeltetési lehatárolási tervének elkészítése és jóváhagyatása

— Egyesített Engedélyezési és Kiviteli tervek elkészítése, minden engedély és hozzájárulás megszerzése összes jogerős engedélyének megszerzése, beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást valamennyi terv esetén - építési engedély megszerzése

— Közművek tekintetében az engedélyek megszerzéséhez szükséges teljeskörű dokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése

— Kiviteli tervek felhasználásával kivitelező beszerzéséhez dokumentáció elkészítése

— Vezetői tájékoztatást szolgáló anyagok elkészítése

— Vizualizációs háttéranyagok, látványtervek elkészítése

A tervezési munka során opciós tétel a tanulmánytervben vizsgált összekötő útszakasz, egyesített engedélyezési és kiviteli tervének, valamint Környezeti hatástanulmányának elkészítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2.1.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakembernek az alkalmassági feltételnél előírton felüli többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: M2.2.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakembernek az alkalmassági feltételnél előírton felüli többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A tanulmánytervi vizsgálatra és azok megállapításaira hozott Megrendelői döntés alapján Budakeszi határában az országos közúthálózati elemeket (1102, 1103 és 8102) összekötő útszakasz engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése.

Az opció lehívása esetén a tartalmi követelményeknek megfelelően szükséges a minimum 2 km, 2X1 sávos összekötő útszakasz egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint az arra vonatkozó minden engedély megszerzése.

Ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) legkésőbb a tanulmánytervi vizsgálatokra hozott megrendelői döntés időpontjáig jogosult az opciót egyoldalúan lehívni.

Lehívás esetén az opció tervezési ütemének illeszkednie kell a műszaki leírás (tervezési diszpozíció) 2.3.2 pont szerinti ütemtervhez. Tervező az ajánlatában meghatározott áron köteles az opciós tételként meghatározott feladatok teljesítésére. Az opció lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 001-001093
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72727272
Postai cím: Dombóvári út 17-19. B. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Fax: +36 12063914
Internetcím: http://www.uvaterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 394 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft

Székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13

Adószám: 10554885-2-43

2. Közös Ajánlattevő neve: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1052 Budapest, Bécsi utca 5. V.em.4-5.

Adószám: 10336706-2-41

Közös Ajánlattevő neve: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1135 Budapest, Zsinór utca 38-40

Adószám: 23139640-2-41

3. Ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.

Székhelye: 1117 Budapestm Dombóvári út 17-19. B. épület

Adószám: 10867156-2-43

4. Közös Ajánlattevő neve: ÚTVONAL Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2500 Esztergom, Sugár út 11.

Adószám: 14396104-2-11

Közös Ajánlattevő neve: Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4030 Debrecen, Gizella utca 13/D

Adószám: 23108800-2-09

Közös Ajánlattevő neve: Kreatív Magyar Mérnök Tanácsadó Kft

Székhelye: 1138 Budapest, Faludi utca 3.

Adószám: 25090235-2-41

5. Ajánlattevő neve: Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Katona József Tér 6. II/8A.

Adószám: 13608512-2-03

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/06/2021