Dostawy - 302821-2015

TITytułPolska-Poznań: Odczynniki i środki kontrastowe
NDNumer publikacji ogłoszenia302821-2015
PDData publikacji28/08/2015
OJNumer wydania Dz.U. S166
TWMiejscowość nabywcyPOZNAŃ
AUNazwa urzędowa nabywcyWielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy6 - Podmiot prawa publicznego
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany25/08/2015
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)33696000 - Odczynniki i środki kontrastowe
IAAdres internetowy (URL)www.szpital-strusia.poznan.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE