Bauleistung - 303032-2020

30/06/2020    S124    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Białystok: Abdichtungs- und Dämmarbeiten

2020/S 124-303032

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 079-185694)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Białystok
Nationale Identifikationsnummer: PL343
Postanschrift: ul. Słonimska 1
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Aleksandrowicz, Anna Biendzio
E-Mail: zzp@um.bialystok.pl
Telefon: +48 858696280
Fax: +48 858696249

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/

Adresse des Beschafferprofils: www.bialystok.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku, ul. Poleska 27 z przebudową pomieszczeń szkoły i infrastruktury na jej terenie

Referenznummer der Bekanntmachung: DIN-III.271.3.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz przebudowie budynku szkoły wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu;

2) wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji istniejącej sali gimnastycznej w ramach projektu Budżetu obywatelskiego z roku 2019, pt. „Lokalne Centrum Aktywności osiedla Sienkiewicza”;

3) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji sali muzycznej oraz sali plastyczno-technicznej wraz z zapleczem w ramach projektu Budżetu obywatelskiego z roku 2020 pt. „Centrum Aktywności Twórczej osiedla Sienkiewicza” – formuła „zaprojektuj i wybuduj”;

4) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem wiaty rowerowej, w tym:

a) utwardzenie terenu (przewidziana powierzchnia około 26,5 m2): wykonanie utwardzenia terenu na lewo od wejścia do budynku szkoły, z kostki betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z destruktu betonowego gr. min. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej w obramowaniu z obrzeży betonowych o min. wym.: szer. 8 cm x wys. 25 cm na ławie betonowej;

b) rozbiórka gazonu, znajdującego się po lewej stronie od wejścia do budynku szkoły;

c) zdemontowanie istniejących stojaków na rowery, będących własnością szkoły; ponowny ich montaż w miejscu wskazanym przez użytkownika budynku;

d) wiata ze stojakami rowerowymi:

— wiata rowerowa łukowa modułowa – słupki stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor uzgodniony z użytkownikiem, o min. wym. 8 x 8 cm, montowane na płytach, w górnych częściach wyposażone w podpórki do podtrzymania zadaszenia, konstrukcja zadaszenia z dwóch rurek aluminiowych o min. wym. 4 x 6 cm, przymocowanych przez spojenia ozdobne na słupkach i dwóch rynien aluminiowych wraz z rurami spustowymi, zadaszenie z przezroczystego poliwęglanu komórkowego, podstawowy moduł o min. wym.: dł. 2,5 x wys. 2,6 x gł. 2,2 m, rozszerzenie wiaty o min wym.: dł. 2,5 x wys. 2,6 x gł. 2,2 m, ścianki wiaty (boczne i tylna) wykonane z ramy z profilu aluminiowego i wypełnione poliwęglanem komórkowym, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe; kolor i wygląd jak i innych placówkach oświatowych na terenie miasta Białystok,

— stojaki na rowery – na 2 x po 10 stanowisk, zamontowane pod wiatami, fabrycznie nowe, stalowe, nierdzewne, w kolorze stalowym lub czarnym, powinny posiadać kształt odwróconej litery „U”, rurki o min. przekroju 18 mm i min. grub. 2 mm, profile stojaków o min. wym. 30 x 30 x 1,5 mm, o min. szer. 3,9 m, min. głęb. 0,54 m, min. wys. 0,42 i min. szer. stanowiska 0,06 m, min. odległość stojaków od ścian bocznych wiaty 0,5 m, optymalny rozstaw stanowisk 0,42 m, pozwalający na swobodne i bezpieczne parkowanie rowerów, niezależnie od ich typów, rodzajów i wielkości, także wyposażonych w hamulce tarczowe, waga stojaka ok. 30 kg, konstrukcja utrzymująca bezpiecznie rower w pionie, proste łączenie modułów, możliwość przypięcia roweru za ramę, mocowanie do fundamentów za pomocą kotew o średnicy min. 10 mm wbetonowanych w fundament lub kotew chemicznych o śr. min. 10 mm. Element kotwiący winien być wyposażony w wąsy uniemożliwiające wyrwanie stojaka. Nie dopuszcza się montowania stojaków za pomocą kołków rozporowych i bezpośrednio do nawierzchni z kostki betonowej – należy wykonać fundamenty o min. wym.: szer. 0,2 x dł. 0,8 m x głęb. 0,6 m z betonu B20.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 079-185694

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 02/07/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 14/07/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 02/07/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 14/07/2020
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: