Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Bauleistung - 303032-2020

30/06/2020    S124

Polen-Białystok: Abdichtungs- und Dämmarbeiten

2020/S 124-303032

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 079-185694)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Białystok
Nationale Identifikationsnummer: PL343
Postanschrift: ul. Słonimska 1
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Aleksandrowicz, Anna Biendzio
E-Mail: zzp@um.bialystok.pl
Telefon: +48 858696280
Fax: +48 858696249
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/
Adresse des Beschafferprofils: www.bialystok.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku, ul. Poleska 27 z przebudową pomieszczeń szkoły i infrastruktury na jej terenie

Referenznummer der Bekanntmachung: DIN-III.271.3.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz przebudowie budynku szkoły wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu;

2) wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji istniejącej sali gimnastycznej w ramach projektu Budżetu obywatelskiego z roku 2019, pt. „Lokalne Centrum Aktywności osiedla Sienkiewicza”;

3) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji sali muzycznej oraz sali plastyczno-technicznej wraz z zapleczem w ramach projektu Budżetu obywatelskiego z roku 2020 pt. „Centrum Aktywności Twórczej osiedla Sienkiewicza” – formuła „zaprojektuj i wybuduj”;

4) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem wiaty rowerowej, w tym:

a) utwardzenie terenu (przewidziana powierzchnia około 26,5 m2): wykonanie utwardzenia terenu na lewo od wejścia do budynku szkoły, z kostki betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z destruktu betonowego gr. min. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej w obramowaniu z obrzeży betonowych o min. wym.: szer. 8 cm x wys. 25 cm na ławie betonowej;

b) rozbiórka gazonu, znajdującego się po lewej stronie od wejścia do budynku szkoły;

c) zdemontowanie istniejących stojaków na rowery, będących własnością szkoły; ponowny ich montaż w miejscu wskazanym przez użytkownika budynku;

d) wiata ze stojakami rowerowymi:

— wiata rowerowa łukowa modułowa – słupki stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor uzgodniony z użytkownikiem, o min. wym. 8 x 8 cm, montowane na płytach, w górnych częściach wyposażone w podpórki do podtrzymania zadaszenia, konstrukcja zadaszenia z dwóch rurek aluminiowych o min. wym. 4 x 6 cm, przymocowanych przez spojenia ozdobne na słupkach i dwóch rynien aluminiowych wraz z rurami spustowymi, zadaszenie z przezroczystego poliwęglanu komórkowego, podstawowy moduł o min. wym.: dł. 2,5 x wys. 2,6 x gł. 2,2 m, rozszerzenie wiaty o min wym.: dł. 2,5 x wys. 2,6 x gł. 2,2 m, ścianki wiaty (boczne i tylna) wykonane z ramy z profilu aluminiowego i wypełnione poliwęglanem komórkowym, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe; kolor i wygląd jak i innych placówkach oświatowych na terenie miasta Białystok,

— stojaki na rowery – na 2 x po 10 stanowisk, zamontowane pod wiatami, fabrycznie nowe, stalowe, nierdzewne, w kolorze stalowym lub czarnym, powinny posiadać kształt odwróconej litery „U”, rurki o min. przekroju 18 mm i min. grub. 2 mm, profile stojaków o min. wym. 30 x 30 x 1,5 mm, o min. szer. 3,9 m, min. głęb. 0,54 m, min. wys. 0,42 i min. szer. stanowiska 0,06 m, min. odległość stojaków od ścian bocznych wiaty 0,5 m, optymalny rozstaw stanowisk 0,42 m, pozwalający na swobodne i bezpieczne parkowanie rowerów, niezależnie od ich typów, rodzajów i wielkości, także wyposażonych w hamulce tarczowe, waga stojaka ok. 30 kg, konstrukcja utrzymująca bezpiecznie rower w pionie, proste łączenie modułów, możliwość przypięcia roweru za ramę, mocowanie do fundamentów za pomocą kotew o średnicy min. 10 mm wbetonowanych w fundament lub kotew chemicznych o śr. min. 10 mm. Element kotwiący winien być wyposażony w wąsy uniemożliwiające wyrwanie stojaka. Nie dopuszcza się montowania stojaków za pomocą kołków rozporowych i bezpośrednio do nawierzchni z kostki betonowej – należy wykonać fundamenty o min. wym.: szer. 0,2 x dł. 0,8 m x głęb. 0,6 m z betonu B20.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 079-185694

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 02/07/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 14/07/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 02/07/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 14/07/2020
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: