Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 303035-2020

30/06/2020    S124

Magyarország-Nyíregyháza: Nyugdíjasotthon építése

2020/S 124-303035

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 100-238802)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_74722132
Postai cím: Mikszáth Kálmán utca 38.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikucza László Zsolt
E-mail: hataroknelkuligyogyitasert@gmail.com
Telefon: +36 205905377
Fax: +36 42512222
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyogyitashataroknelkul.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Idősek otthona építése

Hivatkozási szám: EKR000487742020
II.1.2)Fő CPV-kód
45215212 Nyugdíjasotthon építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Kisvárda 7145/2. helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő idősek és rászorulók elhelyezését biztosító speciális központ kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/06/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 100-238802

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 02/07/2020
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 10/07/2020
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 02/07/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 10/07/2020
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosította és a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjára tekintettel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetet és az árazatlan költségvetést módosította.