Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 303099-2020

30/06/2020    S124

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2020/S 124-303099

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Váll. szerz. a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú és ÉKDU4 proj. keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Váll. szerz. a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú és ÉKDU4 proj. keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Csopak, Felsőörs, Lovas, Béb, Bakonykoppány, Bakonyszücs, Berhida, Bonyhád, Devecser, Iváncsa, Besnyő, Beloiannisz, Papkeszi, Nagymányok, Kakasd, Gárdony

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú és Észak- és Közép-Dunántúl szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU4) projekt keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga könyv feltételei szerint”

Az érintett településeken kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Házi bekötések száma (db): Balatonalmádi 480, Csopak 158, Felsőörs: 4, Lovas: 7, Berhida: 6, Bakonykoppány 131, Bakonyszücs: 174

Gerincvezeték hossza (m): Balatonalmádi 9170, Csopak 2911, Felsőörs: 80, Berhida 130, Bonyhád 3579, Bakonykoppány+Bakonyszücs 5997

Nyomóvezeték hossza (m): Balatonalmádi 2496, Csopak 1168, Lovas 160, Bakonykoppány+Bakonyszücs 10800

Szennyvíztelep építése/fejlesztése:

Szennyvíztisztító telep helye: Királyszentistván, hrsz. 018, 017/4, 017/13;Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 48 010;Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 10 330

Közterületi átemelő rekonstrukció (db): Devecser 4; Iváncsa 4

Szennyvíztelep építése/fejlesztése:

Szennyvíztisztító telep helye: Devec ser, külterület 0162/6 hrsz.;Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 5000; Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 750

Szennyvíztisztító telep helye: Iváncsa külterület, 064/1 hrsz.,Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 5200; Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 590

Szennyvíztisztító telep helye: Gárdony, külterület (013/3, 013/4, 013/5 hrsz.; Jelenlegi/Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 86 333; Jelenlegi/Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 12400

Szennyvíztisztító telep helye: Berhida, 395/4 hrsz; Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 9600; Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 1200

Szennyvíztisztító telep helye: Bonyhád külterület, 0336 hrsz., Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 22921; Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 2300

Szennyvíztisztító telep helye: Béb, külterület 02/58, 02/60 és 02/62 hrsz. és Csót külterület 012/12, 012/13, 012/14 és 012/15 Hrsz. területek, Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 5844, Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 700

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hog y az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó

Szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

Folytatás: VI.4.3)

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.1-15-2015-00005

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 250-526505

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Váll. szerz. a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú és ÉKDU4 proj. keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
13/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Fax: +36 18831599
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 8 994 367 256.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Jelen hirdetmény I.1. pontjában feltüntetendő további ajánlatkérők:

Bonyhád Város Önkormányzata

Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Telefon: +36 74500200

Képviseli: Filóné Ferencz Ibolya polgármester

e-mail: info@bonyhad.hu

Honlap cím: www.bonyhad.hu

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Cím: 8600 Siófok, Tanácsház utca 6.

Képviseli: Volencsik Zsolt Mihály vezérigazgató

Fax: +36 84 501 299

Honlap cím: http://www.drv.hu/

Béb Község Önkormányzata

Cím: 8565 Béb, Kossuth utca 14.

Telefon: +36 89577200

Fax: +36 89577200

Képviseli: Brunner Imre polgármester

e-mail: beb.hivatal@gmail.com

Honlap cím: www.beb.hu

Bakonykoppány Község Önkormányzata

Cím: 8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 24.

Telefon: +36 89341004

Fax: +36 89341004

Képviseli: Tekán István polgármester

e-mail: bakonykoppany@freemail.hu

Honlap cím: www.bakonykoppany.hu

Bakonyszücs Község Önkormányzata

Cím: 8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1.

Telefon: +36 89341013

Fax: +36- 89353013

Képviseli: Oláh Géza polgármester

e-mail: bakonyszucs@globonet.hu

Honlap cím: www.bakonyszucs.hu

Berhida Város Önkormányzata

Cím: 8181 Berhida, Veszprémi utca 1-3.

Telefon: +36 88585621

Képviseli: Pergő Margit Cecília polgármester

e-mail: polgarmester@berhida.hu

Honlap cím: www.berhida.hu

Iváncsa Község Önkormányzata

Cím: 2454 Iváncsa, Fő utca 61/b

Telefon: +36 22255353

Fax: +36 25506361

Képviseli: Tatár Szilvia polgármester

e-mail: hivatal@ivancsa.hu

Honlap cím: www.ivancsa.hu

Devecser Város Önkormányzata

Cím: 8460 Devecser, Deák tér 1.

Telefon: +36 88512710

Képviseli: Ferenczi Gábor polgármester

e-mail: hivatal@devecser.hu

Honlap cím: www.devecser.hu

Felsőörs község Önkormányzata

Cím: 8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.

Képviseli: Szabó Balázs polgármester

Telefon: 06-70/320-6851

e-mail: polgarmester@felsoors.hu

Honlap cím: http://www.felsoors.hu/

Lovas Község Önkormányzata

Cím: 8228 Lovas, Fő utca 8.

Képviseli: Ferenczy Gáborné polgármester

Telefon: +36-87-447-694

e-mail: onkormanyzat@lovas.hu

Honlap cím: www.lovas.hu

Besnyő Község Önkormányzata

Cím: 2456 Besnyő, Fő u. 35.

Képviseli: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester

Telefon: 06-25/50-50-50, 06-25/22-21-50

Fax: +36-25/50-50-55

e-mail: polgarmester@besnyo.hu

Honlap cím: www.besnyo.hu

Beloiannisz Község Önkormányzata

Cím: 2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.

Képviseli: Papalexisz Kosztasz polgármester

Telefon: 06/25-898-055

Fax: 06/25-999-150

e-mail: hivatal@beloiannisz.hu

Honlap cím: http://www.beloiannisz.hu

Ugod Község Önkormányzata

Cím: 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Képviseli: Vörös Tibor polgármester

Telefon: 06-89/353-313; 06-89/353-303

Fax: 06-89/353-303

e-mail: pmh.ugod@globonet.hu

Honlap cím: http://www.ugod.hu

Nagytevel Község Önkormányzata

Cím: 8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.

Képviseli: Orbán Sándor polgármester

Telefon: 06-89/353-696

Fax: 06-89/353-696

e-mail: nagytevel@emw.hu

Honlap cím: http://www.nagytevel.hu

Homokbödöge Község Önkormányzata

Cím: 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.

Képviseli: Áldozó Péter polgármester

Telefon: 06-89/353-997

Fax: 06-89/353-997

e-mail: homokbodoge@emw.hu

Honlap cím: www.homokbodoge.hu

Nagygyimót Község Önkormányzata

Cím: 8551 Nagygyimót, Rákóczi F. u. 2.

Képviseli: Szaller Zsolt polgármester

Telefon: +36 89/ 318 902

Fax: +36 89/ 318 902

e-mail: nagygyimotionkormanyzat@gmail.com

Honlap cím: http://www.nagygyimot.hu

Csót Község Önkormányzata

Cím: 8558 Csót, Rákóczi u. 38.

Képviseli: Kékesi István polgármester

Telefon: 89/354-205

Fax: 89/578-200

e-mail: csot@globonet.hu

Honlap cím: http://csotkozseg.hu

Adásztevel Község Önkormányzata

Cím: 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.

Képviseli: Fodor Béla polgármester

Telefon: 06-89/354-759

Fax: 06-89/354-759

e-mail: adasztevel@adasztevel.hu

Honlap cím: www.adasztevel.hu

Papkeszi Község Önkormányzata

Cím: 8183 Papkeszi, Fő u. 42

Képviseli: Ráczkevi Lajos polgármester

Tel.: +36-88-588-650

Fax: +36-88-588-651

e-mail: info@papkeszi.hu

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A hirdetmény II.2.4) pont folytatása:

2. Az ajánlattételi dokumentáció rész ét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

3. A szerződés te ljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek be vonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.

15. A kivitelez és érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat Részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott hyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/06/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Csopak, Lovas, Béb, Bakonykoppány, Bakonyszücs, Berhida, Bonyhád, Devecser, Iváncsa, Besnyő, Beloiannisz, Papkeszi, Nagymányok, Kakasd, Gárdony

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfele lően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú és Észak- és Közép-Dunántúl szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU4) projekt keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

Az érintett településeken kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Házi bekötések száma (db): Balatonalmádi 480, Csopak 158, Lovas: 7, Berhida: 6, Bakonykoppány 131, Bakonyszücs: 174

Gerincvezeték hos sza (m): Balatonalmádi 9170, Csopak 2911, Berhida 130, Bonyhád 3579, Bakonykoppány+Bakonyszücs 5997

Nyomóvezeték hossza (m): Balatona lmádi 2496, Csopak 1168, Lovas 160, Bakonykoppány+Bakonyszücs 10800

Szennyvíztelep építése/fejlesztése:

Szennyvíztisztító telep helye: Királyszentistván, hrsz. 018, 017/4, 017/13;Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 48 010;Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 10 330

Közterületi átemelő rekonstrukció (db): Devecser 4; Iváncsa 4

Szennyvíztelep építése/fejlesztése:

Szennyvíztisztító telep helye: Devecser, külterület 0162/6 hrsz.;Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 5000; Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 750

Szennyvíztisztító telep helye: Iváncsa külterület, 064/1 hrsz.,Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 5200; Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 590

Szennyvíztisztító telep helye: Gárdony, külterület (013/3, 013/4, 013/5 hrsz.; Jelenlegi/Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 86 333; Jelenlegi/Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 12400

Szennyvíztisztító telep helye: Berhida, 395/4 hrsz; Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 9600; Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 1200

Szennyvíztisztító telep helye: Bonyhád külterület, 0336 hrsz., Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 22921; Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 2300

Szennyvíztisztító telep helye: Béb, külterület 02/58, 02/60 és 02/62 hrsz. és Csót külterület 012/12, 012/13, 012/14 és 012/15 Hrsz. területek, Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE): 5844, Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap): 700

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hog y az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 8 990 633 605.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Fax: +36 18831599
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződő felek megállapítják, hogy az ÉFK (éves fejlesztési keret) 2018. december 06. napján történt módosításával a jelen szerződéses megállapodással érintett (projekt egyik végső kedvezményezettje) Felsőörs Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő a projektből törlésre került, azaz támogatási forrásból nem részesül, egyéb forrás Felsőörs Község Önkormányzata vonatkozásában már nem áll rendelkezésre.

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás hatályba lépésével Felsőörs Község Önkormányzata (8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.), mint Megrendelő kilép a szerződésből, Megrendelői státusza a Szerződés tekintetében megszűnik. Felek rögzítik, hogy a kilépő Önkormányzat jelen szerződésmódosítással módosított szerződésből sem jogok nem illetik meg, sem kötelezettségek nem terhelik.

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás hatályba lépésével Felsőörs Község Önkormányzata (8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.), mint Megrendelő kilép a szerződésből, Megrendelői státusza a Szerződés tekintetében megszűnik. Felek rögzítik, hogy a kilépő Önkormányzat jelen szerződésmódosítással módosított szerződésből sem jogok nem illetik meg, sem kötelezettségek nem terhelik.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szerződéses Megállapodás 6.3. pontjában hivatkozott mellékletek tartalma a jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követően úgy értelmezendők, hogy Felsőörs Községre vonatkozó Létesítményelem elhagyásra kerül, nem megvalósítandó feladat.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Szerződő felek megállapítják, hogy a Felsőörs Község Önkormányzata vonatkozásában megszövegezett szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, tekintettel arra, hogy

a. a 2018. december 06. napján hatályba lépett ÉFK Felsőörs Község Önkormányzatát a projekt tekintetében, mint támogatást igénylő törölte, melyet az ajánlatkérő(k) a bontási eljáráskor (ajánlati kötöttség beállása) nem láthattak kellő gondosság mellett sem előre,

b. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel a jelen módosítással nem érintett teljesítési helyszíneken a módosítást követően is szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna hálózat megvalósítása Vállalkozó kötelezettsége.

c. A szerződésmódosítás az eredeti szerződéses ár összegét Felsőörs Község Önkormányzat létesítményelemre adott nettó ajánlati ár összegével csökkenti, tekintettel arra, hogy az nem megvalósítandó létesítmény a jelen szerződés keretében, azaz a szerződéses ár nem emelkedett. Felek a

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 8 994 367 256.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 8 990 633 605.00 HUF