Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 303164-2019

01/07/2019    S124

Suomi-Tampere: Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla

2019/S 124-303164

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Tampereen Tilapalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2863261-6
Postiosoite: Särkijärvenkatu 1
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Postinumero: 33840
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Krista Sillman / Tuomi Logistiikka Oy
Sähköpostiosoite: krista.sillman@tuomilogistiikka.fi
Puhelin: +358 444863861
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.tuomilogistiikka.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=242890&tpk=23a02cd3-0bf2-4255-97b6-870ec9e9f896
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: tilapalvelut
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: tilapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ulkoalueiden hoito

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90600000 Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintailmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Järjestelmään ilmoittautuminen ei sido ehdokasta. Ehdokas voi valita, mihin järjestelmän sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin osallistuu. Ehdokkaiden hyväksymisen dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee Tuomi Logistiikka Oy Tampereen Tilapalvelut Oy:n puolesta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tampereen Tilapalvelut Oy pyytää hankinnasta kiinnostuneita ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen perustettavaan ulkoalueiden hoitoa koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Tampereen Tilapalvelut Oy järjestää ulkoalueiden hoitopalvelut Tampereen kaupungin kiinteistöille, jotka sijaitsevat Tampereen seutukunnan alueella. Tilapalvelut kilpailuttaa alueittain noin 100 kohteen ulkoalueiden hoidon tässä järjestelmässä mukana olevien kesken.

Kilpailutettavien sopimuksien määräaikainen kesto tulee olemaan puolesta vuodesta vuoteen, jonka jälkeen ne jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina. Tilapalveluiden tavoitteena on, että kilpailuttamalla saatu kumppanuus olisi pitkäkestoista. Tavoitteeseen pääsyn edellytyksiä ovat laadun lisäksi hyvin sujuva yhteistyö ja halu kehittää tilaajan kanssa ulkoalueiden hoitopalveluita. Tilapalvelut arvostaa asiakaslähtöistä toimintaa, jossa otetaan huomioon asiakkaiden tarpeet ja kohteiden erityispiirteet.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan ja toisessa vaiheessa dynaamiseen hankintajärjestelmään sisältyvät ulkoalueiden hoitopalvelut kilpailutetaan järjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. Tarjouskilpailut tullaan järjestämään noin kerran vuodessa. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehdyn hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet määritellään tarkemmin hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä. Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat voivat liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan ja kaikki hankintajärjestelmään hyväksytyt ehdokkaat voivat jättää tarjouksia kilpailutuksiin.

Huom.! Ilmoittautuminen järjestelmään ei sido ehdokasta eikä velvoita osallistumaan varsinaisiin kilpailutuksiin. Liittyminen on kuitenkin edellytys kilpailutuksiin osallistumiselle. Lisäksi edellytetään hankinta-asiakirjoissa edellytettyjen soveltuvuusehtojen täyttymistä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 26/06/2019
päättymispäivä: 25/06/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa voidaan jatkaa ilmoittamalla siitä uudella hankintailmoituksella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 25/06/2024
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen tarjouspyyntö on tarkoitus julkaista elokuussa 2019. Jatkossa tarjouskilpailuja tullaan järjestämään noin kerran vuodessa.

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/06/2019