Lieferungen - 303165-2020

30/06/2020    S124    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Dänemark-Hjørring: Haushaltsgeräte

2020/S 124-303165

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Nationale Identifikationsnummer: 16287180
Postanschrift: Arsenalvej 55
Ort: Hjørring
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 9800
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Fuldmægtig, cand. jur Emilie Clara Jensen
E-Mail: fes-ues08@mil.dk
Telefon: +45 72813190

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=irfkqajnvp
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af hårde hvidevarer samt diverse husholdningsmaskiner

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/002010
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39700000 Haushaltsgeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen genudbyder rammeaftale vedrørende indkøb af hårde hvidevarer samt diverse husholdningsmaskiner.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39710000 Elektrische Haushaltsgeräte
39711000 Elektrische Küchengeräte für den Hausgebrauch
39711110 Kühlschränke mit integriertem Tiefkühlfach
39711120 Tiefkühlgeräte
39711122 Tiefkühlgeräte für den Haushalt
39711123 Tiefkühlschränke
39711130 Kühlschränke
39711360 Öfen
39711361 Elektrische Backöfen
39711362 Mikrowellengeräte
39711420 Kochfelder
39713100 Geschirrspülmaschinen
39713200 Waschmaschinen und Wäschetrockner
39713210 Waschmaschine mit kombiniertem Wäschetrockner
39714000 Dunstabzugs- oder Rückführungshauben
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK DANMARK
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen udbyder en rammeaftale vedrørende indkøb af hårde hvidevarer samt diverse husholdningsmaskiner.

Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for at vedligeholde en stor og omfangsrig bygningsmasse, hvortil der jævnligt er behov for at indkøbe hårde hvidevarer og diverse husholdningsmaskiner. Ejendomsstyrelsens bygningsmasse består dels af beboelsesejendomme, som primært er beliggende i København, og dels af Forsvarets etablissementer i hele landet. Behovet for hårde hvidevarer samt diverse husholdningsmaskiner er ligeligt fordelt mellem beboelsesejendomme og etablissementer. Ejendomsstyrelsen udbyder som følge heraf en rammeaftale vedrørende indkøb af hårde hvidevarer samt diverse husholdningsmaskiner, som har til formål at dække Ejendomsstyrelsens løbende behov for indkøb af hårde hvidevarer og diverse husholdningsmaskiner til Forsvarsministeriets og underliggende myndigheders bygninger. Udførelse af service, herunder levering, ind- og opbæring, montering, bortskaffelse, og reparationer er tillige omfattet af udbuddet.

Rammeaftalen er landsdækkende og omfatter dermed ligeledes ikke-brofaste øer. Ejendomsstyrelsen forventer dog alene et mindre behov for levering af produkter og udførelse af service på ikke-brofaste øer.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Rammeaftale kan forlænges med yderligere 24 måneder med 12 måneder pr. forlængelse.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Rammeaftalen indeholder en option om forlængelse af aftalens varighed. Se pkt. II.2.7).

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal i del IV i ESPD’et, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.1.2), bekræfte følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

— Tilbudsgivers omsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår: Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste 3 disponible år som minimum har udgjort 6 000 000 DKK.

— Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en gennemsnitlig årlig soliditetsgrad på 10 % i hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår

Der kræves følgende dokumentation i forhold til økonomisk og finansiel formåen:

Revisorpåtegnet årsregnskab eller erklæring indeholdende oplysning om omsætning og soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår. Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for 3 år, fordi tilbudsgivers virksomhed er etableret senere end dette, angives datoen for etableringen af virksomheden samt de foreliggende oplysninger. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab, eller en underleverandør), skal oplysninger ligeledes afgives for disse enheder.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal oplysningerne gives samlet for sammenslutningen. Kravene skal i så fald være opfyldt af sammenslutningens virksomheder tilsammen. Der skal afgives en erklæring om solidarisk hæftelse, såfremt konsortiet får tildelt kontrakten. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til konsortieerklæring, som tilbudsgiver kan benytte.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders (fx et moder-/søsterselskab eller en underleverandør) økonomiske og finansielle formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiveren og disse andre, skal tilbudsgiveren i forbindelse med tilbudsafgivelsen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af egnethedskravene ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at tilbudsgiver faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 1 og 2, samt godtgøre at den/de pågældende enhed(er) er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders økonomiske og finansielle formåen end tilbudsgiverens egen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som tilbudsgiver kan benytte ved tilbudsafgivelsen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Tilbudsgiver skal i del IV i ESPD’et, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.1.2), bekræfte følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

— Tilbudsgivers omsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste 3 disponible år som minimum har udgjort 6 000 000 DKK

— Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en gennemsnitlig årlig soliditetsgrad på 10 % i hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår.

Tilbudsgivers tilbud er ukonditionsmæssig, hvis mindstekravene ikke er opfyldt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal i del IV i ESPD’et, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.1.3), bekræfte følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

— Tilbudsgiver har en landsdækkende serviceordning: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en landsdækkende serviceordning

— Tilbudsgiver kan levere de tilbudte produkter og serviceydelser i hele Danmark, inklusiv ikke-brofaste øer: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal kunne levere de tilbudte produkter og serviceydelser i hele Danmark, inklusiv ikke-brofaste øer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en støttende virksomheds tekniske og faglige formåen, skal tilbudsgiver dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation, jf. udbudslovens § 144, stk. 1 og 2. Denne skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders tekniske og faglige formåen end tilbudsgiverens. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som tilbudsgiver bør benytte.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Tilbudsgiver skal i del IV i ESPD’et, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.1.3), bekræfte følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

— Tilbudsgiver har en landsdækkende serviceordning:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en landsdækkende serviceordning

— Tilbudsgiver kan levere de tilbudte produkter og serviceydelser i hele Danmark, inklusiv ikke-brofaste øer: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal kunne levere de tilbudte produkter og serviceydelser i hele Danmark, inklusiv ikke-brofaste øer.

Tilbudsgivers tilbud er ukonditionsmæssig, hvis mindstekravene ikke er opfyldt.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk

2) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

3) Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Til Tjenestebrug", jf. statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU, WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 089-211737
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/08/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/08/2020
Ortszeit: 08:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssysten, iBinder, jf. pkt. I.3), hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan iBinders support kontaktes på mail via support@ibinder.dk eller telefon (+45) 89 88 78 30.

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt tilbudsgiver har uploaded flere tilbud.

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder.

4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

5) Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomiske forhold.

Ud over de i pkt. III.1.2) nævnte krav til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen kræves:

— serviceattest eller anden dokumentation, jf. udbudsloven § 153, stk. 1 og 2. Dokumentationen skal være udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen

— Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen

— Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder.

Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: https://www.kfst.dk/udbud/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020