Lieferungen - 303168-2020

30/06/2020    S124

Dänemark-Hedehusene: Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke

2020/S 124-303168

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dansk Retursystem A/S
Nationale Identifikationsnummer: 25 49 61 40
Postanschrift: Baldersbuen 1
Ort: Hedehusene
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 2640
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Stine Ullmann-Poulsen
E-Mail: sup@dansk-retursystem.dk
Telefon: +45 43323232
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273513&B=DRS
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273513&B=DRS
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Privatejet, non-profit miljøvirksomhed, der er underlagt pantbekendtgørelsen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud vedrørende indkøb af butikstømningsbiler

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34000000 Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ordregiver udbyder en købsaftale vedrørende levering af 15 stk. butikstømningsbiler samt efterfølgende servicering af de leverede butikstømningsbiler, herunder en garantiforpligtelse for leverandøren i 2 år efter levering af hver enkelt butikstømningsbil. Købsaftalen indeholder en option for ordregiver på køb af 2 yderligere butikstømningsbiler samt en option på køb af 18 stk. elstablere inkl. en to-årig garantiperiode.

Ved garantiperiodens udløb træder en serviceaftale i kraft. Serviceaftalen har en varighed på 4 år fra garantiperiodens udløb med mulighed for forlængelse for 2 perioder af ét år. Serviceaftalen indeholder en option på service af elstablere, samt en option på forlængelse af service af elstablere for 2 perioder af 1 år.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 46 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144500 Fahrzeuge für Abfall und Abwasser
34144510 Fahrzeuge für Abfall
34144511 Müllfahrzeuge
34144512 Müllverdichtungsfahrzeuge
50110000 Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen
50114000 Reparatur und Wartung von Lastwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK DANMARK
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ordregiver udbyder en købsaftale vedrørende levering af 15 stk. butikstømningsbiler samt efterfølgende servicering af de leverede butikstømningsbiler. Der henvises til kravspecifikationen for en nærmere beskrivelse af funktioner og tekniske krav til de butikstømningsbiler, som skal leveres og serviceres i forbindelse med købsaftalen. Købsaftalen indeholder endvidere en option for ordregiver på køb af 2 yderligere butikstømningsbiler samt en option på køb af 18 stk. elstablere inkl. en to-årig garantiperiode.

En butikstømningsbil kan i udgangspunktet beskrives som modificeret renovationsbil med en opbygning og en tømningsenhed samt vaskeanlæg og elstabler tilpasset ordregivers behov. Ordregiver benytter butikstømningsbiler i forbindelse med ordregivers indsamling af drikkevareemballager, som nærmere reguleret i bekendtgørelse nr. 357 af 29. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen).

Købsaftalen omfatter en garantiforpligtelse for leverandøren i 2 år efter levering af hver enkelt butikstømningsbil og evt. elstablere. Ved garantiperiodens udløb træder en serviceaftale i kraft. Serviceaftalen har en varighed på 4 år fra garantiperiodens udløb med mulighed for forlængelse for 2 perioder af 1 år. Serviceaftalen indeholder endvidere en option på service af elstablere, samt en option på forlængelse af service af elstablere for 2 perioder af 1 år, som forventes at blive udnyttet, hvis serviceaftalen forlænges.

Det samlede indkøb omfatter således følgende garanterede leverancer:

- 15 stk. butikstømningsbiler (eksklusiv elstablere)

- Serviceaftale på 4 år efter udløb af to-årig garantiperiode.

Dertil kommer følgende optioner for ordregiver:

- 2 stk. yderligere butikstømningsbiler (eksklusiv elstablere)

- 18 stk. elstablere

- Serviceaftale for de 2 stk. yderligere butikstømningsbiler (eksklusiv elstablere)

- Op til 2 års forlængelse af serviceaftale (ét år ad gangen)

- Op til 2 års forlængelse af serviceaftale for de 2 stk. yderligere butikstømningsbiler (ét år ad gangen)

- 4 års service på elstablere

- Op til 2 års forlængelse af service på elstablere (ét år ad gangen).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet / Gewichtung: 45 %
Preis - Gewichtung: Pris 55 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 46 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 84
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Serviceaftalen kan forlænges for 2 perioder af 1 år.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Höchstzahl: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Hvilke ansøgere, der på baggrund af de indleverede referencer, vurderes at have den største og mest relevante erfaring i relation til den udbudte opgave. Ved vurderingen heraf vil ordregiver særligt lægge vægt på:

- graden af kompleksitet ved de indleverede referencer

- i hvor høj de indleverede referencer på komplekse renovationsbiler er sammenlignelige med den konkrete opgave

- om ansøger har indleveret referencer på levering af mobile vaskeanlæg og i givet fald relevansen af disse

- ansøgers egen del af opgaven og kontraktsummen, og

- tætheden af ansøgers servicenetværk (udover kravet på de 140 km).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

(i) Købsaftalen indeholder en option på køb af op til 2 stk. butikstømningsbiler i tillæg til de 15 stk., der i første omgang indkøbes. Sådanne yderligere ordrer skal afgives af ordregiver senest 1 år fra tidspunktet for den 15. og sidste leverede butikstømningsbil, og levering af yderligere ordrer skal ske i overensstemmelse med leverandørens tilbud (bilag 1), kravspecifikationen (bilag 2) og købsaftalens pkt. 3. Fristen for levering af de yderligere ordrer aftales mellem parterne på tidspunktet for afgivelse af ordren.

(ii) Købsaftalen indeholder desuden en option på køb af 18 stk. elstablere, som skal leveres senest samtidig med butikstømningsbilerne. Elstablere skal være omfattet af en to-årig garantiperiode på samme måde som butikstømningsbilerne.

Ordregiver skal give besked til leverandøren senest på tidspunktet for tildeling af købsaftalen, hvis ordregiver ønsker at udnytte denne option. Tidspunkt og sted for levering af elstablere aftales mellem parterne på tidspunktet for afgivelse af ordren.

(iii) Serviceaftalen indeholder en option på forlængelse af serviceaftalen i 1 år ad gangen i op til 2 år.

(iv) Serviceaftalen indeholder en option for ordregiver på at lade service af elstablere være omfattet af aftalen. Hvis ordregiver ønsker at udnytte denne option, skal ordregiver give leverandøren meddelelse herom senest på tidspunktet for ordregivers tildeling af serviceaftalen.

I så fald vil service af elstablere skulle foregå på samme vilkår, som følger af serviceaftalen i forhold til service af butikstømningsbilen i øvrigt, dog således at service og periodesyn for elstablere kun skal foretages én gang årligt.

(v) Serviceaftalen indeholder en option på at forlænge service af elstablere i 1 år ad gangen i op til 2 år, hvis option (iv) på service af elstablere udnyttes af ordregiver.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I Del III.A skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri er omfattet af udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme, jf. udbudslovens § 135, stk. 1 og 2.

I Del III.B skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør har tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § 135, stk. 3.

I Del III.C skal ansøger besvare, om den økonomiske aktør er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

- De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 136.

- De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5.

Ordregiver vil udelukke ansøgere der er omfattet af ovenstående udelukkelsesgrunde eller de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- Samlet årsomsætning: At ansøger har en samlet årsomsætning på minimum 50 mio. DKK i det på ansøgningsfristen senest aflagte årsregnskab.

- Egenkapital: At ansøger har en egenkapital på minimum 5 mio. DKK i det på ansøgningsfristen senest aflagte årsregnskab.

- Resultat: At ansøger har et positivt resultat i de på ansøgningsfristen seneste 2 aflagte årsregnskaber.

Ansøger skal i den forbindelse udfylde felterne ”Samlet årsomsætning” (vedrørende årsomsætning), ”Finansielle nøgletal” (vedrørende egenkapital) og ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” (vedrørende resultat).

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, jf. del II.A i ESPD, eller hvis ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. del II.C i ESPD, er det enhedernes samlede formåen, der skal opfylde minimumskravene til egnethed.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

- At ansøger fremkommer med mindst 3 og maksimalt 5 referencer på levering af komplekse renovationsbiler (lastbiler med som minimum en tømningsenhed og en komprimator-enhed) eller tilsvarende, der har en kompleksitet, der svarer til den udbudte opgave, og som er afsluttet inden for de seneste 3 år. Afleveres der mere end 5 referencer, vil ordregiver kun inddrage de 5 nyeste referencer (baseret på afslutningstidspunkt). For hver reference skal følgende oplyses:

(i) perioden for leverancen

(ii) navnet på kontraktpart

(iii) kontaktperson hos kontraktpart

(iv) en kort beskrivelse af leverancen, herunder ansøgers egen rolle i projektet

(v) den samlede kontraktsum, og

(vi) ansøgers egen del af kontraktsummen.

- At ansøger har landsdækkende servicenetværk, der kan servicere butikstømningsbilers chassis, således at der intet sted i Danmark, undtaget ikke-brofaste øer, er mere end 140 km til nærmeste serviceværksted.

Referencer anføres under afsnittet ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”.

Hvis ansøger deltager som en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) eller baserer sig på andre virksomheders tekniske og faglige formåen (støttevirksomheder), jf. udbudsbetingelsernes afsnit 7.2.1), gælder mindstekravene for de deltagendes virksomheders samlede antal af referencer. Hver ansøgende enhed (inkl. konsortiemedlemmer og støttevirksomheder) kan således maksimalt tilsammen indlevere henholdsvis 5 referencer på levering af komplekse renovationsbiler og 2 referencer på produktion og levering af mobile vaskeanlæg (referencer på mobile vaskeanlæg er optionelt. Der henvises til nærmere beskrivelse i udbudsbetingelsernes pkt. 7.2.3).

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte kontraktparten på de referencer, som ansøger er fremkommet med.

Ansøgers servicenetværk skal beskrives i feltet ”Værktøj, materiel og teknisk udstyr”, hvor ansøger skal anføre en liste over samtlige af ansøgers værksteder, som ansøger tilbyder til servicering af butikstømningsbilers chassis, der dokumenterer, at servicenetværket er landsdækkende som defineret ovenfor. Ansøger kan eventuelt i dette felt henvise til et separat udarbejdet dokument (bilag), der vedlægges ansøgningen.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/07/2020
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 05/08/2020
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 5 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Købsaftalen er ikke opdelt i delkontrakter på grund af markedsmæssige og økonomiske hensyn.

Alle økonomiske enheder skal indlevere et ESPD som foreløbigt bevis for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde og at den økonomiske enhed opfylder ordregivers krav til økonomisk og finansiel formåen samt til teknisk og faglig formåen.

Hvis den økonomiske enhed deltager i konsortium med andre økonomiske enheder eller baserer sig på andre økonomiske enheders kapacitet, skal der indleveres et ESPD for hver enkelt økonomisk enhed.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Ordregiver forventer at gennemføre 2 forhandlingsrunder, men tager forbehold for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende eller reviderede tilbud. Der henvises til tidsplanen i udbudsbetingelsernes pkt. 6 samt for en nærmere beskrivelse af forhandlingsrunderne til udbudsbetingelsernes pkt. 11.

Det er som udgangspunkt den enkelte tilbudsgivers tilbud, der er emnet for forhandlingerne, herunder muligheder for at optimere tilbudsgivers tilbud.

Derudover ønsker ordregiver blandt andet at have en dialog om, hvorvidt ordregivers udbudsmateriale kan optimeres, fx om der er forhold, som vurderes at udgøre væsentlige risiko- eller omkostningsfaktorer, samt om forhandlingstemaer som bl.a. tømningsprocessen for de tilbudte butikstømningsbiler, hensigtsmæssigheden af de foreslåede tidspunkter og milepæle i udkast til milepælsplanen (bilag A til kravspecifikationen) og vilkårene for serviceaftalen (bilag 4 til købsaftalen).

Ordregiver vil ikke i tilbudsfasen begrænse antallet af tilbud (shortliste).

Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Ordregiver vil invitere alle de prækvalificerede virksomheder til et besigtigelsesmøde, der forventes afholdt den 7. august 2020 kl. 10.00. Mødet vil blive afholdt på ordregivers adresse. Ordregiver vil orientere alle de prækvalificerede virksomheder om tid og sted for mødet.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud. Ved udbud med forhandling efter udbudsloven skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020