Lieferungen - 303193-2020

30/06/2020    S124    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Empfangsgeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr

2020/S 124-303193

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Apărării – Unitatea Militară 02415 București
Nationale Identifikationsnummer: 4183318
Postanschrift: Str. Taberei nr. 7-9
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 061352
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Marian Topa
E-Mail: cci@mapn.ro
Telefon: +40 213195959/147
Fax: +40 213195708

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://cci.mapn.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100097562
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru trei ani furnizare receptoare radio

Referenznummer der Bekanntmachung: 41383318/2020/71.01-AC-07
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32344000 Empfangsgeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul procedurii de atribuire il reprezinta atribuirea unui acord-cadru de furnizare pe o perioada de trei ani pentru achizitia de receptoare radio. Termen-limita solicitare clarificari la documentatie atribuire: 17 zile anterior datei-limita de depunere oferte; data de raspuns la toate solicitarile de clarificari: 10 zile anterior datei-limita de depunere oferte.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 7 033 613.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Judetul Constanta.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord-cadru trei ani, furnizare receptoare radio conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Garantia ofertata in luni / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

DUAE este configurat de autoritatea contractanta direct in SEAP. OE vor completa DUAE in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de fiecare participant. A. În sit. în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita ofertanților respectivi, clarificari prin intermediul SEAP, în cadrul directorului „Intrebari”, in vederea incarcarii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate (buget local, buget de stat etc.) care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora (avand in vedere ca aceste documente se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc, acestea se raporteaza la momentul prezentarii);

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice dupa caz.

Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv: Valentin Becheru (conducatorul autoritatii contractante), Maria Taroiu, Marian Topa, Marius Panaite, Ion Gîlmă, Dragos Ursache;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractant, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare.

Cerinta nr. 2. Operatorii economici ce depun oferta trebuia sa detina cod NATO de agent economic [certificat de alocare a codului de agent economic NATO (NCAGE – acordat de Biroul National de codificare sau codul SCAGE atribuit de NAMSA – Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat)]. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa in acest sens in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire urmand ca documentele justificative, respectiv certificat de alocare a codului de agent economic NATO (NCAGE – acordat de Biroul National de Codificare sau codul NCAGE atribuit de NAMSA – Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat) sau declaratia privind angajamentul de obtinere a codului de agent economic conform formularului NCAGE sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Pâna la semnarea acordului-cadru, furnizorul trebuie sa obtina codul de agent economic NATO (NCAGE), acordat de catre Biroul National de Codificare. In temeiul art. 10 din HG nr. 445/2003, pentru a putea incheia un contract de achizitii cu MApN, furnizorul trebuie sa obtina codul NATO de agent economic. In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul solicitat mai sus, pentru partea din contract pe care o va realiza. Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare. De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei.se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor sectiunii „IV.2.4) Limba de redactare a ofertei", cerinta este obligatorie pentru persoanele juridice straine.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/08/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/08/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

DUAE este configurat de autoritatea contractanta direct in SEAP. OE vor completa DUAE in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de fiecare participant.

A. În sit. în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita ofertanților respectivi, clarificari prin intermediul SEAP, în cadrul directorului „Intrebari”, in vederea incarcarii electronice de documente care contin noi preturi (propuneri financiare). Ofertanții care nu vor trimite noi propuneri financiare la solicitarea de reofertare din partea AC sau a caror propunere financiara va fi transmisa dupa data si ora specificata in solicitarea de reofertare, comisia de evaluare va lua in calcul pentru stabilirea castigatorului propunerea financiara care a fost postata in SEAP. Procesul de reofertare descris anterior se repeta pana la departajarea ofertelor clasate pe locul I;

B. Pentru descarcarea fisierului semnat cu semnatura electronica este necesara instalarea unui soft, respectiv shellSAFE Verify, de pe pag. de internet www.certsign.ro/certsign/resurse/download

C. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, of. are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. In acest sens, in situatia in care ofertantul va subcontracta o parte sau parti din contract, acesta va completa corespunzator DUAE;

E. Corespondenta si toate doc depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana;

F. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea aferentă din cadrul procedurii de atribuire. OE vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;

G. Fisa de date a achizitiei reprezinta instructiuni catre ofertanti;

H. Of. situat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor, odata cu doc. solicitate pentru probarea situatiei personale si pentru indeplinirea cerintelor de calificare, va posta si certificat de alocare a codului de agent economic NATO (NCAGE – acordat de Biroul National de Codificare sau codul NCAGE atribuit de NAMSA – Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat) sau declaratia privind angajamentul de obtinere a codului de agent economic conform formularului NCAGE.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020