Szolgáltatások - 303198-2022

03/06/2022    S107

Magyarország-Budapest: Felelősségbiztosítási szolgáltatások

2022/S 107-303198

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 13834492244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nosza Lajos
E-mail: nosza.lajos@mav-szk.hu
Telefon: +36 302681421
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kárfedezeti felelősségbiztosítás - Tram Train

Hivatkozási szám: EKR000901422021
II.1.2)Fő CPV-kód
66516000 Felelősségbiztosítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Felelősségbiztosítási szerződés a MÁV-START Zrt. városi vasúti (vasút-villamos) személyszállítási működési engedélyéből eredő kárfedezeti képességének igazolására a 271/2007. (X.19.) számú Kormányrendelet alapján.

A beszerzés célja olyan felelősségbiztosítási szerződés megkötése, mely lehetővé teszi, hogy a MÁV-START Zrt., mint vasúti társaság eleget tegyen a 271/2007. (X.19.) számú Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott, Szeged és Hódmezővásárhely belterületén városi vasúti közlekedési tevékenységet végző, Magyarországon bejegyzett vasúti társaság felelősségi körébe tartozó általános és katasztrófa vasúti baleseti károk megtérítésére való alkalmasságával kapcsolatosan teljesítendő követelményeknek, valamint a biztosítási összeg erejéig biztosítsa az általános és katasztrófa balesetekből eredő károk megtérítését és sérelemdíj megfizetését is. A beszerzés eredményeként megkötendő felelősségbiztosítási szerződés meghatározott feltételek szerint fedezetet nyújt a Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése szerint a biztosított részére a vasúti balesettel összefüggésben, a felelősségi körébe tartozóan az utasoknak és a harmadik személyeknek, - különösen a személyek életében, testi épségében és egészségében, a poggyászban, a vasúti pályában, a vasúti pálya tartozékaiban, a vasúti üzemi létesítményben, a vasúti járműben, a szállított áruban, a postaküldeményekben, valamint a környezetben - a biztosított által vasúti társasági minőségben, vagy a biztosított tevékenység végzéséhez igénybe vett közreműködő személyek, szervezetek által okozott károk megtérítésére és sérelemdíj megfizetésére.

Biztosítási összeg: 400 000 000,- Ft/biztosítási esemény/biztosítási időszak.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 79 806 601.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66516000 Felelősségbiztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

A pénzügyi teljesítés helye: Magyarország, Kockázatviselés területi hatálya: A MÁV Zrt. városi vasúti üzemeltetési területe (131 és 131A vonal), illetve a Szegedi Közlekedési Társaság üz. területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Általános és katasztrófa vasúti balesetekre vonatkozó felelősségbiztosítási szolgáltatás beszerzése a városi vasúti személyszállítás tevékenység végzéséhez.

A beszerzés eredményeképpen olyan felelősségbiztosítási szerződés került megkötésre, mely lehetővé teszi, hogy a MÁV-START Zrt., mint vasúti társaság eleget tegyen a 271/2007. (X.19.) számú Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott, Szeged és Hódmezővásárhely belterületén városi vasúti közlekedési tevékenységet végző, Magyarországon bejegyzett vasúti társaság felelősségi körébe tartozó általános és katasztrófa vasúti baleseti károk megtérítésére való alkalmasságával kapcsolatosan teljesítendő követelményeknek, valamint a biztosítási összeg erejéig biztosítja az általános és katasztrófa balesetekből eredő károk megtérítését és sérelemdíj megfizetését is. A beszerzés eredményeként megkötött felelősségbiztosítási szerződésnek meghatározott feltételek szerint fedezetet nyújt, a Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése szerint a biztosított részére a vasúti balesettel összefüggésben, a felelősségi körébe tartozóan az utasoknak és a harmadik személyeknek, - különösen a személyek életében, testi épségében és egészségében, a poggyászban, a vasúti pályában, a vasúti pálya tartozékaiban, a vasúti üzemi létesítményben, a vasúti járműben, a szállított áruban, a postaküldeményekben, valamint a környezetben - a biztosított által vasúti társasági minőségben, vagy a biztosított tevékenység végzéséhez igénybe vett közreműködő személyek, szervezetek által okozott károk megtérítésére és sérelemdíj megfizetésére.

Biztosítási összeg: 400 000 000,- Ft/biztosítási esemény/biztosítási időszak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Részvételi felhívás M/2. pontban előírt szakember 24 hónap feletti vállalati felelősségbiztosítás kárrendezési területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapban kifejezve (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontrendszer szerint értéketei az ajánlatokat. Pontozás: 0-10 között. „Ár" ért. szempont alatt a biztosított tevékenységre vonatkozó, tárgyévre tervezett férőhely kilométer mutatóra vetített „nettó Díjtétel" (‰/év) értendő.

Ajánlatkérő az ár részszempont esetén fordított arányosítás, minőségi kritérium esetén arányosítás két szélsőérték között módszerrel számolta ki a pontszámokat.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 157-417052
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 7820/2021/START
Elnevezés:

Felelősségbiztosítási szerződés a MÁV-START Zrt. városi vasúti személyszállítási működési engedélyéből eredő kárfedezeti képességének igazolására az általános és katasztrófa vasúti balesetekre vonatkozóan

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Allianz Hungária Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10337587444
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.czimer@allianz.hu
Telefon: +36 305675786
Fax: +36 14648036
Internetcím: http://www.allianz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79 806 601.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő ajánlata:

Ajánlattevő neve: Allianz Hungária Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Adószáma: 10337587-4-44

Nyertes ajánlattevő ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1. Ár - a biztosított tevékenységre vonatkozó tárgyévre tervezett férőhely kilométer mutatóra vetített „nettó Díjtétel” (‰/év):

2079

2. Részvételi felhívás M/2. pontban előírt szakember 24 hónap feletti vállalati felelősségbiztosítás kárrendezési területen

szerzett szakmai többlettapasztalata hónapban kifejezve (min. 0 hónap, max. 36 hónap): 36.

Ajánlattevő(k):

1. Ajánlattevő neve: Allianz Hungária Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Adószáma: 10337587-4-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/05/2022