Lieferungen - 303325-2020

Submission deadline has been amended by:  308232-2020
30/06/2020    S124    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Kielce: Schutz- und Sicherheitskleidung

2020/S 124-303325

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Postanschrift: ul. Grunwaldzka 45
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-736
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sebastian Szaniawski
E-Mail: zamowienia@wszzkielce.pl
Telefon: +48 413671339
Fax: +48 413660014

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.wszzkielce.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.wszzkielce.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPZOZ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 dla potrzeb WSzZ w Kielcach w ramach pr. pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim"

Referenznummer der Bekanntmachung: EZ/ZP/93/2020/ESŁ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są „Dostawy produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Ponadto zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-vowid-19. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1 – Odzież ochronna

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 1 – Odzież ochronna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Ponadto zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-vowid-19.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji pierwszorazowej dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: pakiet nr 1 – 14 000,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 2 – Półmaski filtrujące

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 2 – Półmaski filtrujące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Ponadto zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-vowid-19.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji pierwszorazowej dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: pakiet nr 2 – 4 500,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 3 – Ochrona oczu i twarzy

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 3 – Ochrona oczu i twarzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Ponadto zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-vowid-19.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji pierwszorazowej dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: pakiet nr 3 – 450,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 4 – Fartuchy pełnobarierowe

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 4 – Fartuchy pełnobarierowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Ponadto zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-vowid-19.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji pierwszorazowej dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: pakiet nr 4 – 3 500,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 5 – Pojemniki termoizolacyjne medyczne do transportu testów

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 5 – Pojemniki termoizolacyjne medyczne do transportu testów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Ponadto zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-vowid-19.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji pierwszorazowej dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: pakiet nr 5 – 450,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 6 – Opakowania i worki

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 6 – Opakowania i worki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zamawianego asortymentu określono w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Ponadto zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/inforrmacje-dotyczące-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-vowid-19.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji pierwszorazowej dostawy / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: pakiet nr 6 – 950,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4 oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:

1) posiadają właściwe zdolności techniczne i/lub/ zawodowe rozumiane jako:

— zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) umowy/umowę, której/których zakres obejmował dostawę/dostawy asortymentu o charakterze tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego/Zamawiających, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o łącznej wartości zrealizowanych umów brutto minimum dla Pakietu nr 4: Pakiet nr 4 – Fartuchy pełnobarierowe – 70 000,00 PLN;

— zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) umowy/umowę, której/których zakres obejmował dostawę/dostawy asortymentu o charakterze tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego/Zamawiających o łącznej wartości zrealizowanych umów brutto minimum dla Pakietu nr 1, 2, 3, 5, 6: Pakiet nr 1 - Odzież ochronna – 300 000,00 PLN

Pakiet nr 2 – Półmaski filtrujące – 95 000,00 PLN Pakiet nr 3 – Ochrona oczu i twarzy – 9 000,00 PLN Pakiet nr 5 – Pojemniki termoizolacyjne medyczne do transportu testów – 9 000,00 PLN Pakiet nr 6 – Opakowania i worki – 19 000,00 PLN.

2) Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5 w następującym zakresie:

— iż, w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacji, lub w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) – art. 24 ust 5 pkt 1 uPzp – (Wykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD),

— iż, Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2 upzp – (Wykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD),

— iż, Wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust 1–4 uPzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust 5 pkt 4 uPzp. (Wykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dostaw wraz z podaniem wartości,przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wyłącznie dostawy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowód, iż dostawy zostały wykonywane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenia Wykonawcy(Wykonawca składa stosowną informację w JEDZ/ESPD w części IV/C ppkt 1b).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Dostawa pierwszorazowa 50 % całości asortymentu winna być zrealizowana w terminie max. 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Jest to termin maksymalny realizacji zamówienia. W przypadku gdy w kryterium termin dostawy pierwszorazowej Wykonawca zaproponuje krótszy termin realizacji to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji w zaproponowanym terminie. Dostawy sukcesywne pozostałej części asortymentu wg bieżących potrzeb Zamawiającego do magazynu medycznego przez okres 4 miesięcy od daty zawarcia umowy a w przypadku nie wybrania całości przedmiotu zamówienia, do wyczerpania asortymentu wg potrzeb Zamawiającego nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy po cenach zawartych w umowie. Dostawy realizowane będą w terminie do 5 dni roboczych od dnia przesłania wezwania.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć oraz zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. O zaistnieniu przedmiotowych przesłanek uprawniających do procedury przyspieszonej przesądzają okoliczności ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania, na mocy rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/07/2020
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/07/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

W Dziale zamówień publicznych WSzZ, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl zgodnie z wymogami opisanymi w pkt 32 SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą:

— oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ tj. (JEDZ/ESPD) – wzór oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi Zał. nr 4 do SIWZ,

— oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a uPzp), składanego w oparciu o art. 25a ust 3 pkt 1 uPzp iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp – w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ – w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby tj. (JEDZ/ESPD) – wzór oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi Zał. nr 4 do SIWZ. Pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty w tym dowody na potwierdzenie, iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, tj.:

— wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ),

— wypełniony i podpisany szczegółowy formularz asortymentowo-cenowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ),

— dowód wniesienia wadium,

— dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ.

W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski;

— w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika,

— w przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 uPzp) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.wszzkielce.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grup/y kapitałowej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami zostały określone w pkt 31–33 SIWZ.

Oświadczenia i dokumenty, jakie będzie musiał złożyć Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, określa §5 pkt 1, 4, 5, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 27.7.2016 poz.1126. oraz pkt 15 SIWZ dostępny pod adresem: ww.bip.wszzkielce.pl; Zamawiający będzie wymagał, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wym. w pkt 15 ppkt 7 a, b, c, d SIWZ. Dokumenty dla pomiotów zagranicznych określa §7 jw. rozp. jw. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami zostały określone w pkt 31–33 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020