Lieferungen - 303404-2020

Submission deadline has been amended by:  354396-2020
30/06/2020    S124

Polen-Poznań: Simulatoren

2020/S 124-303404

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Postanschrift: ul. Fredry 10
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-701
Land: Polen
Kontaktstelle(n): pracownik Działu Zamówień Publicznych: mgr Karolina Jendryca
E-Mail: dzp@ump.edu.pl
Telefon: +48 618546000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ump.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/ump
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/ump
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/ump
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fantomów stomatologicznych, z podziałem na 3 części

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-31/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34150000 Simulatoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fantomów stomatologicznych, z podziałem na 3 części

— część nr 1 – fantomy głowy dziecka – 2 szt.,

— część nr 2 – fantomy do zdjęć aparatem pantomograficznym – 4 szt.,

— część nr 3 – fantomy głowy osoby dorosłej – 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ, dla części 1–3.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fantomy głowy dziecka

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34150000 Simulatoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fantomów stomatologicznych, z podziałem na 3 części.

Część nr 1 – fantomy głowy dziecka – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ, dla części 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR. POWR.03.05.00-00-Z068/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fantomy do zdjęć aparatem pantomograficznym

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34150000 Simulatoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fantomów stomatologicznych, z podziałem na 3 części.

Część nr 2 – fantomy do zdjęć aparatem pantomograficznym – 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ, dla części 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR. POWR.03.05.00-00-Z068/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fantomy głowy osoby dorosłej

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34150000 Simulatoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fantomów stomatologicznych, z podziałem na 3 części.

Część nr 3 – fantomy głowy osoby dorosłej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ, dla części 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR. POWR.03.05.00-00-Z068/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 09:15
Ort:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 61-701, ul. Fredry 10, Dział Zamówień Publicznych, pok. 113, 114, I piętro, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

II. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— część nr 1 – 1 000,00 PLN,

— część nr 2 – 1 200,00 PLN,

— część nr 3 – 1 300,00 PLN.

III. Do oferty Wykonawca dołącza – aktualne na dzień składania ofert – oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

IV. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z 8.5. SIWZ.

V. Umowa zawarta zostanie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020