Lieferungen - 303421-2020

30/06/2020    S124

Rumänien-Galați: Brennstoffe

2020/S 124-303421

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Nationale Identifikationsnummer: 3127190
Postanschrift: Str. Portului nr. 163Galati
Ort: Galați
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Postleitzahl: 800211
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Neculai Partenie
E-Mail: ileana.burlacu.gl@anaf.ro
Telefon: +40 236460486
Fax: +40 236411488

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.anaf.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098203
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Combustibili centrale termice

Referenznummer der Bekanntmachung: GLR_IAP 2.096/16.06.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09100000 Brennstoffe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord-cadru cu durata de 24 de luni pentru furnizarea de combustibili lichizi pentru centrale termice, respectiv motorină Euro SR EN590 pentru loturile I și III și combustibil pentru încălzire tip M conform, STAS nr. 177/1989 ed. 2002 pentru lotul II, conform caietului de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 15. Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi, dinainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 858 193.17 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 3
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Combustibil pentru încălzire tip M – jud. Constanța

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09100000 Brennstoffe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO22 Sud-Est
Hauptort der Ausführung:

Județul Constanța: Str. Mihai Viteazu nr. 13, Mangalia; Str. Progresului nr. 3, Eforie Sud; Str. Vadului nr. 27A, bloc V8M, scara B, parter, Harșova.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Combustibil pentru încălzire tip M – jud. Constanța.

Cantitate acord-cadru: min. 24 de tone-max. 44 de tone.

Cantitate contract subsecvent: min. 6 tone-max. 11 tone.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 42 814,75 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 171 259.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Evaluarea ofertelor se face prin compararea preturilor propunerilor financiare inscrise in formularul de oferta.

In cazul în care pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice, de către operatorii economici respectivi, de documente ca [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Combustibili centrale termice DRV Galați și SFO Băneasa

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09100000 Brennstoffe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO22 Sud-Est
Hauptort der Ausführung:

Str. Vadul Ghecetului nr. 6 (lângă trecere bac), Brăila, jud. Brăila Galati; Str. Cuza Voda nr. 56, Focșani, jud. Vrancea; Localitatea Oancea, Jud. Galați (punct trecere frontiera cu Republica Moldova); Str. Trandafirilor nr. 100, Băneasa, jud. Constanța.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Motorină Euro SR EN590 DRV Galați și SFO Băneasa.

Cantitate acord-cadru: min. 74 000 litri-max. 174 000 litri.

Cantitate contract subsecvent: min. 9 000 litri-max. 38 000 litri.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 134 732,75 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 616 934.17 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Evaluarea ofertelor se face prin compararea preturilor propunerilor financiare inscrise in formularul de oferta.

In cazul în care pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice, de către operatorii economici respectivi, de documente car [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Combustibili centrale termice AJFP Tulcea

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09100000 Brennstoffe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO22 Sud-Est
Hauptort der Ausführung:

Str. a II-a nr. 39, Sulina, jud. Tulcea.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Motorină Euro SR EN590 Serviciul Fiscal Orășenesc Sulina.

Cantitate acord-cadru: min. 10 000 litri-max. 14 000 litri.

Cantitate contract subsecvent: min. 5 000 litri-max. 7 000 litri.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 35 000,00 RON.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 70 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Evaluarea ofertelor se face prin compararea preturilor propunerilor financiare inscrise in formularul de oferta.

In cazul în care pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice, de către operatorii economici respectivi, de documente ca [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic – DUAE (Regulament CE 7/2016 – documentul unic de achiziţie european), ca dovadă preliminară în locul certificatelor, va confirma că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii:

(a) nu se află în niciuna dintre situaţiile de excludere menţionate la art.164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016;

(b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă. În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE va include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi.

DUAE se va completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractantă în secțiunea dedicată acestuia.

Astfel, DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP, la definirea documentației de atribuire. SEAP va genera automat fișierul în format xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau sa-l să șteargă.

De asemenea, răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP, în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE, în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).

Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individual, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.

În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, autoritatea contractantă va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Acestea sunt generate automat în scopul includerii în dosarul achiziției.

Astfel, operatorul SEAP certifică faptul că:

— datele încărcate ca răspunsuri DUAE sunt completate numai de către utilizatorii de tip ofertant după autentificare;

— datele sunt completate de către fiecare membru al ofertantului (operatorul economic care se înscrie la procedură declară forma de participare – individuală/în asociere, precum și componența, iar ceilalți validează că fac parte din acea asociere/componență).

Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă solicita, potrivit art. 196 din Legea nr. 98/2016, ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, inclusiv şi:

(a) certificat de cazier fiscal al operatorului economic, conform Ordonanţei nr. 39/2015;

(b) certificat de cazier judiciar al operatorului economic, conform Legii nr. 290/2004;

(c) certificat de cazier judiciar pentru administrator, conform Legii nr. 290/2004, republicată, în vederea respectării prevederilor art.164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Din certificatele fiscale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia. In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea criteriilor de calificare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna documentele justificative.

AC accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza intr-una dintre situatiile prevazute la art. 164,165 si 167 din Legea 98/2016 orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documentele de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164,165 si 167 din Legea 98/2016,autoritatea contractanta accepta o declaratie pe proprie raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

DGRFP Galaţi, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici, solicită acestora completarea: declaraţiei pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59, coroborat cu art. 60 din Legea nr. 98/2016 – completare Formular, datată, semnată de către reprezentantul legal şi ştampilată. Cerința trebuie să fie îndeplinită de fiecare ofertant, terț susținător, subcontractant participant la procedura de atribuire.

Persoanele care deţin funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Nr. crt.; Numele și prenumele; Funcția deținută în cadrul autorității contractante, raportat la implicarea în procesul de achiziție.

0 1 2

1. Ciorici Eugen – director general – DGRFP Galați – reprezentant legal;

2. Bordea-Ștefan Sergiu Marian – director executiv colectare – DGRFP Galați;

3. Burlacu lleana — director executiv servicii interne – DGRFP Galați;

4. Popescu Sorin – șef Serviciu juridic – aparat propriu;

5. Neacșu Mica Mihaela — șef Serviciu contabilitate – aparat propriu;

6. Seciu Irina – șef Serviciu financiar buget și salarizare – aparat propriu;

7. Carp Mioara Daniela Șef Serviciu Tehnologia Informației – aparat propriu

8. Cristescu Ana Șef Serviciu Administrativ, lnvestiții și Achiziții – aparat propriu

9. Condruz Mihaela Diana – consilier achiziţii publice – Biroul achiziții publice – Serviciul administrativ, investiții și achiziții;

10. Mălâia Cristina – consilier achiziţii publice – Biroul achiziții publice – Serviciul administrativ, investiții și achiziții;

11. Soare Oana Ane-Mary — consilier achiziţii publice – Biroul achiziții publice – Serviciul administrativ, investiții și achiziții;

12. Cuvinciuc Jenica – consilier achiziţii publice – Biroul achiziții publice – Serviciul administrativ, investiții și achiziții;

13. Vălean Sorin – consilier superior – Serviciul administrativ, investiții și achiziții;

14. Partenie Neculai – referent superior – Biroul achiziții publice – Serviciul administrativ, investiții și achiziții;

15. Neacşu Nicoleta Silvia – inspector asistent – Biroul achiziții publice – Serviciul administrativ, investiții și achiziții;

16. Nacu Alina Gianina – consilier superior – Serviciul administrativ, investiții și achiziții;

17. Toderaşc George – inspector superior – Serviciul administrativ, investiții și achiziții;

18. Constantinescu Mariana – inspector asistent – Serviciul administrativ, investiții și achiziții;

19. Crăciun Adrian Costel – șef Birou administrare baze de date – Serviciul tehnologia informației;

20. Darie Leonard – consilier superior – Compartiment exploatare echipamente – Serviciul tehnologia informației – AJFP Galați;

21. Paiovici Victor – expert superior – Compartiment exploatare echipamente – Serviciul tehnologia informației – AJFP Brăila;

22. Mungiu Silviu Daniel – expert superior – Compartiment intern de prevenire și protecție – aparat propriu;

23. Sîncu Sorin – consilier juridic principal – Serviciul juridic – aparat propriu;

24. Cuciuc Vladimir Sorin – consilier juridic superior – Serviciul juridic – aparat propriu.

Certificat constatator eliberat de ONRC sau echivalent – mod de prezentare: certificatul în original/copie legalizata/copie lizibila cu menţiunea, „conform cu originalul” parafata de reprezentantul legal al operatorului economic; informaţiile cuprinse în certificat trebuie să fie reale/actuale în momentul prezentării; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificat; în cazul depunerii unei oferte comune (asociere) documentul trebuie prezentat de toţi membrii asocierii;

Atestatul de înregistrare pentru comercializarea în sistem en detail/angro, cu sau fără depozitare, de produse energetice prevăzute la art. 4, respectiv 5 din OMF nr. 3.236/2018 – modalitate de prezentare – ofertanţii trebuie să fie înscrişi în lista operatorilor care comercializează în sistem en detail şi/sau angro de produse energetice afişata la data-limita de depunere a ofertelor pe site-ul www.customs.ro

Pentru persoane juridice străine: persoanele juridice străine vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o formă de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit, din care să reiasă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă. Documentele edificatoare vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba romană.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea AC, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1, 2,3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat.

Lista principalelor livrări de produse similare efectuate în ultimii trei ani, calculați de la data-limită de depunere a ofertelor, la nivelul unuia sau mai multor contracte, conform art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016, care să conţină valori, perioade de livrare, beneficiari – cerinta minima: realizarea minimum a unui contract de valoare cel puţin egală cu valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, respectiv: lotul I – DRV Galaţi şi SFO Băneasa – 134 732,75 RON; lotul II – AJFP Constanța – 42 814,75 RON; lotul III – AJFP Tulcea – 35 000,00 RON; experienţa similară se dovedeşte prin prezentarea de documente emise sau contrasemnate de beneficiari publici sau privaţi, cum ar fi certificat constatator/recomandare sau alte documente echivalente, pentru contractele prezentate în listă, din care sa rezulte valori, perioade de prestare, beneficiari, precum şi modul de îndeplinire a contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) de către ofertanţi (terţi susţinători, dacă este cazul) cu informaţii (lista) privind principalele furnizări de produse efectuate in ultimii trei ani, calculați prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Documentele justificative (document constatator/recomandare sau alte documente echivalente emise de beneficiar) care stau la baza demonstrării cerinţei, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinţei, respectiv produsele livrate, valoarea produselor livrate (exprimată în lei fără TVA), perioada de derulare a contractelor şi beneficiarii publici sau privaţi, urmează să fie prezentate, la solicitarea AC, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; documentele emise într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba romană. Dovada similitudinii produselor livrate în cadrul contractului/lor prezentat/e drept experienta similară, cu cele supuse procedurii, revine operatorului economic.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/07/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/11/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/07/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. In cazul în care pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice, de către operatorii economici respectivi, de documente care conţin noi preţuri, iar clasamentul va fi intocmit in ordinea crescatoare a preturilor propunerilor financiare, acordul fiind atribuit propunerii cu pretul cel mai scazut.

In cazul în care pe unul sau mai multe din urmatoarele locuri se claseaza doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractantă va solicita ofertantilor, pe fiecare din aceste locuri in parte, clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de documente care conţin noi preţuri, pana la limita ofertei clasate pe locul anterior; clasarea celor aflati in aceasta situatie va fi intocmita in ordinea crescatoare a preturilor propunerilor financiare;

2. Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: In situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificări prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;

3. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala;

4. Solicitarile de clarificare în legatura cu documentatia de atribuire se vor transmite doar prin intermediul SEAP (www.e-licitatie.ro), prin accesarea sectiunii dedicate. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Oferta si documentele care o însotesc se depun online semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, în baza art.137 alin. 2 lit. j) din HG 395/2016;

5. Ofertantii vor completa toate câmpurile din DUAE solicitate de autoritatea contractanta.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele-limita de exercitare a caăilor de atac sunt cele prevăzute la art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Serviciul juridic
Postanschrift: Str. Portului nr.163
Ort: Galați
Postleitzahl: 800211
Land: Rumänien
E-Mail: neculai.partemie.hl@anaf.ro
Telefon: +40 236460486
Fax: +40 236411488

Internet-Adresse: www.anaf.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020