Építési beruházás - 303618-2017

03/08/2017    S147

Magyarország-Gyál: Építési munkák

2017/S 147-303618

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16208
Postai cím: Kőrösi út 112–114.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rozgonyi Erik, címzetes főjegyző
E-mail: jegyzo@gyal.hu
Telefon: +36 29540937
Fax: +36 29340028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyal.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.gyal.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://drive.google.com/drive/folders/0B7-GMUum78R2LWg4a01ZSF9qY1U?usp=sharing
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: PERFECTUS Kft.
Postai cím: Széchenyi tér 35.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila
E-mail: perfectuskft@gmail.com
Telefon: +36 302010302
Fax: +36 26303678
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyal.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.gyal.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16208
Postai cím: Kőrösi út 112-114.
Város: Gyál
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Donhauzer Ádám
Telefon: +36 29540937
E-mail: donhauzer.adam@gyal.hu
Fax: +36 29340028
NUTS-kód: HU120 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyal.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.gyal.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ építés kivitelezése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ építés kivitelezése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Gyál, Ady Endre u. 22. alatti sporttelep (hrsz.: 3551/1).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

500 férőhelyes sportcsarnok és egy hozzá kapcsolódó Kézilabda Képzési Központ kivitelezése, a szükséges gyártmány-, részlet, és egyéb tervek elkészítésével, engedélyek, jóváhagyások beszerzésével, amire vállalkozónak a rendeltetésszerű használatnak megfelelő megvalósításhoz szüksége van.

A küzdőtér mérete a nemzetközi szabványnak megfelelő kézilabdapálya biztonsági sávokkal (22x45m). Ehhez kapcsolódik egy 500 fő elhelyezésére szolgáló nézőtér. A szükséges helyiségek: 4 db sportolói, 2-2 db edzői és bírói öltöző a hozzátartozó előtérrel, WC-vel, mosdó-zuhanyzó blokkal. Ezen kívül szertár, raktár, elsősegélynyújtó hely, takarító szertár, raktár, gépészeti és elektromos helyiség, lépcsők, rámpák, közlekedők, porta, pénztár, előcsarnok, büfé, ruhatár, női-, férfi-, gyermek-mozgáskorlátozott vizes blokkok.

További kiszolgáló helységek:

— gépészeti és elektromos helyiség 30 m2,

— lépcsők, rámpák, közlekedők 250 m2,

— előcsarnok, porta, pénztár 220 m2,

— büfé, ruhatár, vendég vizes blokk 140 m2.

Ajánlatkérő társasági adó támogatás felhasználásával a későbbiekben társberuházót kíván a fejlesztésbe bevonni, ha Magyarország Kormánya ehhez hozzájárul és a projekt a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatásban részesül. A fenti feltételek megvalósulása esetén a közbeszerzési szerződés ennek megfelelően módosításra kerül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő naptári hónapokban min. 24 hónap, max. 36 hónap / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági és környezetvédelmi terv kidolgozottsága / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő,

— SZ/a) ha, nincs bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI.

melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt

bármely egyéb követelményt.

— SZ/b) amennyiben az ajánlata alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági

szereplők nem szerepelnek az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési

tevékenységet végzők névjegyzékében (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont), illetve a nem

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez

szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés

szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem

rendelkeznek.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ/a) Az előírt követelmény

tekintetében Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét

az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető

cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem

Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt

nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell

igazolásként benyújtani.

— SZ/b) A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési

tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi.

— A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés

teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a

letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság

meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok:

— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak,

— a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele kapcsolatban a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok igazolásának módja: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2-16. §-nak megfelelően.

Irányadó még: A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról és a Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában.

Az ajánlattevőnek valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek az ajánlat benyújtása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum – továbbiakban „EEKD” – benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 4.§-a szerint szükséges kitölteni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön kell benyújtsa az EEKD-t a kizáró okok igazolása céljából. A magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§-ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát. A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10.§-ban foglaltak szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. Az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján jelen felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi.

P/2. Az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló – az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései megfelelően alkalmazandók.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (2)-(3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

Minősített ajánlattevők tekintetében a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint jár el Ajánlatkérő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számviteli szabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év során bármely évben negatív volt.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlattevőnek a működése ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a 700 000 000 HUF értéket.

P/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 700 000 000 HUF értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági feltételek igazolása az alábbi jogszabályok alapján történik:

M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, 1. § (1) bek., 22. § (3), (5) bek., 24. §, Kbt. 69. § (4) bek.

M/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja, 1. § (1) bek. Kbt. 69. § (4) bek.

M/3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja, 1. § (1) bek., Kbt. 69. § (4) bek.

M/4. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja, 1. § (1) bek., Kbt. 69. § (4) bek.

M/5. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés g) pontja, 1. § (1) bek., Kbt. 69. § (4) bek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. §-ban foglaltak is irányadók.

Minősített ajánlattevők tekintetében a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint jár el Ajánlatkérő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M/1

Nem rendelkezik a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belüli sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesített, befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen

— vagy minimum nettó 700 000 000 HUF értékű,

— vagy legalább 375 fő néző ülőhelyes lelátót tartalmazó sportcsarnok kivitelezésére vonatkozó építési-kivitelezési referenciával;

M/2

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján az alábbi jogosultság megszerzéséhez megfelelő szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberekkel:

a) 1 fő építész felelős műszaki vezető (MV-É),

b) 1 fő építményvillamos felelős műszaki vezető (MV-ÉV),

c) 1 fő építménygépész felelős műszaki vezető (MV-ÉG).

M/3

Nem rendelkezik magasépítési kivitelezési tevékenységre érvényes ISO 9001 vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű igazolással.

M/4

Nem rendelkezik magasépítési kivitelezési tevékenységre érvényes ISO 14001 vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti azzal egyenértékű igazolással.

M/5

Nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három évben átlagosan legalább 28 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A beszerzést 792 700 000 HUF összegben a Belügyminisztérium által nyújtott támogatás finanszírozza. Pénznem: HUF. A szerződés tartalékkeret és ÁFA nélküli ellenszolgáltatása 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 000 000 HUF előleget igényelhető. A nyertes ajánlattevő 20-40-60-80-90-100 %-os készültségnél, a készültség ellenszolgáltatásának megfelelő összegű számlát nyújthat be az adott időszakban elvégzett feladatokról, a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő által igazolt teljesítés után. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135.§(1)-(3)és(6)-(7)bekezdése, a Ptk.6:130.§(1)-(2) bekezdése szerint, 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik. A kifizetésre alkalmazandó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§,a 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-a és a 2011.évi CXCV. törvény 41.§(6)bekezdés.

Hibás telj és késedelmi kötbér, teljesítési biztosíték 5 % a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján, jóteljesítési biztosíték 5 % a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/09/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/09/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. címen a tanácsteremben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében nevesített személyek, továbbá szervek képviselői lehetnek jelen (Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdései).

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5), (6) bek., 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az ajánlattevő, illetve azon alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek alábbi okmányainak másolati példányát:

— aláírási címpéldány, vagy Ctv. 9. §-a szerinti aláírásminta,

— a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű írásos meghatalmazás,

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

3. Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését és megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét. A részekre bontás kihatással lenne a szolgáltatás minőségére is, valamint jelentős munkaszervezési gondokat hárítana az ajánlatkérőre. A részekre bontás gazdasági, műszaki, és minőségi szempontból ésszerűtlen lenne.

4. Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívásban valamennyi alkalmasság feltételeit és azok igazolását, a minősített ajánlattevők jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

5. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő képviselője részére – a felhívás I.3) pontja szerinti email címre vagy a faxra – történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell.

Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul vissza kell küldeni ajánlatkérőnek.

6. Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

7. Az ajánlati felhívásban és dokumentációban megadott valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő, a http://pontosido.hu/ „pontos idő” adatai szerint.

8. Ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ár értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, a jótállás értékelési szempont esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb.

Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

Az alkalmazandó képlet:

Ár részszempont:

P= (Alegjobb/Avizsgált) * 100.

Jótállás részszempont:

P= (Avizsgált /Alegjobb) * 100.

A fentebbi képletek esetében.

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme.

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A fenntarthatósági és környezetvédelmi terv kidolgozottsága szempontra tett megajánlások értékelése a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre.

Ajánlatkérő az alkalmazott értékelési szempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a szemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148-150. § szerint.

III.1.1) pont folytatása:

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. § és a 12.§, 14-16. §-aiban foglaltak. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerint az értékelési szempontokra figyelemmel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő(ke)t – 5 munkanapos határidő tűzésével – a kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 8.§,10.§ szerinti nyilatkozatok illetve igazolások benyújtására. Nem szükséges igazolás benyújtása amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltak fennállnak. A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével. Ebben az esetben a jogerős határozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentummal együtt köteles benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§ alapján folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás az erről szóló nyilatkozatot kell ajánlatába becsatolni Ajánlattevőnek.

Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra.

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

VI.3) pont folytatása.

A legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg – amennyiben megjelölésre kerül – a második legtöbb összesített pontszámot elérő ajánlattevő a második legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot benyújtó ajánlattevő.

Valamennyi számszerűsített értékelési szempont vonatkozásában kizárólag pozitív egész számban kifejezett értékek ajánlhatók, kizárólag a megadott mértékegységben. A nulla, a törtszámban kifejezett, a negatív előjelű megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik.

9. A Kbt. 71. § (6) bekezdés 2. mondat alapján ajánlatkérő nem biztosít újabb hiánypótlást.

10. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

11. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte.

12. A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatkérői oldalon közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Dóka Zsolt (lajstromszám: 00271).

13. Az ajánlat benyújtható munkanapokon 8:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-10:00 óráig.

14. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összege 10 000 000 HUF. Irányadó jogszabályok a Kbt. 54. §, 35. § (5) bek, 73.§ (6) bekezdés b) pont. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőtől legalább az ajánlati kötöttség lejárati napjának 24:00 órájáig kell rendelkezésre bocsátani. Amennyiben az ajánlati kötöttség lejárata munkaszüneti napra esik, úgy a Kbt. 48. § (1) és (3) bekezdése alapján a kötöttség a következő munkanapon jár le. Figyelemmel arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényesnek kell lennie, így a biztosítéknak a lejárat napján 24.00 óráig kell érvényesnek lennie. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. Átutalás esetén a 11600006-00000000-21616404 számú számlára kell teljesíteni. Az ajánlati biztosítékot eredetiben az ajánlathoz csatolni kell.

15. Ajánlati kötöttség 60 nap.

16. Felelősségbiztosítás min. 700 000 000 HUF/év és min. 300 000 000 HUF/káresemény C.A.R. típusú.

17. Alkalmazandó a Kbt.75. § (2) bekezdés e) pont.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2017