TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 303638-2021

17/06/2021    S116

Luxembourg-Luxembourg: Efterspørgselsstyring, sociale infrastrukturer og udbredelse af vedvarende energi — støtte til programforvaltning

2021/S 116-303638

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Agnes Morel
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eib.org/en/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8685
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Efterspørgselsstyring, sociale infrastrukturer og udbredelse af vedvarende energi — støtte til programforvaltning

Sagsnr.: AA-010443-001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
66100000 Bank- og investeringstjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål med DESIREE-programmet (DESIREE — Demand Side Management, Social Infrastructures and Renewable Energy Expansion) er at fremme bæredygtig og inklusiv socioøkonomisk vækst i udvalgte partnerlande og udvikle bæredygtige forretningsmodeller til levering af rene, klimavenlige og energieffektive løsninger. Programmet skal støtte udviklingen af et understøttende miljø, gennemføre støtte til kapacitetsopbygning og teknisk bistand til nøgleaktører samt yde blandet finansiering med henblik på at støtte innovative forretningsmodeller og gennemføre bæredygtige investeringer med deltagelse fra den private sektor. Programmet vil bidrage til energibesparelser, forbedret adgang til ren energi, jobskabelse, forbedring af sundheds- og uddannelsesresultater, forøgelse af produktiviteten, reduktion af indendørs og udendørs luftforurening og fremme af finansiel inklusion.

Denne opgave vedrører programforvaltningen i løbet af den femårige gennemførelsesperiode for DESIREE.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09300000 Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi
65300000 Eldistribution og beslægtede tjenester
65400000 Andre kilder til energiforsyning og -distribution
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU Luxembourg
Hovedudførelsessted:

Konsulenten skal hovedsageligt udføre opgaverne fra sine egne kontorer med lejlighedsvise rejser til Luxembourg og til de udvalgte lande.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 54
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens varighed vil være 54 måneder, med mulighed for én eller flere forlængelser bestående af højst 24 yderligere måneder (højst 78 måneder i alt).

Kontraktens værdi er højst 2 500 000 EUR med mulighed for én eller flere forhøjelser for yderligere tjenesteydelser, der består af højst 1 000 000 EUR (i alt højst 3 500 000 EUR).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's almindelige budget for globale offentlige goder og udfordringer — GPGC (Global Public Goods and Challenges) — Tematisk program.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/08/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/08/2021
Tidspunkt: 09:00
Sted:

EIB's hovedkvarter i Luxembourg.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Efter anmodning vil protokollen fra åbning af buddene blive givet til økonomiske aktører, der har afgivet et bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/06/2021