Servizzi - 303638-2021

17/06/2021    S116

il-Lussemburgu-Lussemburgu: L-Immaniġġjar tan-Naħa tad-Domanda, l-Infrastrutturi Soċjali u l-Espansjoni tal-Enerġija li Tiġġedded (DESIREE) — Appoġġ għall-Immaniġġjar tal-Programm

2021/S 116-303638

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Indirizz postali: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2950
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Agnes Morel
Posta elettronika: eib-cpcm-procurement@eib.org
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eib.org/en/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8685
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

L-Immaniġġjar tan-Naħa tad-Domanda, l-Infrastrutturi Soċjali u l-Espansjoni tal-Enerġija li Tiġġedded (DESIREE) — Appoġġ għall-Immaniġġjar tal-Programm

Numru ta' referenza: AA-010443-001
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
66100000 Servizzi bankarji u ta' investiment
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-objettiv ġenerali tal-programm DESIREE huwa li jrawwem tkabbir soċjoekonomiku sostenibbli u inklużiv f’pajjiżi sħab magħżula u jiżviluppa mudelli ta’ negozju sostenibbli għall-provvista ta’ soluzzjonijiet nodfa, favur il-klima u effiċjenti fl-enerġija. Il-programm se jappoġġja l-iżvilupp ta’ ambjent ta’ abilitazzjoni, se jimplimenta appoġġ fit-trawwim tal-ħila u għajnuna teknika lil atturi ewlenin u jipprovdi finanzjament imħallat biex jappoġġja mudelli ta’ negozju innovattivi u jwettaq investimenti sostenibbli bil-parteċipazzjoni tas-settur privat. Il-programm se jikkontribwixxi għall-iffrankar tal-enerġija, l-aċċess imtejjeb għal enerġija nadifa, il-ħolqien tal-impjiegi, titjib fir-riżultati tas-saħħa u l-edukazzjoni, żieda fil-produttività, tnaqqis fit-tniġġis tal-arja fuq ġewwa u fuq barra u l-promozzjoni tal-inklużjoni finanzjarja.

Ix-xogħol preżenti jikkonċerna l-immaniġġjar tal-programm matul il-perijodu ta’ implimentazzjoni ta’ ħames snin tad-DESIREE.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
09300000 Elettriku, tisħin, enerġija tax-xemx u nukleari
65300000 Servizzi tad-distribuzzjoni ta' l-elettriku u dawk relatati magħhom
65400000 Sorsi oħrajn u distribuzzjoni ta' fornimenti ta' l-enerġija
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-konsulent se jwettaq ix-xogħlijiet l-aktar mill-uffiċċji tiegħu stess, bi vjaġġi ta’ kultant għal-Lussemburgu u għall-pajjiżi magħżula.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 54
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

It-tul ta’ żmien tal-kuntratt se jkun ta’ 54 xahar, bil-possibbiltà ta’ estensjoni waħda jew aktar li jikkonsistu f’massimu ta’ 24 xahar addizzjonali (massimu ta’ 78 xahar b’kollox); u

Il-valur tal-kuntratt huwa massimu ta’ EUR 2 500 000 bil-possibbiltà ta’ żieda waħda jew aktar għal servizzi addizzjonali li jikkonsistu f’massimu ta’ EUR 1 000 000 (massimu ta’ EUR 3 500 000 b’kollox).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Baġit Ġenerali tal-UE Beni Pubbliċi Globali u Sfidi — GPGC — Programm Tematiku.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 13/08/2021
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 16/08/2021
Ħin lokali: 09:00
Post:

Il-kwartieri ġenerali tal-BEI fil-Lussemburgu.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Fuq talba, ir-rekord bil-miktub tal-ftuħ tal-offerti se jkun ipprovdut lill-operaturi ekonomiċi li tefgħu offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
10/06/2021