Építési beruházás - 303722-2017

03/08/2017    S147

Magyarország-Budapest: Hídépítés

2017/S 147-303722

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály, Sós Anett
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Slovenská správa ciest
Postai cím: Miletičova 19
Város: Bratislava
NUTS-kód: SK010 Bratislavský kraj
Postai irányítószám: 826 19
Ország: Szlovákia
E-mail: info@ssc.sk
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ssc.sk/sk/Aktualne.ssc
A felhasználói oldal címe: http://www.ssc.sk/sk/Aktualne.ssc
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény.

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedés infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Komárom-Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45221100 Hídépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Komárom – Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 91 199 220.83 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221100 Hídépítés
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: SK010 Bratislavský kraj
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország- Komárom, Szlovákia-Komárno.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Komárom – Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében.

A Komárom és Komárno között tervezett hídon átvezető útszakasz a magyar oldali 1. sz. főutat köti össze aszlovák oldali 63. sz. főúttal.

Jelen közbeszerzés tárgya a 600 m hosszú, egy pilonos, ferdekábeles Duna-híd megépítése.

A híd öt nyílásból áll, melyek közül 3 a meder felett, 2 pedig a szlovák oldali ártéren található.

A támaszok kiosztása az átvezetett út szelvényezésének irányában a magyar oldal felöl a szlovák oldalirányába a következő.

Alépítmény jele – Nyílás száma – Alépítmény elnevezése – Fesztáv (m).

1. hídfő – partélen elhelyezve.

1. – parti nyílás – 66.

2. pillér – mederpillér a kisvíz határán.

2. – fő (hajózó) medernyílás – 252.

3. pillér – mederpillér a hajózóút mellett.

3. – medernyílás – 120.

4. pillér – mederpillér a partél közelében.

4. – ártéri nyílás a védőgát felett – 96.

5. pillér – parti pillér a védett oldalon.

5. – parti nyílás csatorna és út felett – 66.

6. hídfő – csatlakozó út töltés lezárása.

Fesztávok összhossza – 600.

A középső főnyílásokat egy egypilonos ferdekábeles tartószerkezet hidalja át, melyhez mindkét oldalon folytatólagos gerendaként csatlakozik egy-egy parti nyílás.

A pilon aszimmetrikus elrendezésű, a híd befolyási oldalán álló, keresztirányban a híd fölé hajló acél pilon. Magassága a pálya felett: 94,5 m.

A merevítőtartó ortotróp acél, két főtartós nyitott keresztmetszetű gerenda. A gerinclemez magassága 2,5 m.

A kábelkötések 24 m-ként vannak kiosztva..

A híd alaprajzilag egyenesben fekszik. A közúti pálya 15 000 m függőleges domború lekerekítésben van.

A híd teljes szélessége 20,4 m. A kocsipálya 11,5 m a korlátok között. A befolyási oldalon 1,8 m széleskétnyomú gyalogjárda, a kifolyási oldalon 2,5 m széles kétnyomú kerékpárút van átvezetve. A függesztőkábelek bekötésére mindkét oldalon 0,95-0,95 m széles hely áll rendelkezésre.

A híd alapozása:

— 1.- 4. támaszok alatt 1,5 m átmérőjű 15-17,5 m hosszú fúrt cölöpök,

— 5. támasz alatt 1,0 m átmérőjű 12 m hosszú fúrt cölöpök,

— 6. támasz alatt síkalapozás.

Merevítő tartó súlya: cca 4 500 t.

Pilon súlya: cca 2 070 t.

Kábelek súlya: cca 300 t.

A hídon a kerékpárút és gyalogos járda, valamint a belterület közelsége miatt közvilágítás lesz. Az egyedi szerkezet miatt a pilon és kábelek díszkivilágítása, légi akadály jelzőfény, hajózási jelzőfény, üzemi belsővilágítás kiépítésére sor kerül.

Közművek közül jelenleg csak csapadékvíz elvezető csövek épülnek meg.

Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

Jótállás: a projekt átvételétől számított 60 hónap.

Szavatosság: a projekt átvételétől számított 96 hónap.

Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg, melyre tekintettel a szerződés a pénzügyi fedezetet biztosító Támogatási Szerződés hatályba lépésének napját követő 15. napon lép hatályba.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2 a) pont szerinti követelmény igazolására projektvezető pozícióra bemutatott szakember hídépítés és/vagy acélhíd építés területén szerzett 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M2 b) pont szerinti követelmény igazolására hídépítési felelős műszaki vezetőpozícióra bemutatott szakember hídépítési területen szerzett 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M2 c) pont szerinti követelmény igazolására útépítési felelős műszaki vezetőpozícióra bemutatott szakember útépítési területen szerzett 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata (hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF): 2014-EU-TMC-0485-W.
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám: 1-100 pont. Az értékelésmódszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2., 3., 4. részszempont: egyenes arányosítás, 5.részszempont: közvetlen pontkiosztás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 186-333478
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: NF6618
Rész száma: 1
Elnevezés:

Komárom-Komárno határon átívelő Duna-híd kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/07/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hídépítő Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Alcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 91 330 510.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 91 199 220.83 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevők:

Közös Ajánlattevő H-M Duna-Híd Konzorcium.

Vezető tag neve: Hídépítő Zrt.

Vezető tag székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

Vezető tag adószáma: 23165344-2-41.

Tag: Mészáros és Mészáros Kft.

Tag székhelye: 8086 Alcsút, 0311/5. hrsz.

Tag Adószáma: 12671003-2-07.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2017