Lieferungen - 303761-2020

30/06/2020    S124

die Slowakei-Martin: Medizinische Geräte

2020/S 124-303761

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 226-553525)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Univerzitná nemocnica Martin
Nationale Identifikationsnummer: 00365327
Postanschrift: Kollárova
Ort: Martin
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 036 59
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Anna Javorová / Ing. Monika Klobušická
E-Mail: javorova@unm.sk
Telefon: +421 434203346 / 434203597
Fax: +421 434131620

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.unm.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vybavenie neurologickej JIS / Iktového centra - zdravotnícka technika

Referenznummer der Bekanntmachung: 140/VS/OVO/11/19Ja
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka vybavenia neurologickej JIS / Iktového centra - zdravotníckej techniky, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdania dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby a obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenia pre potreby Neurologickej kliniky UNM.

Predmet zákazky je rozdelený do 11 samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí, alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č.1 - č.11). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/06/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 226-553525

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Anstatt:
Tag: 30/06/2020
muss es heißen:
Tag: 30/09/2020
Ortszeit: 00:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: