TEDi veebisaidil saab e-vorme kasutada alates 2. novembrist 2022. Otsingud on muutunud: palun kohandage oma eelnevalt kindlaks määratud ekspertpäringuid. Muudatustega saab tutvuda veebisaidi uudiste rubriigis ja värskendatud abilehekülgedel.

Teenused - 303774-2021

Submission deadline has been amended by:  344443-2021
18/06/2021    S117

Luksemburg-Luxembourg: ENER/D3/2021-191 Uuring tuumarajatiste radioaktiivsete heidete seire kohta ELis

2021/S 117-303774

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Määrus (EL, Euratom) nr 2018/1046

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Energeetika peadirektoraat (ENER), ENER.D.3 – Radiation protection and nuclear safety
Postiaadress: DG Energy, to the attention of Tri Central, rue Mercier 2
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg
Sihtnumber: L-2144
Riik: Luksemburg
E-post: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8611
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8611
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

ENER/D3/2021-191 Uuring tuumarajatiste radioaktiivsete heidete seire kohta ELis

Viitenumber: ENER/LUX/2021/OP/0012
II.1.2)CPV põhikood
65400000 Muu energiavarustus ja -jaotamine
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Soovitus 2004/2/Euratom annab ELi riikidele juhise tuumareaktoritest ja ümbertöötlemisrajatistest lähtuvatest radioaktiivsete nukliidide heidetest teatamise kohta. ELi riikide esitatud andmed kompileeritakse komisjoni radioaktiivsete heidete andmebaasis (RADD).

Uuring keskendub neile rajatistele, millel on luba märkimisväärses koguses radioaktiivsete heidete keskkonda laskmiseks ja millel peavad olema olemas tehnilised süsteemid kõnealuste heidete pideva või partiipõhise seire teostamiseks. Projekti põhieesmärk on esitada ajakohastatud teave ELi liikmesriikide suuremate tuumarajatiste radioaktiivsete heitmete seire kohta nii õigusraamistiku kui ka tehnoloogia osas.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 260 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
65400000 Muu energiavarustus ja -jaotamine
09000000 Naftatooted, kütused, elekter ja muud energiaallikad
09343000 Radioaktiivsed materjalid
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LU000 Luxembourg
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Projekti raames tuleb kirjeldada heidete (vedelate ja gaasiliste) seire tehnoloogia praegust taset ja esitama võimalikud arendusvajadused igas uuringuga hõlmatud rajatise liigis.

Peamist tähelepanu tuleks pöörata põhjustele, mis kutsuvad esile ebakindluse seire tulemustes. Lisaks tuleks projekti raames analüüsida regulatiivset seisu liikmesriikides ja tuua esile võimalikud täiustamisvajadused nii liikmesriigi kui ka ELi tasandil.

Projekt peaks hõlmama nii pidevate kui ka partiipõhiste heidete seiresüsteeme, sealhulgas avariiolukorras seireks ette nähtud võimalikke süsteeme. Projekt ei hõlma tahke radioaktiivse aine heiteid. Kirjeldada tuleks asjade seisu ja võimalikke probleeme. Töövõtjal tuleb kõnealusele teabele tuginedes analüüsida praeguste korralduste sobivust ja valmistada ette suunis tõhusaimate meetmete kohta, mida saaksid kasutada liikmesriikide pädevad asutused ja komisjoni soovituse artiklis 35 sätestatud kontrollimeeskonnad.

Uuringu tulemused annavad tagapõhja komisjoni tulevastele kontrollimistele ja võimaldavad liikmesriikidel mõista heidete seire tehnoloogia praegust taset.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 260 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 14
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Vt hankedokumente, mis on avaldatud punktis I.3) märgitud aadressil.

II.2.14)Lisateave

Vt hankedokumente, mis on avaldatud punktis I.3) märgitud aadressil.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt hankedokumente, mis on avaldatud punktis I.3) märgitud aadressil.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Vt hankedokumente, mis on avaldatud punktis I.3) märgitud aadressil.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 02/08/2021
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 03/08/2021
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Komisjon, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Vt hankedokumente, mis on avaldatud punktis I.3) märgitud aadressil.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Vt hankedokumente, mis on avaldatud punktis I.3) märgitud aadressil. Punktis I.3) esitatud elektrooniliste sidevahendite mittekasutatavuse või toimimiskatkestuste korral viimase viie kalendripäeva jooksul enne punktis IV.2.2) nimetatud kättesaamise tähtaega jätab avaliku sektori hankija endale õiguse pikendada kõnealust tähtaega ja avaldada ajapikendus punktis I.3) esitatud internetiaadressil, kõnealuse teate parandust eelnevalt avaldamata. Uue teabe või uute dokumentide avaldamisest teada saamiseks palutakse kõnealusest hankest huvitatud ettevõtjatel esitada taotlus pakkumiskutse punktis I.3) esitatud internetiaadressil.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Vt hankedokumente, mis on avaldatud punktis I.3) märgitud aadressil.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
07/06/2021