Palvelut - 303774-2021

Submission deadline has been amended by:  344443-2021
18/06/2021    S117

Luxemburg-Luxemburg: ENER/D3/2021-191 Tutkimus EU:ssa sijaitsevista ydinlaitoksista peräisin radioaktiivisten päästöjen seurannasta

2021/S 117-303774

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Energian pääosasto (ENER), ENER.D.3 — Radiation protection and nuclear safety
Postiosoite: DG Energy, to the attention of Tri Central, rue Mercier 2
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2144
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8611
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8611
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

ENER/D3/2021-191 Tutkimus EU:ssa sijaitsevista ydinlaitoksista peräisin radioaktiivisten päästöjen seurannasta

Viitenumero: ENER/LUX/2021/OP/0012
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
65400000 Muiden energiamuotojen tuotanto ja jakelu
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Suosituksessa 2004/2/Euratom EU:n jäsenvaltioille annetaan ohjeistusta ydinvoimareaktoreista ja jälleenkäsittelylaitoksista peräisin olevaa radionuklidipäästöjä koskevaa raportointia varten. Komission radioaktiivisten päästöjen tietokantaan (Radioactive Discharges Database – RADD) kerätään EU:n jäsenvaltioiden antamat tiedot.

Tutkimuksessa keskitytään niihin laitoksiin, joilla on lupa päästää merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita ympäristöön ja joilta edellytetään teknisiä järjestelmiä näiden päästöjen jatkuvaa tai eräkohtaista seurantaa varten. Hankkeen päätavoitteena on tarjota ajantasaista tietoa radioaktiivisten päästöjen seurannan tilasta EU:n jäsenvaltioiden tärkeimmissä ydinlaitoksissa sekä sääntelykehyksen että tekniikan suhteen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 260 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
65400000 Muiden energiamuotojen tuotanto ja jakelu
09000000 Öljytuotteet, polttoaineet, sähkö ja muut energian lähteet
09343000 Radioaktiiviset aineet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankkeessa on kuvattava (nestemäisten ja kaasumaisten) päästöjen nykyisiä seurantatekniikoita ja esitettävä mahdolliset kehittämistarpeet kunkin tutkimuksen kohteena olevan laitostyypin osalta.

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä syihin, jotka aiheuttavat epävarmuutta seurannan tuloksissa. Lisäksi hankkeessa olisi tarkasteltava sääntelytilannetta jäsenvaltioissa ja kuvattava mahdollisia parannustarpeita sekä kansallisella että EU:n tasolla.

Hankkeen tulisi kattaa sekä jatkuvaa että eräkohtaista päästöjen seurantaa koskevat järjestelmät, mukaan lukien mahdolliset järjestelmät, jotka on tarkoitettu seurantaan hätätilanteissa. Kiinteän radioaktiivisen materiaalin hävittäminen ei sisälly hankkeeseen. Tekniikan taso ja mahdolliset haasteet olisi kuvattava. Näiden tietojen perusteella sopimusosapuolen olisi analysoitava nykyisten järjestelyjen riittävyyttä ja laadittava parhaita käytäntöjä koskevat ohjeet jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja komission 35 artiklan mukaisten tarkastusryhmien käyttöön.

Tutkimuksen tulokset muodostavat pohjan komission tuleville tarkastuksille, ja niiden myötä jäsenvaltiot saavat käsityksen päästöjen tarkkailutekniikan nykytilasta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 260 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 14
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta.

II.2.14)Lisätiedot

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 02/08/2021
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 03/08/2021
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan komissio, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1 rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, LUXEMBURG.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta. Hankintaviranomainen varaa oikeuden pidentää määräaikaa ja julkaista uuden määräajan kohdassa I.3) annetussa internetosoitteessa ilman tätä (käsillä olevaa) hankintailmoitusta koskevan oikaisuilmoituksen julkaisemista etukäteen, mikäli kohdassa IV.2.2) annettua vastaanottamisen määräaikaa edeltävien viiden päivän aikana esiintyy tilanteita, jolloin ”sähköisiä viestintävälineitä ei ole saatavilla tai niihin tulee toimintahäiriöitä”. Tästä hankinnasta kiinnostuneita talouden toimijoita kehotetaan tilaamaan tarjouspyynnöt kohdassa I.3) saadakseen ilmoituksen, kun uusia tietoja tai asiakirjoja julkaistaan.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Katso hankinta-asiakirjat, jotka ovat saatavilla kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/06/2021