Dienstleistungen - 303987-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Gislev: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2020/S 124-303987

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fællesindkøb Fyn
Nationale Identifikationsnummer: 29188645
Postanschrift: Faaborgvej 19
Ort: Gislev
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 5854
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Bjarne Roe Iversen
E-Mail: bi@fmk.dk
Telefon: +45 72531183

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/133328891.aspx

Adresse des Beschafferprofils: http://www.indkobfyn.dk/

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Faaborg-Midtfyn Kommune
Ort: Ringe
NUTS-Code: DK031 Fyn
Land: Dänemark
E-Mail: fmk@fmk.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.fmk.dk

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kerteminde Kommune
Ort: Kerteminde
NUTS-Code: DK031 Fyn
Land: Dänemark
E-Mail: kommune@kerteminde.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kerteminde.dk

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Langeland Kommune
Ort: Rudkøbing
NUTS-Code: DK031 Fyn
Land: Dänemark
E-Mail: post@langelandkommune.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.langelandkommune.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/133328891.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/133328891.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

EU-udbud 2020: Levering af lovpligtig energimærkning (genudbud)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nærværende udbud vedrører kontrakt om levering af lovpligtig energimærkning til Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune.

Tryk her https://permalink.mercell.com/133328891.aspx

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung
71314000 Dienstleistungen im Energiebereich
71314300 Beratung im Bereich Energieeinsparung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK031 Fyn
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet omfatter udarbejdelse og indberetning af energimærker samt 6 optioner på tilkøbs­­ydel­­ser.

Formålet med energimærkningen er at give kommunerne overblik over den aktuelle energimæs­sige status pr. bygning med henblik på at identificere rentable energibesparelser.

Opgaven skal afsluttes inden for 18 måneder efter kontraktindgåelse.

Energimærkningen vil i udgangspunktet omfatte 323 bygningsenheder, idet der tages forbehold for anskaffelse og afhændelse af ejen­domme i løbet af kontraktperioden. Alle bygningsenheder befinder sig inden for de respek­ti­ve kommuners geografiske grænser. Det samlede bygningsareal estimeres til ca. 400 000 kvm.

*Særlige vilkår: Ansøger er forpligtet til at acceptere og ved eventuel indgåelse af kontrakt overholde ordregivers arbejdsklausul (Udbudsmaterialets Bilag 3).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalitet (Delkriterier: Kompetencer (20 %), Tidsplan (20 %), Samarbejdets organisering (10 %)) / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Option 1: Stykpris for registrering af klimaskærm

Klimaskærmen skal registreres i punktopstilling uden brødtekst.

Option 2: Stykpris for registrering af energimåler og vandmåler

Energimåleren henholdsvis vandmåleren skal registreres på tegning, der tages foto af måleren til brug for senere identifikation.

Option 3: Stykpris for registrering af el-tavle

El-tavlen skal registreres på tegning (én tegning pr. bygning). Der tages foto af tavlen til brug for senere identifikation.

Option 4: Timepris for supplerende ydelser - assistent

Med supplerende ydelser forstås ydelser, der har tydelig sammenhæng med energimærkningsydelsen. Der ønskes en timepris for ydelser udført af personale på assistentniveau.

Option 5: Timepris for supplerende ydelser - energikonsulent

Med supplerende ydelser forstås ydelser, der har tydelig sammenhæng med energimærkningsydelsen. Der ønskes en timepris for ydelser udført af personale på energikonsulentniveau.

Option 6: Timepris for supplerende ydelser - specialist

Med supplerende ydelser forstås ydelser, der har tydelig sammenhæng med energimærkningsydelsen. Der ønskes en timepris for ydelser udført af personale på specialistniveau.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delkontrakter, idet vurderingen har været, at der ved en samlet kontrakt opnås de mest fordelagtige vilkår, herunder de bedste priser, samt at en opdeling ud fra markedsmæssige forhold ikke ville give yderligere aktører anledning til at søge om prækvalifikation.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ansøger skal opfylde mindstekravet om at være certificeret energimærkningsfirma iht. BEK nr. 793 af 7. august 2019 om energimærkning af bygninger.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudslovens § 142:

En egenkapital, som i henhold til ansøgers senest godkendte årsregnskab udgør minimum 3 000 000 DKK ultimo året samt en soliditetsgrad, der udgør minimum 20 % ultimo året.

Gyldig professionel ansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet, jf. udbudslovens § 143:

Op til 3 referencer af energimærkningsydelser, som er afsluttet inden for de seneste 4 år og som ansøger finder har betydeligst relevans i forhold til ydelserne i nærværende udbud.

Referencerne skal indeholde:

- En beskrivelse af den ydelse, der er udført

- Periode for udførelsen

- Kontaktperson på den kunde, der har modtaget ydelsen, med angivelse af telefonnummer og e-mailadresse, idet den pågældende vil blive kontaktet.

- Blandt de ansøgere, der bekræfter ikke at være omfattet af de obligatoriske og de anførte frivillige udelukkelsesgrunde (jf. denne bekendtgørelses pkt. IV.3) samt opfylder mindstekravene for deltagelse (jf. denne bekendtgørelses pkt. III.1, III.2 og III.3) udvælges op til 5, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages 5 eller flere konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

I tilfælde af at der ikke modtages 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger, udvælges det antal, der opfylder kravene, så længe antallet af udvalgte ansøgninger kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker på grundlag af de referencer, som ordregiver vurderer dokumenterer højest relevans ift. den udbudte opgave, idet der vil blive lagt særlig vægt på de refererede ydelsers:

- Volumenmæssige omfang opgjort i antal etagemeter

- Tidsmæssige omfang opgjort i mandår og længde på udførelsesperiode.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/08/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøger skal bekræfte ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3, og § 136 (se ESPD'ets afsnit "ESPD - Udelukkelsesgrunde").

Ansøger skal derudover bekræfte ikke at være omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPD'ets afsnit "Udelukkelse"):

- Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

- Ansøger har i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

- Ansøger har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

- Ansøger har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt, og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

- Ansøger har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

— Den vindende tilbudsgiver skal, inden resultatet af udbuddet kan meddeles, dokumentere sin opfyldelse af egnethedskriterierne og ikke-opfyldelse af udelukkelsesgrundene i henhold til det udfyldte ESPD ved at fremlægge følgende dokumenter:

- Serviceattest, som på ansøgningstidspunktet ikke er ældre end 6 måneder.

Såfremt ansøger er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland.

- Seneste årsregnskab (årsrapport).

- Dokumentation for gældende professionel ansvarsforsikring.

- Dokumentation for, at ansøger er certificeret energimærkningsvirksomhed.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020