Supplies - 304004-2018

13/07/2018    S133

Poland-Katowice: Hoists

2018/S 133-304004

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Telephone: +48 327572231
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku – nr grupy 292-20-02.

Reference number: 701701026-1
II.1.2)Main CPV code
42416300 Hoists
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiot zamówienia podzielono na 14 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 1 581 szt. wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ciągarki ręczne z napędem dźwigniowym z obudową żeliwną

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

1 - Ciągarki ręczne z napędem dźwigowym z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 1,5 t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 23,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 3,0 t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 15,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym do kolejek podwieszanych z obudową żeliwną

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

2 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym do kolejek podwieszanych z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym, obudowa żeliwna, min. Udźwig 1,6 t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 33,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym, obudowa żeliwna, min. Udźwig 3,2 t, wysokość podnoszenia min 1,5 m 2,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym, obudowa żeliwna, min. Udźwig 3,2 t, wysokość podnoszenia min. 2 m 16,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym o minimalnym udźwigu 3,2 t do kolejek podwieszanych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

3 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym o minimalnym udźwigu 3,2 t do kolejek podwieszanych

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym, min. Udźwig 3,2 t, wysokość podnoszenia min 2,0 m 8,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 0,8 t z obudową żeliwną

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

4 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 0,8t z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 0,8 t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 123,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 1,5 t z obudową żeliwną

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

5 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 1,5 t z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 1,5 t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 134,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 1,5 t, wysokość podnoszenia min. 3 m 143,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 1,5 t, wysokość podnoszenia min. 5 m 57,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 2,5 t z obudową żeliwną

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

6 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 2,5 t z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 2,5 t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 86,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 2,5 t, wysokość podnoszenia min. 3 m 182,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 2,5 t, wysokość podnoszenia min. 5 m 39,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 3,0 t z obudową żeliwną

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

7 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 3,0 t z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 3,0 t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 54,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 3,0 t, wysokość podnoszenia min. 3 m 76,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 3,0 t, wysokość podnoszenia min. 5 m 45,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 5,0 t z obudową żeliwną

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

8 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 5,0 t z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 5,0 t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 105,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 5,0 t, wysokość podnoszenia min. 5 m 77,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 5,0 t, wysokość podnoszenia min. 3 m 19,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 6,0 t z obudową żeliwną

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

9 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 6,0 t z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 6,0 t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 1,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 6,0 t, wysokość podnoszenia min. 3 m 6,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu do 1,0 t

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

10 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu do 1,0 t

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. Udźwig 0,25 t, wysokość podnoszenia min 1,5 m 20,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. Udźwig 0,5 t, wysokość podnoszenia min 3 m 17,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. Udźwig 0,75 t, wysokość podnoszenia min 1,5 m 29,000 szt.

4 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. Udźwig 0,75 t, wysokość podnoszenia min 3 m 10,000 szt.

5 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. Udźwig 1,0 t, wysokość podnoszenia min 1,5 m 9,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 1,5 t

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

11 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 1,5 t

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. Udźwig 1,5 t, wysokość podnoszenia min 1,5 m 69,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. Udźwig 1,5 t, wysokość podnoszenia min 3 m 25,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. Udźwig 1,5 t, wysokość podnoszenia min 5 m 18,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 3,0 t

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

12 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 3,0 t

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. Udźwig 3,0 t, wysokość podnoszenia min 1,5 m 46,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. Udźwig 3,0 t, wysokość podnoszenia min 3 m 30,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 6,0 t

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

13 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 6,0 t

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. Udźwig 6,0 t, wysokość podnoszenia min 1,5 m 13,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

14 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym, min. Udźwig 1,5 t, wysokość podnoszenia min. 3 m 5,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym min. Udźwig 1,0 t, wysokość podnoszenia min. 3 m 20,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym min. Udźwig 1,5 t, wysokość podnoszenia min. 6 m 13,000 szt.

4 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym min. Udźwig 2,0 t, wysokość podnoszenia min. 6 m 5,000 szt.

5 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym min. Udźwig 3,0 t, wysokość podnoszenia min. 3 m 1,000 szt.

6 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym min. Udźwig 2,0 t, wysokość podnoszenia min. 3 m 5,000 szt.

7 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym min. Udźwig 2,0 t, wysokość podnoszenia min. 10 m 2,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 21 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 44 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 54 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 184 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 226 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 131 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 175 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 31 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 13 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 927 000 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

— Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż:

Dla zadania nr 1 - 21 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 44 000,00 PLN

Dla zadania nr 3 - 6 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 - 54 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 - 184 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 - 226 000,00 PLN

Dla zadania nr 7 - 131 000,00 PLN

Dla zadania nr 8 - 175 000,00 PLN

Dla zadania nr 9 - 7 000,00 PLN

Dla zadania nr 10 - 15 000,00 PLN

Dla zadania nr 11 - 8 000,00 PLN

Dla zadania nr 12 - 31 000,00 PLN

Dla zadania nr 13 - 12 000,00 PLN

Dla zadania nr 14 - 13 000,00 PLN

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 927 000 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy wciągników, podciągników, ciągarek i podciągarek niezależnie od rodzaju napędu.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

— Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.) nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2.) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp.

4. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 28 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania Nr 1 - 1 000,00 PLN

Dla zadania Nr 2 - 1 000,00 PLN

Dla zadania Nr 3 - 400,00 PLN

Dla zadania Nr 4 - 2 000,00 PLN

Dla zadania Nr 5 - 5 000,00 PLN

Dla zadania Nr 6 - 6 000,00 PLN

Dla zadania Nr 7 - 4 000,00 PLN

Dla zadania Nr 8 - 5 000,00 PLN

Dla zadania Nr 9 - 500,00 PLN

Dla zadania Nr 10 - 600,00 PLN

Dla zadania Nr 11 - 500,00 PLN

Dla zadania Nr 12 - 1 000,00 PLN

Dla zadania Nr 13 - 500,00 PLN

Dla zadania Nr 14 - 500,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Szczegółowe wymagania określa SIWZ.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określa SIWZ

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku Nr 7SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią OGÓLNE Warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

3. Ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej PROFIL NABYWCY: adres internetowy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w części zamówienia Nr 1÷14

Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu w zakresie ww. części zamówienia złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 034-074731
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/07/2018
Local time: 10:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/07/2018
Local time: 11:00
Place:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14, Sala Konferencyjna – pokój nr 204, II piętro

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 31.3.2019 r.

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”;

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 45 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,

3) po przekazaniu zamówienia, dla zamówień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji. W każdym przypadku możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e-mailem.

6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

Ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., zawierają informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2018