Supplies - 304042-2018

13/07/2018    S133

Poland-Katowice: Liquids for hydraulic purposes

2018/S 133-304042

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 120-274565)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Polska Grupa Górnicza S.A. 40-041 Katowice, ul. Lompy 14
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Telephone: +48 327572089
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa koncentratów (olejów) emulgujących do sporządzania cieczy hydraulicznych HFAE dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 (nr grupy asortymentowej 246-4)

Reference number: 701801432
II.1.2)Main CPV code
09211610 Liquids for hydraulic purposes
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje 2 zadania:

1. Dostawa koncentratu (oleju) emulgującego półsyntetycznego do sporządzania cieczy hydraulicznych HFAE stosowanych w układach hydraulicznych zmechanizowanych obudów górniczych – dostawa luzem - w szacunkowej ilości 1 295 380,0 litrów

2. Dostawa koncentratu (oleju) emulgującego półsyntetycznego do sporządzania cieczy hydraulicznych HFAE stosowanych w układach hydraulicznych zmechanizowanych obudów górniczych – dostawa w beczkach metalowych (zwrotnych) o pojemności do 200 litrów - 61 200,0 litrów

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/07/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 120-274565

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 11/07/2018
Local time: 10:45
Read:
Date: 18/07/2018
Local time: 10:15
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 11/07/2018
Local time: 11:00
Read:
Date: 18/07/2018
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: