A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 304140-2022

07/06/2022    S108

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 108-304140

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nefpi.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztési feladatainak ellátása

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztési feladatainak ellátása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a jelen Felhívás mellékletét képező Dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1517
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00056

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 072-158806

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
09/02/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).
Város: Budapest
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 7 655 419 253.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

VII.2.2) A módosítás okai Folytatása

A Vállalkozási Szerződés új teljesítési határideje az 1. sz. szerződésmódosítás szerint 2022.05.24. napja (2018.03.29. + 1517 nap), mely teljesítési határidő a 6 hónap időtartamú próbaüzem időtartamát is magában foglalja.

Ha azonban a próbaüzem ebben az időpontban kezdődne meg, a Hatóság 2 hónap téli és 4 hónap nyári próbaüzemre vonatkozó előírása nem lenne teljesíthető, mert a két hónap nyári próbaüzemre vonatkozó feltételnek nem lehetne eleget tenni.

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az összes nitrogén (öN) tekintetében nyári időszaknak a V.01.-XI.15. közötti időszak, míg téli időszaknak a XI.16.-IV.30. közötti időszak minősül, a Próbaüzem legkorábban csak 2022.03.01. napján kezdhető meg, úgy, hogy teljesüljön a Hatóság által előírt 2 hónapos téli és 4 hónapos nyári próbaüzem is. Ezt követően kezdhető meg és folytatható le a 30 nap időtartamú műszaki átadás-átvételi eljárás.

A fentiek alapján és a fentebb említett Akadályközlések figyelembevételével az új befejezési véghatáridő (2022.03.01. + 6 hónap próbaüzem + 30 nap műszaki átadás-átvétel) 2022.09.30. napja kell, hogy legyen.

A fentiek szerint, a Megvalósítás Időtartamának további 129 nappal történő meghosszabbítása szükséges a Hatóság próbaüzemre vonatkozó új előírásai miatt (2022.05.24. és 2022.09.30 közötti időtartam).

A Műszaki Ellenőr 3. sz. Mérnökhatározatában rögzített állásfoglalása alapján a hatósági előírásból adódó igény megfelelő jogalapot jelentenek a határidő módosítására, illetve a szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a befogadó a szerződéskötést követően nitrát érzékeny besorolást kapott, és a Hatóság összes nitrogén tekintetében téli és nyári időszakra eltérő kibocsátási határértéket adott meg. A Hatóság előírta, hogy a próbaüzemből 2 hónapnak a téli-, 4 hónapnak a nyári időszakra kell esnie. Ezen Hatósági kötelezés a szerződéskötés időpontjában sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő (ajánlatkérő) számára nem volt előrelátható. Műszaki Ellenőr fentieket figyelembevéve javasolta annak megállapítását, hogy a Megvalósítás Időtartamának további 129 nappal történő meghosszabbítása jogos igényt jelent.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/06/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs közigazgatási területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a jelen Felhívás mellékletét képező Dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1646
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7 655 419 253.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Korábbi módosítás: 2021/S 191-493946

Módosítás dátuma: 2022.05.26.

Felek - figyelemmel a 3. sz. Mérnökhatározatokban foglalt határidőt érintő rendelkezésekre - a Szerződés Szerződéses Megállapodásának 4.1. pontjában rögzített teljesítési határidőt a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 1646 napos időtartamon belül köteles teljesíteni.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

1. Jelen szerződésmódosítás részletes indokait egyrészt a jelen szerződésmódosítás 2. sz. Mellékletét képező FIDIC Mérnök által 2021. november 25. napján kiadott Mérnökhatározat (a továbbiakban: „3 sz. Mérnökhatározat”) rögzíti.

2. Vállalkozó 2021.01.29-én kézhez kapta a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban Hatóság) által kiadott „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telep fejlesztése vízjogi létesítési engedélyének módosítása” tárgyú vízjogi létesítési engedélyt (továbbiakban: engedély). Tekintettel arra, hogy a befogadó korábban (de a szerződéskötést követően) nitrát érzékeny besorolást kapott, és a Hatóság összes nitrogén tekintetében téli és nyári időszakra eltérő kibocsátási határértéket adott meg, a Hatóság előírta, hogy a próbaüzemből 2 hónapnak a téli-, 4 hónapnak a nyári időszakra kell esnie. Ezen Hatósági kötelezés a Felek számára a szerződéskötés időpontjában nem volt előre látható.

Folyt.: VI.3)

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 7 655 419 253.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7 655 419 253.00 HUF