Dienstleistungen - 304225-2020

30/06/2020    S124

Polen-Rzeszów: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2020/S 124-304225

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Hanasiewicza 17 B
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-103
Land: Polen
Kontaktstelle(n): 1) Marcin Wolski – sprawy formalnoprawne, tel 694436390, email: Marcin.Wolski@wody.gov.pl, 2) osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z zagadnieniami technicznymi odpowiednich części zadania wymienione zostały w pkt XIII SIWZ
E-Mail: zz-jaslo@wody.gov.pl
Telefon: +48 134463311
Fax: +48 134463311

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wody.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.przetargi.wody.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.przetargi.wody.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

,,Konserwacja rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle”

Referenznummer der Bekanntmachung: RZ.ROZ.2810.45.2020MW
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle z podziałem na 13 części

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie potoku Łukawiec w km 0+000 – 13+315

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Utrzymanie potoku Łukawiec w km 0+000 – 13+315

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie usług polegających m. in. na:

— wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy,

— wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp,

— wykoszeniu porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy,

— usuwaniu (hakowaniu) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60 %. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi

— ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaki i poszycie śr. gęstości

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 1.300,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie potoku Kielkowskiego w km 0+000 – 13+555

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Utrzymanie potoku Kielkowskiego w km 0+000 – 13+555

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie usług polegających m. in. na:

— wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy,

— wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp,

— wykoszeniu porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy,

— wygrabieniu wykoszonych porostów z dna cieków,

— usuwaniu (hakowaniu) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60 %. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi

— ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia śr. gęstości

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 800,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie potoku Blizna w km 0+000 – 7+787

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Utrzymanie potoku Blizna w km 0+000 – 7+787

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie usług polegających m. in. na:

— wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy z uwzględnieniem poboczy,

— wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp,

— wykoszeniu porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy,

— wygrabieniu wykoszonych porostów z dna cieków,

— usuwaniu (hakowaniu) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60 %. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi,

— ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaki i podszycia średniej gęstości

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 700,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie potoku Nagoszanka w km 0+000 – 8+215

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Utrzymanie potoku Nagoszanka w km 0+000 – 8+215

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie usług polegających m. in. na:

— wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy,

— wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp,

— wykoszeniu porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy

— wygrabieniu wykoszonych porostów z dna cieków,

— usuwaniu (hakowaniu) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60 %. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi,

— ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaki i poszycie średniej gęstości

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 600,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe na potoku Skodzierska (Bobrowski)

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Roboty utrzymaniowe na potoku Skodzierska (Bobrowski)

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie usług polegających m. in. na:

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

— wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp,

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych z dna cieków,

— wygrabianiu wykoszonych porostów z dna cieków,

— wywiezieniu wykoszonych odpadów na wysypisko śmieci

— ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia,

— oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu)

Z wywiezieniem,

— hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % Dopuszcza się użycia koparki ze specjalistycznym osprzętem - łyżka ażurowa

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 1 500,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe potok Dopływ z Nagawczyny (Pustynski)

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Roboty utrzymaniowe potok Dopływ z Nagawczyny (Pustynski)

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie usług polegających m. in. na:

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp z uwzględnieniem poboczy,

— wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp,

— wywiezieniu wykoszonych odpadów na wysypisko śmieci,

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych z dna cieków,

— wygrabianiu wykoszonych porostów z dna cieków

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 500,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt. IV. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe potok Borowa (Wsiowa)

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Roboty utrzymaniowe potok Borowa (Wsiowa)

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie usług polegających m. in. na:

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

— wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp,

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych z dna cieków,

— wygrabianiu wykoszonych porostów z dna cieków,

— wywiezieniu wykoszonych odpadów na wysypisko śmieci

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 400,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe potok Wiewiórczanka (Wiewiórski)

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Roboty utrzymaniowe potok Wiewiórczanka (Wiewiórski)

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie usług polegających m. in. na:

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

— wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp,

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych z dna cieków,

— wygrabianiu wykoszonych porostów z dna cieków,

— ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia,

— oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu)

Z wywiezieniem,

— hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % Dopuszcza się użycia koparki ze specjalistycznym osprzętem – łyżka ażurowa,

— wywiezieniu wydobytych odpadów w ilości 50 % na wysypisko śmieci

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 800,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe potok Chotowski

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Roboty utrzymaniowe potok Chotowski

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie usług polegających m. in. na:

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

— wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp,

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych z dna cieków,

— wygrabianiu wykoszonych porostów z dna cieków,

— ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia,

— oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu)

Z wywiezieniem,

— hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % Dopuszcza się użycia koparki ze specjalistycznym osprzętem – łyżka ażurowa,

— wydobyciu z dna zatorów biodegradalnych (śmieci, gałęzie, trzcina).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 500,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe potok Przemes

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Roboty utrzymaniowe potok Przemes

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie usług polegających m. in. na:

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

— wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp,

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych z dna cieków,

— wygrabianiu wykoszonych porostów z dna cieków,

— ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia,

— oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu)

Z wywiezieniem,

— hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % Dopuszcza się użycia koparki ze specjalistycznym osprzętem – łyżka ażurowa,

— wydobyciu z dna zatorów biodegradalnych (śmieci, gałęzie, trzcina).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 700,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe potok Nr 5

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Roboty utrzymaniowe potok nr 5

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie usług polegających m. in. na:

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,

— wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp,

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych z dna cieków,

— wygrabianiu wykoszonych porostów z dna cieków,

— ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia,

— oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu)

Z wywiezieniem,

— hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % Dopuszcza się użycia koparki ze specjalistycznym osprzętem – łyżka ażurowa,

— wydobyciu z dna zatorów biodegradalnych (śmieci, gałęzie, trzcina),

— oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 900,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie potoku Tuszymka Duża w km 0+000 - 36+499

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Utrzymanie potoku Tuszymka Duża w km 0+000 - 36+499

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie usług polegających m. in. na:

— wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy

— wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp,

— wykoszeniu porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy

— wygrabieniu wykoszonych porostów z dna cieków,

— ręcznym ścinaniu i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości

— usuwaniu (hakowaniu) roślin korzeniących się. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót - wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi.

Wykonanie robót polegających m. in. na:

— wykonaniu (remoncie) opasek pojedynczych z kiszek faszynowych, kiszki, Fi·20·cm, grunt kategorii III, wykonanie z brzegu,

— robotach ziemnych koparkami podsiębiernymi z transportem urobku,

— wydobyciu z koryta lokalnych zatorów biodegrowalnych (gałęzie, karpina) z wywozem

— zakupie i transporcie ziemi,

— zagęszczaniu nasypów ubijakami mechanicznymi

— ręcznym zasypywaniu wykopów ze skarpami,

— plantowaniu skarp,

— obsianiu skarp w ziemi urodzajnej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 1.100,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty utrzymaniowe na potoku Słotówka (Słotowski)

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

Województwo podkarpackie, podregion tarnobrzeski, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Roboty utrzymaniowe na potoku Słotówka (Słotowski)

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie usług polegających m. in. na:

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp i poboczy,

— wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp,

— ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych z dna cieków,

— wygrabianiu wykoszonych porostów z dna cieków,

— ręcznym ścinaniu i karczowaniu średniej gęstości krzaków i podszycia,

— oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu)

Z wywiezieniem,

— hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %. Dopuszcza się użycia koparki ze specjalistycznym osprzętem - łyżka ażurowa

— wywiezieniu wydobytych odpadów na wysypisko śmieci,

— wydobyciu z dna zatorów biodegradalnych (śmieci, gałęzie, trzcina)

— robotach ziemnych wykonywanych koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku.

Wykonanie robót polegających m. in. na:

— wykopach oraz przekopach wykonywanych koparkami podsiębiernymi,

— ręcznym formowaniu nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi,

— zagęszczeniu nasypów ubijakami mechanicznymi,

— zakupie ziemi wraz z dowiezieniem,

— wykonaniu opasek pojedynczych z kiszek faszynowych

— wykonaniu narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym,

— robotach ziemnych wykonywanych koparkami podsiębiernymi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/11/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.6) ogłoszenia, w wysokości 1.200,00 PLN.

2. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wyszczególnione zostały w pkt IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie.

2. W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

3. Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7 i 8 do oferty.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zgodnie ze „wzorami umowy” stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Zarząd Zlewni w Jaśle ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło, POLSKA, II piętro pok. 210

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję online. Link do ww. transmisji zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na stronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego w BIP.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: www.przetargi.wody.gov.pl

2. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: tak.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składnych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania:

1). oświadczenia i dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1, 5, 6 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), z zastrzeżeniem, że informację z KRK, o której mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia Wykonawca składa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów,o których mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia składa dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. rozporządzenia. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia,składa dokument zgodnie z par. 8 ww. rozporządzenia.

6. Inne dokumenty niewymienione w pkt 5: formularz oferty, kosztorys ofertowy, oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dowód wniesienia wadium, zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, pełnomocnictwo, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

— nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo,

— opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020