Dienstleistungen - 304255-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Tschechien-Hradec Králové: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

2020/S 124-304255

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Nationale Identifikationsnummer: 01312774
Postanschrift: Kydlinovská 245
Ort: Hradec Králové
NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postleitzahl: 503 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Bc. Veronika Hejlová
E-Mail: v.hejlova@spucr.cz
Telefon: +420 602640779

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://spucr.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.spucr.cz

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zakazky.spucr.cz/vz00029679
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zakazky.spucr.cz/vz00029679
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Pozemkové úpravy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Střevač a v k.ú. Nadslav

Referenznummer der Bekanntmachung: SP5060/2020-514101
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Střevač a druhá v části katastrálního území Nadslav, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 349 180.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ052 Královéhradecký kraj
Hauptort der Ausführung:

Královéhradecký kraj, okres Jičín, obec Libáň, k.ú. Střevač, k.ú. Nadslav.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Střevač a druhá v části katastrálního území Nadslav, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 349 180.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/09/2020
Ende: 30/06/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje tuto profesní způsobilost:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

b) doklad o oprávnění k podnikání: živnostenské oprávnění pro obor Projektování pozemkových úprav a pro předmět podnikání Výkon zeměměřičských činností;

c) doklad o odborné způsobilosti: Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav, Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností s rozsahem uvedeným v ust. § 13 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 200/1994 Sb., Osvědčení o autorizaci pro obor „Dopravní stavby", Osvědčení o autorizaci pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ („Vodohospodářské stavby“), Osvědčení o autorizaci k projektování USES.

Více informací v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., v rozsahu uvedeném v ust. § 13 odst. 1 písm. a) a b) zmiňovaného zákona;

Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav ve smyslu ust. § 18 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.;

Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor „Dopravní stavby";

Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" nebo „Vodohospodářské stavby";

Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. k projektování ÚSES.

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/07/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/07/2020
Ortszeit: 09:00
Ort:

Na adrese zadavatele.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se zákonem bez účasti veřejnosti.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) V souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části VZ, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby současně uvedl identifikační a kontaktní údaje každého takového poddodavatele. Více informací v Zadávací dokumentaci v bodě 14.2.1.

2) V souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ zadavatel nepřipouští plnění zakázky prostřednictvím poddodavatele v následujícím rozsahu:

— hlavní celek 3.5. Návrhové práce, dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení,

— hlavní celek 3.5. Návrhové práce, dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Omezení poddodávek se netýká činností, které pro dodavatele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (soudní znalci apod.) a nebo autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil jako přílohu návrhu smlouvy harmonogram postupu realizace služeb se závaznými termíny dokončení a odevzdání jednotlivých hlavních celků a dílčích částí, a to pro každou KoPÚ samostatně. Více informací v Zadávací dokumentaci v bodě 14.2.2.

4) Zadavatel si podle § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky snížit nebo zvýšit rozsah jednotlivých služeb. Bližší informace jsou uvedeny v bodě 8.7. zadávací dokumentace.

5) Zadavatel si v souladu s § 104 zákona vyhrazuje jako podmínku pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem předložení ověřené kopie pojistné smlouvy. Bližší informace jsou uvedeny v bodě 15.8. zadávací dokumentace.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.uohs.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.uohs.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020