Dienstleistungen - 304290-2020

30/06/2020    S124

Finnland-Tampere: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

2020/S 124-304290

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tuomi Logistiikka Oy
Nationale Identifikationsnummer: 2722581-6
Postanschrift: Särkijärvenkatu 1
Ort: Tampere
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
Postleitzahl: FI-33840
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Jarkko Vesapuisto
E-Mail: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=306067&tpk=f58b81de-56cd-4a89-8bbb-245220809a8c
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=306067&tpk=f58b81de-56cd-4a89-8bbb-245220809a8c
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Yhteishankintayksikkö
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Yhteishankintayksikkö

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Henkilöstövuokrauspalvelujen hankinta

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Tuomi Logistiikka Oy pyytää tarjouksia henkilöstövuokrauspalveluista kuljetustenohjauskeskuspalveluihin (osa 1) ja logistiikkapalveluihin (osa 2).

Tarjoaja voi tarjota joko yhtä (1) osaa tai molempia osia. Tilaaja valitsee kumpaankin kohderyhmään kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa tilaajan päätöksellä toistaiseksi voimassa olevana.

Hankinnan arvo on laskettu kuudelle (6) vuodelle.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kuljetustenohjauskeskus

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sopimuskausi alkaa viimeistään 1.10.2020.

Tilaaja valitsee yhden (1) kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan palveluntuottajaksi. Kuljetustenohjauskeskuksen vuokratyövoiman tarpeet voivat olla tilapäisiä pääasiassa lyhyitä, äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia poissaoloja paikkaavia. Lisäksi vuokratyövoimaa hankitaan tasaamaan ruuhkahuippuja ja kausivaihteluita. Vuokratyövoiman tarpeet voivat olla myös pitempiaikaisia määräaikaisuuksia, jopa täyttä työpäivää tekeviä työntekijätarpeita.

Katso liite 3, josssa hankinnan sisältöä on kuvattu tarkemmin.

Kuljetusohjauskeskuksen palveluksessa on ollut vuonna 2019 keskimäärin 20 vuokratyöntekijää / kuukausi. Heidän keskimääräinen viikkotyöaikansa on ollut n. 25 tuntia. Vuonna 2018 vuokratyövoiman käyttö on ollut keskimäärin 15 vuokratyöntekijää / kuukausi vuokratyöntekijän keskimääräisen viikkotyöajan ollessa n. 27 tuntia. Tilaajan näköpiirissä on, että vuokratyövoiman käyttö on sopimuskaudella edellisvuosia matalampaa.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Laatu / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimuskautta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella.

Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin.

Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä palveluntuottajille ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Logistiikkapalvelut

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sopimuskausi alkaa viimeistään 1.10.2020.

Tilaaja valitsee yhden (1) kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan palveluntuottajaksi.

Logistiikkapalvelujen tarpeet ovat pääasiassa tilapäisiä lyhyitä, äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia poissaoloja paikkaavia. Lisäksi vuokratyövoimaa hankitaan tasaamaan ruuhkahuippuja ja kausivaihteluita.

Katso tarkemmin liitte 4 ja 5, joissa hankinnan sisältöä on kuvattu tarkemmin.

Sisäisen kuljetuksen toimialueella vuokratyövoiman käyttö on ollut keskimäärin neljä (4) vuokratyöntekijää / kuukausi. Heidän keskimääräinen viikkotyöaikansa on ollut n. 25 tuntia / vuokratyöntekijä. Sisäisen kuljetuksen vuotuinen arvioitu vuokratyöntekijöiden tarve on n. 5 000 tuntia.

Varaston toimiessa normaalivolyymilla, vuokratyövoiman käyttö on ollut keskimäärin 10 vuokratyöntekijää / kuukausi. Heidän keskimääräinen viikkotyöaikansa on ollut n. 25 tuntia / vuokratyöntekijä. Varaston vuotuinen arvioitu vuokratyöntekijöiden tarve on n. 12 000 tuntia.

Logistiikkapalvelujen kohdalla vuokratyöntekijöiden käyttö voi vaihdella suuresti viikkojen ja kuukausien välillä.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Laatu / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimuskautta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella.

Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin.

Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä palveluntuottajille ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Hankintasopimuksen voimaansaattamisella on kiire nykyisen sopimuksen päättyessä alkusyksystä ja huomioiden sopimuksen käyttöönottoon tarvittava aika, joten hankintamenettely toteutetaan nopeutettuna menettelynä.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/07/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/07/2020
Ortszeit: 12:30

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: FI-00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/06/2020