Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 304320-2021

18/06/2021    S117

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 117-304320

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálffy Katalin
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 306274521
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Interaktív könyvtár, levéltár kialak. Szekszárdon

Hivatkozási szám: EKR000990482020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kialakítandó egy olyan teljeskörűen akadálymentesített többfunkciós „L” alakú közhasználatú építmény melynek központi aulájából, (tudástár szerűen) mind a felnőtt könyvtár, mind a levéltár funkció is elérhető. Az aulához kapcsolódik ruhatár, kávéház, szociális blokk, egy legalább 200 fő befogadni képes rendezvényterem, illetve a gyermek könyvtárat is innen lehet megközelíteni.

Elhelyezésre kerül egy 778,21m2 alapterületű kétszintes tömörraktár, beépített síneken, elektronikusan mozgatható irattári tároló állványrendszerrel, összesen 2923 polcfolyóméter tárolási kapacitással.

Az I. emeleten közösségi tér, előadó és oktató termek, felnőtt könyvtár, irodák, kiszolgáló helyiségeik kerülnek elhelyezésre.

A II. emeletre felnőtt könyvtár, irodák, és kiszolgáló helyiségeik kerülnek.

Az épületben 4 db felvonó berendezés lesz elhelyezve.

A könyvtár - levéltár által berendezhető, szolgáltatások, rendezvények kitelepülésére alkalmas zöldterület, park kerül kialakításra.

Az ingatlanon 62 db felszíni parkoló és 30 db kerékpár tároló létesül.

A tervezett épület bruttó beépített alapterülete: 3551m2.

Az épület nettó szintenkénti összes alapterülete:

Földszint: 3140,11 m2, I. emelet: 1811,67m2, II. emelet: 1108,92 m2, mindösszesen: 6060,70m2

Ebből könyvtár- / előadó- / oktató terem mindösszesen 1787,7m2.

Az épület homlokzatán 1015m2 függönyfal készül, valamint 2470 m2 nagyelemes homlokzatburkolati táblákból készülő átszellőztetett homlokzatburkolat kerül kialakításra, szálas szigetelőanyaggal hőszigetelt kivitelben.

Az épület tetőfelületére 3×152db napelem panel kerül elhelyezésre összesen 150 kWp teljesítménnyel.

Térkőburkolatú járdák és parkolók építése 3208 m2, aszfaltburkolatú utak építése 1360 m2

Az épület körüli környezetrendezés során 5200m2 zöldfelület létesül.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kivitelezési munkák építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti és épületvillamossági (erősáram és gyengeáram) munkákat is tartalmaz.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 476 266 283.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7100 Szekszárd, Hunyadi utca, 4000/10. helyrajzi szám

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kialakítandó egy olyan teljeskörűen akadálymentesített többfunkciós „L” alakú közhasználatú építmény melynek központi aulájából, (tudástár szerűen) mind a felnőtt könyvtár, mind a levéltár funkció is elérhető. Az aulához kapcsolódik ruhatár, kávéház, szociális blokk, egy legalább 200 fő befogadni képes rendezvényterem, illetve a gyermek könyvtárat is innen lehet megközelíteni.

Elhelyezésre kerül egy 778,21m2 alapterületű kétszintes tömörraktár, beépített síneken, elektronikusan mozgatható irattári tároló állványrendszerrel, összesen 2923 polcfolyóméter tárolási kapacitással.

Az I. emeleten közösségi tér, előadó és oktató termek, felnőtt könyvtár, irodák, kiszolgáló helyiségeik kerülnek elhelyezésre.

A II. emeletre felnőtt könyvtár, irodák, és kiszolgáló helyiségeik kerülnek.

Az épületben 4 db felvonó berendezés lesz elhelyezve.

A könyvtár - levéltár által berendezhető, szolgáltatások, rendezvények kitelepülésére alkalmas zöldterület, park kerül kialakításra.

Az ingatlanon 62 db felszíni parkoló és 30 db kerékpár tároló létesül.

A tervezett épület bruttó beépített alapterülete: 3551m2.

Az épület nettó szintenkénti összes alapterülete:

Földszint: 3140,11 m2, I. emelet: 1811,67m2, II. emelet: 1108,92 m2, mindösszesen: 6060,70m2

Ebből könyvtár- / előadó- / oktató terem mindösszesen 1787,7m2.

Az épület homlokzatán 1015m2 függönyfal készül, valamint 2470 m2 nagyelemes homlokzatburkolati táblákból készülő átszellőztetett homlokzatburkolat kerül kialakításra, szálas szigetelőanyaggal hőszigetelt kivitelben.

Az épület tetőfelületére 3×152db napelem panel kerül elhelyezésre összesen 150 kWp teljesítménnyel.

Térkőburkolatú járdák és parkolók építése 3208 m2, aszfaltburkolatú utak építése 1360 m2

Az épület körüli környezetrendezés során 5200m2 zöldfelület létesül.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kivitelezési munkák építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti és épületvillamossági (erősáram és gyengeáram) munkákat is tartalmaz.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 3 A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember építési munkák területén szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5.1. Építésszervezési terv Építéstechnológiai terv alszempontja / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5.2. Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 222-542162
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Interaktív könyvtár, levéltár kialak. Szekszárdon

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/06/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 476 266 283.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felvonulási létesítmények részfeladatai

Bontási munkák részfeladatai

Takarítási munkák

Építőgépek, emelőgépek munkanem

Zsaluzás, állványozás részfeladatai

Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai

Síkalapozás

Mélyalapozás

Helyszíni beton és vb munka részfeladatai

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése részfeladatai

Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai

Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése részfeladatai

Ácsmunka

Vakolás és rabicolás

Szárazépítés

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladatai

Bádogozás részfeladatai

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése részfeladatai

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése részfeladatai

Üvegezés

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) részfeladatai

Szigetelés részfeladatai

Árnyékolók beépítése részfeladatai

Beépített berendezési tárgyak elhelyezése részfeladatai

Könyvtártechnológia

Tömörraktározás

Színpad-és konferenciatechnológia

Beépített szállító- és emelőberendezések (felvonók) részfeladatai

Kert- és parképítési munkák részfeladatai

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése részfeladatai

Kőburkolat készítése részfeladatai

Közműcsatorna-építés részfeladatai

Épületgépészeti munkák részfeladatai

Erősáramú szerelési munkák részfeladatai

Gyengeáramú szerelési munkák részfeladatai

Megújuló energiaellátás (Napelem) részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1) EB Hungary Invest Kft. (13240567242), 1107 Budapest, Fogadó utca 4.

2) Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (11121426208), 9400 Sopron, Ipar Körút 13.

3) ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10738885220), 8900 Zalaegerszeg, Millennium Köz 1.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) 22. pont folytatása: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/06/2021