Dienstleistungen - 304354-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Mszczonów: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2020/S 124-304354

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Mszczonów
Postanschrift: pl. Piłsudskiego 1
Ort: Mszczonów
NUTS-Code: PL926 Żyrardowski
Postleitzahl: 96-320
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miejski w Mszczonowie, Biuro podawcze, pok. 1
E-Mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Telefon: +48 468582820
Fax: +48 468582843

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.mszczonow.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie

Referenznummer der Bekanntmachung: JRP.271.1.1.2020.SG
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie w podziale na części:

— część I zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń towarzysząca ulicom (obiekty liniowe) – (ul. Grójecka, ul. Rolnicza, ul. Spokojna, ul. Spółdzielcza, ul. Tarczyńska, ul. Północna i Wschodnia, ul. Ługowa),

— część II zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń parkowa (obiekty powierzchniowe) – Błonia w Mszczonowie,

— część III zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej przy ul. Józefa Poniatowskiego (zieleń osiedlowa),

— część IV zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleniec wokół zbiornika ppoż. przy ul. Grójeckiej,

— część V zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – skwer przy ul. Grójeckiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 944 533.59 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń towarzysząca ulicom (obiekty liniowe)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL926 Żyrardowski
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta Mszczonów, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cześć I Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń towarzysząca ulicom (obiekty liniowe) –(ul. Grójecka, ul. Rolnicza, ul. Spokojna, ul. Spółdzielcza, ul. Tarczyńska, ul. Północna i Wschodnia, ul. Ługowa). Przedmiot zamówienia nie obejmuje ulicy Dworcowej.

Zadanie obejmuje następujące prace:

— ul. Grójecka

— przesadzenie 7 szt. drzew,

— wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem,

— wykonanie nowego i renowacja starego trawnika,

— montaż obrzeża z tworzywa sztucznego.

— ul. Rolnicza

— wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem,

— renowacja starego trawnika.

— ul. Spokojna

— wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem,

— renowacja starego trawnika,

— montaż obrzeża z tworzywa sztucznego.

— ul. Spółdzielcza

— przesadzenie 48 szt. drzew,

— wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem,

— montaż obrzeża z tworzywa sztucznego,

— zamontowanie 40 szt. barier przeciwkorzennych.

— ul. Tarczyńska

— wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem,

— renowacja starego trawnika.

— ul. Północna i Wschodnia,

— przesadzenie 5 szt. drzew,

— montaż 60 szt. trejaży,

— wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem,

— wykonanie nowego trawnika,

— montaż obrzeża z tworzywa sztucznego.

— ul. Ługowa

— usunięcie betonowych płyt ażurowych oraz betonu z dna rowu,

— wykonanie ogrodu deszczowego,

— wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem,

— wykonanie nowego trawnika,

— montaż obrzeża z tworzywa sztucznego.

Projekt zakłada ponadto przeprowadzenie prac związanych z usunięciem drzew w złym stanie sanitarnym oraz w uzasadnionych przypadkach usunięcie drzew ze względów kompozycyjnych (szczegółowe wytyczne w zakresie planowanych prac pielęgnacyjnych i porządkowych istniejącej oraz nowej zieleni w obrębie projektowanych pasów drogowych zawarte zostały w dokumentacji projektowej).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres prac, technologia wykonania zawarte są w dokumentacji technicznej (projektach wykonawczych) oraz specyfikacji technicznej Wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiących załączniki nr 11 do SIWZ.

CPV dodatkowe:

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

43325000-7 Wyposażanie parków i placów zabaw,

43325000-7 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres rękojmi i gwarancji jakości / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie dofinansowane jest z Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020 z Funduszu Spójności w ramach osi priorytetowej II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń parkowa (obiekty powierzchniowe) – Błonia w Mszczonowie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL926 Żyrardowski
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta Mszczonów, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część II Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń parkowa (obiekty powierzchniowe) – Błonia w Mszczonowie

Zadanie obejmuje:

— budowę ścieżki o nawierzchni mineralnej z obrzeżem stalowym,

— budowę palisady drewnianej oddzielającej powierzchnie łąki kwietnej od powierzchni trawnika,

— wykonanie ogrodu deszczowego,

— montaż elementów małej architektury (4 szt. ławek parkowych, 5 szt. leżaków parkowych, 3 szt. budek dla ptaków oraz lunetę widokową),

— wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem,

— renowacja trawnika.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew, którą Zamawiający wykona we własnym zakresie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres prac, technologia wykonania zawarte są w dokumentacji technicznej (projektach wykonawczych) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiących załączniki nr 11 do SIWZ.

CPV dodatkowe:

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

43325000-7 Wyposażanie parków i placów zabaw,

43325000-7 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres rękojmi i gwarancji jakości / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie dofinansowane jest z Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020 z Funduszu Spójności w ramach osi priorytetowej II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część III Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej przy ul. Józefa Poniatowskiego (zieleń osiedlowa)

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL926 Żyrardowski
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta Mszczonów, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część III Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej przy ul. Józefa Poniatowskiego (zieleń osiedlowa)

Zadanie obejmuje:

— montaż elementów małej architektury (1 szt. ławki parkowej, 3 szt. budek dla ptaków oraz lunetę widokową),

— wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem,

— renowacja trawnika.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres prac, technologia wykonania zawarte są w dokumentacji technicznej (projektach wykonawczych) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiących załączniki nr 11 do SIWZ.

CPV dodatkowe:

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

43325000-7 Wyposażanie parków i placów zabaw,

43325000-7 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres rękojmi i gwarancji jakości / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie dofinansowane jest z Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020 z Funduszu Spójności w ramach osi priorytetowej II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część IV Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleniec wokół zbiornika ppoż. przy ul. Grójeckiej

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL926 Żyrardowski
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta Mszczonów, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część IV Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleniec wokół zbiornika ppoż. przy ul. Grójeckiej

Zadanie zakłada:

— demontaż istniejącego ogrodzenia,

— demontaż istniejących krawężników betonowych,

— montaż nowego ogrodzenia i krawężników,

— montaż elementów małej architektury (3 szt. ławek parkowych),

— wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres prac, technologia wykonania zawarte są w dokumentacji technicznej (projektach wykonawczych) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiących załączniki nr 11 do SIWZ.

CPV dodatkowe:

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

43325000-7 Wyposażanie parków i placów zabaw,

43325000-7 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres rękojmi i gwarancji jakości / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie dofinansowane jest z Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020 z Funduszu Spójności w ramach osi priorytetowej II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część V Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – skwer przy ul. Grójeckiej

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL926 Żyrardowski
Hauptort der Ausführung:

Teren miasta Mszczonów, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część V Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – skwer przy ul. Grójeckiej

Wykonanie nowych nasadzeń zgodnie z projektem,

Renowacja trawnika.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres prac, technologia wykonania zawarte są w dokumentacji technicznej (projektach wykonawczych) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiących załączniki nr 11 do SIWZ.

CPV dodatkowe:

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

43325000-7 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres rękojmi i gwarancji jakości / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie dofinansowane jest z Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020 z Funduszu Spójności w ramach osi priorytetowej II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego,

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 027-062040
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część I Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń towarzysząca ulicom (obiekty liniowe)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BDB Investments Łukasz Kuca
Nationale Identifikationsnummer: 8361821946
Postanschrift: ul. Nowomiejska 9
Ort: Skierniewice
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Postleitzahl: 96-100
Land: Polen
E-Mail: bdbinvestments@interia.eu
Telefon: +48 468339132
Fax: +48 468339132
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 873 829.42 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 356 571.16 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część II Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń parkowa (obiekty powierzchniowe) – Błonia w Mszczonowie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BDB Investments Łukasz Kuca,
Nationale Identifikationsnummer: 8361821946
Postanschrift: ul. Nowomiejska 9
Ort: Skierniewice
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Postleitzahl: 96-100
Land: Polen
E-Mail: bdbinvestments@interia.eu
Telefon: +48 468339132
Fax: +48 468339132
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 577 971.46 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 467 277.28 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Część III Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej przy ul. Józefa Poniatowskiego (zieleń osiedlowa)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BDB Investments Łukasz Kuca
Nationale Identifikationsnummer: 8361821946
Postanschrift: ul. Nowomiejska 9
Ort: Skierniewice
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Postleitzahl: 96-100
Land: Polen
E-Mail: bdbinvestments@interia.eu
Telefon: +48 468339132
Fax: +48 468339132
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 55 191.91 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 47 157.43 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Część IV Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – zieleniec wokół zbiornika ppoż. przy ul. Grójeckiej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BDB Investments Łukasz Kuca,
Nationale Identifikationsnummer: 8361821949
Postanschrift: ul. Nowomiejska 9
Ort: Skierniewice
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Postleitzahl: 96-100
Land: Polen
E-Mail: bdbinvestments@interia.eu
Telefon: +48 468339132
Fax: +48 468339132
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 33 651.39 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 45 670.22 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Część V Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – skwer przy ul. Grójeckiej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Sorted Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 1231308566
Postanschrift: Chyliczki, ul. Wschodnia 27B
Ort: Piaseczno
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-500
Land: Polen
E-Mail: przetragi@sorted.pl
Telefon: +48 728924274
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 38 178.23 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 27 857.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określone zostały w dziale VI – środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020