Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 304376-2019

TIЗаглавиеЛюксембург-Люксембург: Иконометрични анализи и управление на бази данни, свързани с основни европейски икономически показатели (PEEI)
NDНомер на публикацията на обявлението304376-2019
PDДата на публикуване02/07/2019
OJНомер на броя на ОВ S125
TWГрад/населено място на купувачаЛЮКСЕМБУРГ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Eurostat
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаLU
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен25/06/2019
DTКраен срок за подаване02/09/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79330000 - Статистически услуги
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)LU
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/eurostat
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС