Služby - 304379-2019

02/07/2019    S125

Lucembursko-Lucemburk: Rámcová smlouva o poskytování služeb v oblasti údržby měřicího zařízení pro vyhořelé jaderné palivo (vidlicové detektory) a podvodní detektory pro měření koincidence (UWCC) (pro čerstvé palivo MOX)

2019/S 125-304379

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate General for Energy
Poštovní adresa: European Commission Directorate General Energy — Directorate E — Euratom Safeguards, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2530
Země: Lucembursko
E-mail: ENER-E1-CFT@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/energy/en

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4975
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4975
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva o poskytování služeb v oblasti údržby měřicího zařízení pro vyhořelé jaderné palivo (vidlicové detektory) a podvodní detektory pro měření koincidence (UWCC) (pro čerstvé palivo MOX)

Spisové číslo: ENER/E1/2019-440-11
II.1.2)Hlavní kód CPV
38500000 Kontrolní a zkušební přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

V rámci plnění svých povinností podle kapitoly VII Smlouvy o Euratom používá Evropská komise v rámci svých kontrolních činností měřicí zařízení ke kontrole jaderného paliva pod vodou. Konkrétními nástroji navrženými k tomuto účelu jsou takzvané vidlicové detektory (pro vyhořelé palivo) a obdobné podvodní detektory pro měření koincidence (UWCC) (pro čerstvé MOX palivo). Inspektoři Komise používají v jaderných zařízeních vidlicové a UWCC detektorové systémy v celé Evropské unii. Ve snaze uskutečnit a zabezpečit nepřetržitý a spolehlivý provoz přístrojů se počítá s uzavřením rámcové smlouvy na poskytování služeb údržby těchto detektorů.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Evropská komise vlastní celkem 29 jednotek vidlicových detektorových systémů (pro kontrolu vyhořelého paliva) a 5 jednotek UWCC (pro kontrolu čerstvého paliva MOX), které byly zakoupeny od 2 dodavatelů:

Studiencentrum voor Kernenergie — Centre d'Étude de l'Énergie Nucléaire (SCK-CEN), Mol, BELGIE.

A:

A.N. Technology Ltd, Wallingford-Oxfordshire, UK (ANTECH).

Od uchazeče se očekává, že provede tyto činnosti:

– testy funkčnosti detektorů,

– skladování kompletních vidlicových a/nebo UWCC detektorových systémů,

– dekontaminace vidlicových a/nebo UWCC detektorových systémů,

– služby týkající se údržby prováděné ad hoc.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/09/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 05/09/2019
Místní čas: 10:30
Místo:

Evropská komise, DG Energy, 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or, L-2530 LUCEMBURSKO.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/06/2019