Služby - 304468-2018

14/07/2018    S134    Agentúry - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Španielsko-Alicante: Služby telefónnej komunikácie

2018/S 134-304468

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 104-236679)

Právny základ:

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Identifikačné číslo organizácie (IČO): V-03965324
Poštová adresa: Avenida de Europa, 4
Mesto/obec: Alicante
Kód NUTS: ES521
PSČ: 03008
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Poštová adresa: Gedimino pr. 16
Mesto/obec: Vilnius
Kód NUTS: LT011
PSČ: 01103
Štát: Litva
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://eige.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E)
Poštová adresa: Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral, Edificio B3
Mesto/obec: Barcelona
Kód NUTS: ES511
PSČ: 08019
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/ehome.aspx

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Poštová adresa: Kongens Nytorv 6
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011
PSČ: 1050
Štát: Dánsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.eea.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Poštová adresa: Janovského 438/2
Mesto/obec: PRAHA 7 – Holešovice
Kód NUTS: CZ010
PSČ: 170 00
Štát: Česko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.gsa.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
Poštová adresa: 1 Vasilissis Sofias Str
Mesto/obec: Maroussi, Athens
Kód NUTS: EL301
PSČ: 151 24
Štát: Grécko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.enisa.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Poštová adresa: Via Carlo Magno 1A
Mesto/obec: Parma
Kód NUTS: ITH52
PSČ: 43126
Štát: Taliansko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.efsa.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
Poštová adresa: Eisenhowerlaan 73
Mesto/obec: Den Haag
Kód NUTS: NL332
PSČ: 2517 KK
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.europol.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
Poštová adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mesto/obec: Köln
Kód NUTS: DEA23
PSČ: 50668
Štát: Nemecko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.easa.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Poštová adresa: Westhafenplatz 1
Mesto/obec: Frankfurt
Kód NUTS: DE712
PSČ: 60327
Štát: Nemecko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://eiopa.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
Poštová adresa: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris № 14, 2nd floor
Mesto/obec: Riga
Kód NUTS: LV006
PSČ: 1050
Štát: Lotyšsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://berec.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska obranná agentúra (EDA)
Poštová adresa: Rue des Drapiers 17-23
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
PSČ: 1050
Štát: Belgicko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.eda.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Poštová adresa: Santiago de Compostela, 12
Mesto/obec: Bilbao
Kód NUTS: ES213
PSČ: 48003
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://osha.europa.eu/en/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Poštová adresa: 103 rue de Grenelle
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101
PSČ: 75007
Štát: Francúzsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.esma.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Poštová adresa: 30 Churchill Place
Mesto/obec: London
Kód NUTS: UKI42
PSČ: E14 5EU
Štát: Spojené kráľovstvo
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.ema.europa.eu/ema/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
Poštová adresa: Johan de Wittlaan 9
Mesto/obec: Den Haag
Kód NUTS: NL332
PSČ: 2517
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eurojust.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Poštová adresa: 1, Canada Square (Floor 46)
Mesto/obec: London
Kód NUTS: UKI42
PSČ: E14 5AA
Štát: Spojené kráľovstvo
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eba.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Poštová adresa: Ó utca 27
Mesto/obec: Budapest
Kód NUTS: HU110
PSČ: 1066
Štát: Maďarsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.cepol.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Poštová adresa: Wyattville Road, Loughlinstown
Mesto/obec: Dublin
Kód NUTS: IE061
PSČ: D18 KP65
Štát: Írsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eurofound.europa.eu

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Poštová adresa: MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Mesto/obec: Valletta
Kód NUTS: MT00
PSČ: MRS 1917
Štát: Malta
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://easo.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Poštová adresa: Praça Europa 4
Mesto/obec: Lisbon
Kód NUTS: PT170
PSČ: 1249-206
Štát: Portugalsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.emsa.europa.eu

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Poštová adresa: Avenida García Barbón, 4 Edificio Odriozola
Mesto/obec: Vigo
Kód NUTS: ES114
PSČ: 36201
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://efca.europa.eu/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby telefónnej komunikácie

Referenčné číslo: AO/025/17
II.1.2)Hlavný kód CPV
64200000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Účelom tohto obstarávacieho konania je pridelenie rámcových zmlúv na poskytovanie telekomunikačných služieb súvisiacich s telefónnymi službami pre zúčastnené orgány Európskej únie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/07/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 104-236679

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.6
Miesto, kde má byť text upravený: Informácie o častiach
Namiesto:

Ponuky možno predložiť pre: všetky časti

má byť:

Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 3

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: