Servizzi - 304482-2018

14/07/2018    S134    Kummissjoni Ewropea - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Provvista ta' appoġġ b'rabta mal-implimentazzjoni ta' għanijiet ta' żvilupp sostenibbli relatati mal-ħamrija u mal-art fil-livell tal-UE

2018/S 134-304482

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Environment
ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Brussels
1049
Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Markets Team
Posta elettronika: env-tenders@ec.europa.eu
Kodiċi NUTS: BE

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3851
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' appoġġ b'rabta mal-implimentazzjoni ta' għanijiet ta' żvilupp sostenibbli relatati mal-ħamrija u mal-art fil-livell tal-UE

Numru ta' referenza: ENV.D.1/SER/2018/0016
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
90700000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan globali tal-kuntratt hu li jgħin lill-Kummissjoni Ewropea billi janalizza l-progress tal-implimentazzjoni ta' miri tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) relatati mal-ħamrija u mal-art fl-UE, li jipprovdi appoġġ għall-organizzazzjoni ta' Konferenza dwar dan is-suġġett fil-livell tal-UE, jiġbor eżempji ta' prattiki tajbin u jipproponi rakkomandazzjonijiet għall-implimentazzjoni.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Extra Muros.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Sejħa miftuħa għall-offerti: servizz. Kuntratt singolu ta' 18-il xahar (baġit totali ta' 150 000 EUR).

Il-kuntratt se jinvolvi ġbir u analiżi dokumentarja ta' informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' SDGs relatati mal-ħamrija u mal-art, kuntatti mal-awtoritajiet tal-Istati Membri, l-għajnuna fuq il-post għall-organizzazzjoni ta' Konferenza fil-livell tal-UE fi Brussell, il-pubblikazzjoni ta' sejbiet ewlenin għal dawk li jfasslu l-politika u t-tixrid f'mill-inqas 3 avvenimenti. Ix-xogħol se jinbena fuq informazzjoni li hija diġà disponibbli fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-SDGs fl-Istati Membri u fil-livell tal-UE), u fuq informazzjoni miġbura b'mod awtonomu mill-Kuntrattur u pprovduta mis-servizzi tal-Kummissjoni. B'mod partikolari l-kuntrattur se jeħtieġ li:

1) jiġbor informazzjoni eżistenti dwar l-istat ta' implimentazzjoni tal-SDGs relatati mal-ħamrija u mal-art fil-livell nazzjonali u Ewropew (letteratura xjentifika, pjanijiet nazzjonali dwar l-iżviluppi sostenibbli, rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-SDGs eċċ.). Jikkompleta u janalizza l-informazzjoni dwar il-koordinazzjoni, id-definizzjoni ta' indikaturi, prijoritajiet, l-implimentazzjoni u l-aħjar prattiki fil-livell nazzjonali, billi jikkuntattja lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti, b'mod partikolari l-grupp ta' esperti tal-ħamrija taħt is-sorveljanza tal-Kummissjoni;

2) jappoġġja lill-Kummissjoni fl-organizzazzjoni ta' Konferenza dwar l-implimentazzjoni tal-SDGs relatati mal-art u mal-ħamrija fl-UE ppjanata fit-tieni nofs tal-2019 fi Brussell. Dan se jinvolvi t-tħejjija tal-konferenza, il-provvista u l-immaniġġjar tal-loġistika tal-konferenza, l-abbozzar u t-tixrid tar-riżultati, f'kollaborazzjoni mill-qrib mas-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea;

3) il-ġbir, il-pubblikazzjoni u t-tixrid ta' eżempji ta' prattiki tajba u messaġġi ewlenin lil dawk li jfasslu l-politika dwar l-implimentazzjoni tal-SDGs relatati mal-art u mal-ħamrija.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 150 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 18
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Dan kien ippubblikat qabel fl-ATQ tal-ĠU S 056-123139 tal-21.3.2018 bit-titlu "Studju dwar kif jiġu implimentati għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli relatati mal-ħamrija fil-livell tal-UE" bl-ammont ta' 150 000 EUR. It-tip tal-kuntratt kien ETU.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Jekk jogħġbok irreferi għad-Dokumenti tal-Ksib (ara l-Punt 1.1 u 1.7 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 24/08/2018
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 07/09/2018
Ħin lokali: 10:30
Post:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, Il-Belġju, Salle D.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iktar minn 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' offerta jistgħu jattendu għall-ftuħ (mingħajr ebda ħlas ta' spejjeż).

Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà, min jitfa' l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti mill-inqas 3 ijiem tax-xogħol bil-quddiem fl-indirizz: env-tenders@ec.europa.eu

Fin-nuqqas ta' dan, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tirriżerva d-dritt li tirrifjuta aċċess għall-bini tagħha.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Bi qbil mal-Artiklu 134.1.e) tar-Regoli ta' Applikazzjoni għar-Regolament Finanzjarju Nru 2015/1929 tat-28 ta' Ottubru 2015, matul it-3 snin wara l-konklużjoni tal-kuntratt oriġinali, l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt se tkun tista' tuża l-proċedura nnegozjata għal servizzi addizzjonali (mingħajr il-pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż ta' kuntratt) għal servizzi jew xogħlijiet ġodda li jikkonsistu fir-ripetizzjoni ta' servizzi jew xogħlijiet simili fdati lill-operatur ekonomiku li lilu l-istess l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tat kuntratt oriġinali, sakemm dawn is-servizzi jew xogħlijiet huma konformi ma' proġett bażiku li għalih il-kuntratt oriġinali ngħata wara l-pubblikazzjoni ta' avviż dwar kuntratt, taħt l-istess kundizzjonijiet imniżżla fil-Paragrafu 4 tal-Artiklu 134.

Id-dokumenti tas-sejħa għall-offerti se jkunu disponibbli għat-tniżżil fl-indirizz indikat taħt it-Titlu I.3. Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw l-aġġornamenti u l-modifikazzjonijiet waqt il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Il-Qorti Ġenerali
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
L/2925
Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Faks: +352 43032100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Tista' tissottometti kwalunkwe osservazzjoni li tikkonċerna l-proċedura tal-għoti lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt indikata taħt it-Titlu l.1.

Jekk temmen li kien hemm amministrazzjoni ħażina, tista' tressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn mid-data li fiha sirt taf dwar il-fatti li fuqhom huwa bbażat l-ilment (ara http://www.ombudsman.europa.eu). Ilment bħal dan mhux se jwassal biex jew ikun sospiż il-limitu taż-żmien għat-tressiq ta' appell jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq ta' appell.

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż dwar id-deċiżjoni tal-għoti, inti tista' tressaq appell quddiem il-korp li għalih hemm referenza f'VI.4.1.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
03/07/2018