Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 304483-2018

14/07/2018    S134

Belgie-Brusel: Provedení programu výměn osvědčených postupů v oblasti rovnosti žen a mužů

2018/S 134-304483

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Poštovní adresa: Office MO59 04/21
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: just-04-procurementt@ec.europa.eu
Tel.: +32 22981708
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3731
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3731
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Provedení programu výměn osvědčených postupů v oblasti rovnosti žen a mužů

Spisové číslo: JUST/2018/RGEN/PR/EQUA/0011
II.1.2)Hlavní kód CPV
80000000 Vzdělávání a školení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této zakázky je provedení programu výměn osvědčených postupů v oblasti rovnosti žen a mužů v letech 2019 a 2020. Tento program výměn osvědčených postupů usnadní výměnu informací o problematice týkající se rovnosti žen a mužů a převoditelnost osvědčených postupů mezi zeměmi. Jeho cílem je posílení vzájemného nabývání znalostí mezi účastnícími se zeměmi, rozvíjení synergických efektů v partnerství s Evropskou komisí ve snaze posílit politiku prioritních oblastí strategického zapojení se do oblasti rovnosti žen a mužů v letech 2016 – 2019. Program výměny osvědčených postupů se zaměřuje na konkrétní politická opatření a bude řešit jak příležitosti, tak omezení provádění politiky a konkrétně zdůrazní možnosti a/nebo omezení pro převoditelnost do členských států. Tyto výměny podpoří politickou diskusi o rovnosti žen a mužů na úrovni EU a na národních úrovních.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80500000 Školení
98200000 Poradenské služby v oblasti rovných příležitostí
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly budou prováděny v prostorách poskytovatele služeb i v zemích, kde se budou uskutečňovat semináře.

II.2.4)Popis zakázky:

Program výměny osvědčených postupů v rámci rovnosti žen a mužů (dále jen „Program“) se skládá ze 3 seminářů každý rok. Každý seminář bude trvat 1,5 dne. V rámci každého semináře výměny se shromáždí 18 zemí, které budou diskutovat o 1 nebo více politických opatřeních. To znamená 1 hostitelská země, možná 1 spoluhostitelská země a zúčastněné země.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka může být jednou prodloužena na stejnou dobu a za stejnou cenu, pouze po výslovném písemném souhlasu stran.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Pracovní program 2018 týkající se práv, rovnosti a občanství

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 18/09/2018
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 20/09/2018
Místní čas: 11:00
Místo:

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, Belgie.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Jak je uvedeno výše
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/07/2018