Storitve - 304483-2018

14/07/2018    S134

Belgija-Bruselj: Izvajanje programa izmenjav dobrih praks o enakosti spolov

2018/S 134-304483

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Poštni naslov: Office MO59 04/21
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: just-04-procurementt@ec.europa.eu
Telefon: +32 22981708
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3731
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3731
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvajanje programa izmenjav dobrih praks o enakosti spolov

Referenčna številka dokumenta: JUST/2018/RGEN/PR/EQUA/0011
II.1.2)Glavna koda CPV
80000000 Storitve izobraževanja in usposabljanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen naročila je izvajanje programa izmenjav dobrih praks o enakosti spolov v letih 2019 in 2020. Program izmenjav dobrih praks je za pospeševanje izmenjave informacij o vprašanjih politik enakosti spolov in prenosljivosti dobrih praks med državami. Cilj programa je krepitev vzajemnega učenja med sodelujočimi državami, razvoj sinergij v partnerstvu z Evropsko komisijo, z namenom krepitve politik na prednostnih področjih strateških prizadevanj za enakost spolov za obdobje 2016–2019. Program izmenjav dobrih praks se osredotoča na konkretne ukrepe politik ter obravnava tako priložnosti kot omejitve za izvajanje politik in konkretno izpostavlja možnosti in/ali omejitve za prenosljivost na države članice. Te izmenjave bodo v podporo politični razpravi o enakosti spolov na ravni EU in nacionalni ravni.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80500000 Storitve usposabljanja
98200000 Storitve svetovanja o enakih možnostih
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca in v državah, kjer bodo potekali seminarji.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Program izmenjav dobrih praks o enakosti spolov (v nadaljnjem besedilu: program) obsega 3 seminarje vsako leto. Vsak seminar bo trajal 1,5 dneva. Za vsak seminar izmenjav se bo zbralo 18 držav z namenom razprave o 1 ali več ukrepih politik. To vključuje 1 državo gostiteljico, po možnosti 1 državo sogostiteljico in sodelujoče države.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo se lahko 1‑krat podaljša za enako obdobje in za enako ceno izključno na podlagi izrecnega pisnega dogovora med stranmi.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Delovni program za pravice, enakost in državljanstvo za leto 2018

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 18/09/2018
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 20/09/2018
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, Belgija.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Enako kot zgoraj.
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
09/07/2018