Dienstleistungen - 304589-2020

30/06/2020    S124

Polen-Warschau: Berufsausbildung

2020/S 124-304589

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Postanschrift: ul. Świętokrzyska 12
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-916
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Orłowska, Beata Szymanowska – Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
E-Mail: wzp@mf.gov.pl
Telefon: +48 226945400
Fax: +48 226945268
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gov.pl/finanse
Adresse des Beschafferprofils: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szkolenia dla kadr KAS z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania

Referenznummer der Bekanntmachung: C/841/19/DOS/B/176-2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80530000 Berufsausbildung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń z języka specjalistycznego: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, na różnych poziomach zaawansowania (z naciskiem na konwersacje) dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną.

2. Zakres tematyczny każdego ze szkoleń obejmuje:

1) konwersacje uwzględniające słownictwo z zakresu: cła, prawa, podatków, dokumentów celnych oraz zadań i procedur stosowanych przez Krajową Administrację Skarbową;

2) konwersacje z zakresu rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych;

3) konwersacje z zakresu kontroli celnej: kontrola osób, w tym rewizja osobista, kontrola bagażu, przeszukanie środków transportu;

4) przekazywanie informacji o prawach i obowiązkach podróżnego, limity przywozowe/wywozowe dla podróżnych w zakresie różnych towarów i środków pieniężnych, ograniczenia pozataryfowe;

5) wydawanie poleceń osobom przek ...

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 547 500.00 PLN / höchstes Angebot: 945 000.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
55100000 Dienstleistungen von Hotels
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Na terenie Polski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń z języka specjalistycznego: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, na różnych poziomach zaawansowania (z naciskiem na konwersacje) dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej wraz z usługą hotelarsko- gastronomiczną.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: aspekty społeczne / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt nr PL/2018/PR/0064.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 018-040305
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Toruńska Akademia Jazdy Bogusław Bach
Postanschrift: ul. Bielańska 66
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 547 500.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni.

2. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni.

3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/06/2020