Servicios - 304699-2020

30/06/2020    S124

Polonia-Cracovia: Servicios de reparación y mantenimiento

2020/S 124-304699

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 101-244379)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Dirección postal: ul. Centralna 53
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-586
País: Polonia
Persona de contacto: siedziba zamawiającego
Correo electrónico: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Teléfono: +48 126167000
Fax: +48 126167417
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zdmk.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Utrzymanie urządzeń i sieci związanych z tablicami DIP.

Número de referencia: 4/IV/2020
II.1.2)Código CPV principal
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania istniejących i zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa urządzeń związanych z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej informujących o rzeczywistym czasie przyjazdu pojazdu.

Zamawiający informuje, ze ilość podanych do obsługi tablic informacyjnych może nieznacznie się zwiększyć lub zmniejszyć, ale nie będzie to miało wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również prace dodatkowe, zlecane przez Zamawiającego do realizacji przez Wykonawcę, odnoszące się do składników o których mowa powyżej. Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia za pomocą – załącznika nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Wymagany okres gwarancji na wykonane usługi: minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
26/06/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 101-244379

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 29/06/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 13/07/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 29/06/2020
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 13/07/2020
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: